de.mpg.escidoc.pubman.appbase.FacesBean

Post

 
 Vis
  Når forvaltninger engagerer sine borgere på internettet
Item is

Ophav

 Ophav:
Thaarup, Rasmus Kåre Valvik1, Forfatter
Andersen Jønsson, Inge-Mai1, Forfatter
Hoff, Jens2, Vejleder
Tilknytninger:
1Det Samfundsvidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet, København, Danmark, diskurs:7001              
2Institut for Statskundskab, Det Samfundsvidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet, København, Danmark, diskurs:7003              
skjul Ophav
Vis Ophav

Indhold

Ukontrollerede emneord: forvaltning, kommuner, co-creation, sociale medier, government 2.0, samforvaltning, styringsnetværk, governance, co-production, web 2.0, crowdsourcing, peer production, digital, internet, online
 Abstract: This thesis presents the first investigation of public sector co-production and innovation processes on digital social platforms in Denmark. The internet have radically changed our society and the way we create, produce and share information and knowledge. This radically changed the relationship between citizens and the public sector. The structure of the internet offers citizens a new role as a producer of knowledge and information. This enables the opportunity for citizen participation in developing policy and service in the public sector.

In the past 5 to 10 years, we have seen great public sector examples abroad, where agencies have been innovating and co-producing with citizens on digital social platforms. In Denmark, however, the government has been reluctant in engaging citizens on digital social platforms. Thus, this thesis investigates why we haven’t seen more Danish examples of this approach – an approach referred to in the thesis as online public co-management. The thesis examines how we are to understand online public co-management, and what drives and hinders the development of such public management approach. The thesis follows three analysis strategies.

The first strategy develops a theoretical concept of online public co-management in the Danish public sector and Danish municipalities within a governability framework. The concept is tested in 11 cases in the Danish municipalities. The second strategy investigates the drivers and barriers of the development of online public co-management in the 11 cases. This strategy is guided by theory and is also explorative in its approach. The theory guided approach tests whether complexity and capacity challenges are drivers of online public co-management. The third strategy is a discourse analysis of online public co-management in the 11 cases, investigating the concept of online public co-management within a governmentality framework.

This thesis creates new knowledge about online public co-management in Denmark. It synthesizes international theoretical currents while capturing online public co-management in the context of Danish public management theory. It provides new empirical insights and heuristic knowledge on the understanding of online public co-management and online engagement in the Danish municipalities. And it presents thorough insight on the drivers and barriers of online public co-management while answering the ardent question of why we haven’t seen powerful Danish examples of online public co-management yet.
skjul Indhold
Vis Indhold

Filer

Navn:
Speciale. SAMLET.pdf (Hovedtekst)
Bemærkninger:
-
Tilgængelighed:
Offentlig
Mime-type / størrelse:
application/pdf / 3MB
Copyright dato:
2013-08-19
Copyright information:
De fulde rettigheder til dette materiale tilhører forfatteren.
skjul Filer
Vis Filer

Basal

Bogmærk denne post: https://diskurs.kb.dk/item/diskurs:44796:1
 Type: Speciale
skjul Basal
Vis Basal

