de.mpg.escidoc.pubman.appbase.FacesBean

Post

 
 Vis
  Anerkendende Ledelse
Item is

Ophav

 Ophav:
Koch Jacobsen, Sanna1, Forfatter
Skakon, Janne 2, Vejleder
Tilknytninger:
1Det Samfundsvidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet, København, Danmark, diskurs:7001              
2Institut for Psykologi, Det Samfundsvidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet, København, Danmark, diskurs:7012              
skjul Ophav
Vis Ophav

Indhold

Ukontrollerede emneord: Appreciative leadership
 Abstract: -
skjul Indhold
Vis Indhold

Filer

Navn:
Speciale færdig 1.pdf (Hovedtekst)
Bemærkninger:
-
Tilgængelighed:
Offentlig
Mime-type / størrelse:
application/pdf / 2MB
Copyright dato:
2013-03-22
Copyright information:
De fulde rettigheder til dette materiale tilhører forfatteren.
skjul Filer
Vis Filer

Basal

Bogmærk denne post: https://diskurs.kb.dk/item/diskurs:44823:3
 Type: Speciale
Alternativ titel: En hermeneutisk fænomenologisk undersøgelse af lederes fortolkning og arbejde med anerkendende ledelse
Alternativ titel: Appreciative Leadership
Alternativ titel: A hermeneutic phenomenological study of managers' interpretation and work with appreciative leadership
skjul Basal
Vis Basal

Links

Vis Links

Detaljer

Sprog: Danish - dan
 Datoer: 2012-10-04
 Sider: -
 Publiceringsinfo: København : Københavns Universitet
 Indholdsfortegnelse: INTRODUKTION . 6
KAPITEL 1. 6
1.INDLEDNING 6
1.1 Specialets projekt 7
1.2 Specialets teoretiske udgangspunkt – en systemisk tilgang 8
1.3 Problemformulering og forskningsspørgsmål . 9
1.4 Oversigt over specialet . 12
TEORETISK DEL . 13
KAPITEL 2. 13
2. SYSTEMISK AL 13
2.1 Socialkonstruktionisme 13
2.2 Systemisk teori . 14
2.3 To systemiske tilgange til AL 16
2.3.1 Europæisk-angelsaksisk tilgang til AL . 16
2.3.1 Amerikansk tilgang til AL – Appreciative Inquiry (AI) . 17
2.4 Begrebsforståelse af anerkendelse i systemisk AL 20
KAPITEL 3. 20
3.DET ”OPRINDELIGE” ANERKENDELSESBEGREB 20
3.1 Anerkendelsens konstituerende karakter . 21
3.2 Anerkendelse som selvudvikling . 21
3.3 Anerkendelsens oprigtighedsbetingelser . 23
3.4 Begrebsforståelser af anerkendelse . 24
KAPITEL 4. 25
4.KRITIK AF SYSTEMISK AL 25
4.1 Kritik 1 - Anerkendelse som et koncept . 26
4.1.1 Den manualiserede anerkendelse 26
4.1.2 Strategisk autenticitet . 27
4.1.3 Det relationelle samspil 28
4.1.4 Udfordringer for lederne – ”Anerkendelse som koncept” . 28
4.2 Kritik 2 - Eksklusion af negative følelser . 29
4.2.1 Udfordringer for lederne – ”Eksklusion af negative følelser” . 29
4.3 Kritik 3 - Den magtfulde organisation 30
4.3.1 De hierarkiske magtforhold . 30
4.3.2 Den subtile magt . 30
4.3.3 Den kærlige semantik . 31
4.3.4 Udfordringer for lederne – ”Den magtfulde organisation” . 32
4.4 Samlet opsummering – Udfordringer for lederne . 32
5. DELKONKLUSION 34
EMPIRISK DEL 35
KAPITEL 6. 35
6. FORSKNINGSDESIGN . 35
6.1. Metodologi. 35
6.1.2 Hermeneutisk fænomenologi 35
6.1.3 Metodiske overvejelser . 37
6.1 Case – Projekt Trivsel 39
6.1.1 Søgekriterier for case og informanter 39
6.1.2 Case . 39
6.1.3 Anerkendende ledelse i Projekt Trivsel 40
6.2 Interviews . 41
6.2.1 Specialets informanter 41
6.2.2 Tavshedspligt 41
6.2.3 Rammesætning af interviews 42
6.2.4 Interviewspørgsmål 42
6.2.5 Transskribering og interviewanalyse 43
6.2.6 Forskningsdesignets begrænsninger . 43
6.2.7 Bias 43
KAPITEL 7. 44
7.PROJEKT TRIVSEL – INTRODUKTION TIL AL 44
7.1 Del 1 – Introduktion til anerkendelse 44
7.2 Del 2 - Trivselsværktøjer 47
7.3 Samlede overvejelser om introduktionen til AL i casen 49
KAPITEL 8. 50
8. ANERKENDENDE LEDELSE I LEDERNES OPTIK . 50
8.1 ”Ledelse ligger i en” . 50
8.2 Gammel vin på nye flasker . 51
8.3 Narrativer og ledelse 52
8.4 Læring af ressourcefokus 53
8.5 Opsamling – Anerkendende ledelse i ledernes optik . 54
8.6 Hvad er anerkendelse? . 55
8.8 Hvad er anerkendende ledelse?. 56
8.9 Opsamling - Hvad er anerkendende ledelse? . 57
KAPITEL 9. 57
9.UDFORDRINGER MED AL I PRAKSIS . 57
9.1 Kritik 1 - Anerkendelse som et koncept . 58
9.1.1 Anerkendelsens problematiske manualisering 58
8.1.2 Ledernes arbejde med værktøjerne . 59
8.1.3 Autenticitet 61
8.1.4 Strategisk anerkendende ledelse 62
8.1.5 Det relationelle samspil 63
8.1.6 Opsamling og sammenstilling med hypoteser 65
9.2 Kritik 2 – Eksklusion af følelser . 66
9.2.1 Ledernes håndtering af følelser . 66
8.2.2 Lederens negative følelser . 68
8.2.3 Opsamling og sammenstilling med hypoteser 69
9.3 Kritik 3 - Den magtfulde organisation 70
9.3.1 De hierarkiske (a)symmetriske magtforhold . 70
9.3.2 Anerkendende ledelse i forlængelse af nedskæringer 71
8.3.3 Den subtile magt . 72
8.3.4 Den kærlige semantik . 74
8.3.5 Opsamling – Den magtfulde organisation . 75
10.DELKONKLUSION 76
DISKUSSIONSDEL 78
KAPITEL 10. 78
10.EMPIRISK DISKUSSION . 78
10.1 Overordnede overvejelser om empiri og systemisk AL 78
10.2 Genkendte udfordringer og nye udfordringer for ledere . 79
10.3 En udvidelse af anerkendelsesbegrebet i arbejdet med AL . 80
11. KONKLUSION 83
 Note: -
 Type: Speciale
skjul Detaljer
Vis Detaljer

Kilde

Vis Kilde