Links

Vis Links

Detaljer

Sprog: Danish - dan
 Datoer: 2012-08-30
 Sider: -
 Publiceringsinfo: København : Københavns Universitet
 Indholdsfortegnelse: Kapitel 1. Indledning 6
1.1 Afgrænsning af forskningsobjektet og begrebsafklaring . 8
1.2 Specialets opbygning . 10
Kapitel 2. Styringsnetværk som forvaltningsteoretisk ramme . 11
2.1 Styringsnetværk . 13
2.1.1 En definition 14
2.1.2 Tre generationer . 15
2.2 Aktørroller, proces og udvikling. Tre forvaltningsparadigmer 15
2.2.1 Klassisk offentlig administration . 16
2.2.2 New Public Management 17
2.2.3 Tredje generation styringsnetværk 17
2.3 Perspektiver på styringsnetværk . 19
2.3.1 Et governability-perspektiv 20
2.3.2 Et governmentality-perspektiv . 21
Kapitel 3. Online samforvaltning . 23
3.1 Samproduktion . 24
3.2 Samproduktion i en digital tidsalder 26
3.2.1 Borgerens produktionskontrol 26
3.2.2 Forbedrede produktionsbetingelser 26
3.3 Samproduktionsprocesser på digitale sociale platforme . 28
3.3.1 Peer production 28
3.3.2 Co-creation . 29
3.3.3 Crowdsourcing . 30
3.3.4 Produktionskompetence på digitale sociale platforme 30
3.4 En forvaltnings samproduktionsprocesser på digitale sociale platforme . 31
3.4.1 Formål og servicepåvirkning 32
3.4.2 Online samforvaltning. En definition . 34
3.5 Borgermotivationer 34
3.5.1 Ydre motivationer 35
3.5.2 Immanente motivationer 36
3.6 Fordele og ulemper forbundet med online samforvaltning 36
3.6.1 Fordele 36
3.6.2 Ulemper 38
Kapitel 4. Online samforvaltning i danske kommuner . 39
4.1 Borgerinddragelse 40
4.1.1 Input- og outputlegitimitet 41
4.1.2 Beslutningsproces 42
4.1.3 Beslutningskompetence 43
4.2 Borgerinddragelse og online samforvaltning 45
4.3 Forvaltningsdrivkræfter 48
4.3.1 Kapacitetsdrivkraft . 48
4.3.2 Kompleksitetsdrivkraft . 49
4.3.3 Drivkraftshypoteser 50
4.4 Online Samforvaltning som styreform . 50
Kapitel 5. Metode . 53
5.1 Analysestrategi . 53
5.1.1 Analysestrategi 1: Undersøgelse af drivkræfter ud fra teoretiske forventninger . 54
5.1.2 Analysestrategi 2: Eksplorativt studie af drivkræfter og barrierer 56
5.1.3 Analysestrategi 3: Et governmentality-perspektiv på online samforvaltning . 56
5.2 Udvælgelse af cases . 58
5.3 Dataindsamling og forskningsdesign . 60
5.3.1 Præsentation af interviewpersoner 61
5.3.2 Interviews . 62
5.4 Reliabilitet og validitet 62
Kapitel 6. Analyse af den afhængige variabel, online
samforvaltning . 64
6.1 Sammen om Aarhus 65
6.2 Mulighedskataloget . 66
6.3 Din ide 67
6.4 Fremtidens folkeskole 68
6.5 oddernettet.dk 69
6.6 htkdebat.dk . 70
6.7 Trafik2030 72
6.8 Idéoffensiv . 74
6.9 Klimafesten . 76
6.10 Klimavenlig mad 77
6.11 ibikecph 77
6.12 Delkonklusion . 79
Kapitel 7. Analyse. Drivkræfter 80
7.1 Kapacitetsdrivkraft – folkeskolen 81
7.1.1 Nye inddragelsesprocesser på brændende platforme 82
7.1.2 Nye problemer og nye løsninger 83
7.2 Kapacitetsdrivkraft – klima 86
7.3 Kompleksitetsdrivkraft . 88
7.4 Legitimitetsdrivkraft 90
7.4.1 Folkeskolen og inputlegitimitet med borgerfokus . 90
7.4.2 Folkeskolen og inputlegitimitet med forvaltningsfokus . 92
7.4.3 Folkeskolen og outputlegitimitet 93
7.4.4 Legitimitetsdrivkraften på klimaområdet . 96
7.5 Delkonklusion . 97
Kapitel 8. Analyse. Barrierer 101
8.1 Internetprocesbarriere . 102
8.2 Borgermotivationsbarriere 104
8.3 Forvaltningsbarriere 105
8.3.1 Uklar strategi . 106
8.3.2 Implementering og spredning 107
8.3.3 Fagmeritokrati 109
8.4 Delkonklusion . 111
Kapitel 9. Analyse. Et diskursivt perspektiv på online
samforvaltning . 114
9.1 Borgeren . 115
9.2 Forvaltningens rolle . 118
9.3 Borgerinddragelse 119
9.4 Kommunen 122
9.5 Delkonklusion . 124
Kapitel 10. Konklusion . 126
10.1 Hvordan online samforvaltning forstås 126
10.2 Hvad driver online samforvaltning i danske kommuner? 128
10.3 Online samforvaltning og barrierer . 131
10.4 Online samforvaltning som styreform 133
10.5 Sammenfattende konklusion 134
Litteraturliste 136
Bilag 141
 Note: -
 Type: Speciale
skjul Detaljer
Vis Detaljer

Kilde

Vis Kilde