de.mpg.escidoc.pubman.appbase.FacesBean

Post

 
 Vis
  Er militæret sejrherren i Egypten?
Item is

Ophav

 Ophav:
Damgaard, Thomas1, Forfatter
Hansen, Birthe 2, Vejleder
Tilknytninger:
1Det Samfundsvidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet, København, Danmark, diskurs:7001              
2Institut for Statskundskab, Det Samfundsvidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet, København, Danmark, diskurs:7003              
skjul Ophav
Vis Ophav

Indhold

Ukontrollerede emneord: egypten, revolution, militær, civile-militære relationer
 Abstract: The Egyptian revolution took the world by surprise. In the beginning of 2011 Hosni
Mubarak embarked on his 30th year as a pharaoh-like ruler of Egypt, and changes
seemed distant. But sparked by the toppling of Ben Ali in Tunisia, 18 days of
demonstrations finally forced Mubarak to step down. Critical for the immediate success
of the revolution, was the decision by the influential Egyptian military to side with the protesters. Hence, it came as no surprise that it was the military that took over power from Mubarak, and promised to lead the transition towards democracy. Paradoxically, a central premise in a democracy is that the military is subject to
civilian control, i.e. that the military does not occupy a permanent political role, and the decision powers thereby lie with elected civilians. In Egypt this would require a curbing of the institutionalized privileges and prerogatives of the military. Viewing the revolution as a window of opportunity, I explore the question if the political role of the Egyptian military has been fundamentally changed after the revolution, and if so how this can be explained. By using a theoretical framework within the field of civil-military relations, I examine this by analyzing five critical events during the period from the revolution in February 2011 to the end of the presidential elections in June 2012. I conclude that the political role of the military has been fundamentally changed. I come to this conclusion by comparing the situation at the end of the presidential elections with the situation before the revolution. The comparison shows that political role of the military has increased, but the difference is not remarkable. The key difference is that the military is a much more vulnerable actor than previously, and are now being directly challenged by a potent political actor; the Muslim Brotherhood. This has forced the military to act in a very confrontational manner in order to protect its interests. This however, does not mean that the military has no influence now, and even though the seeds are sown, subjecting the Egyptian military civil control is a long and challenging process to come.
skjul Indhold
Vis Indhold

Filer

Navn:
Speciale - Thomas Damgaard.pdf (Hovedtekst)
Bemærkninger:
-
Tilgængelighed:
Offentlig
Mime-type / størrelse:
application/pdf / 3MB
Copyright dato:
2013-03-08
Copyright information:
De fulde rettigheder til dette materiale tilhører forfatteren.
skjul Filer
Vis Filer

Basal

Bogmærk denne post: https://diskurs.kb.dk/item/diskurs:44709:1
 Type: Speciale
Alternativ titel: - En analyse af det egyptiske militærs politiske rolle efter revolutionen
Alternativ titel: Is the military the victorious actor in Egypt?
Alternativ titel: - An analysis of the political role of the Egyptian Military after the Revolution
skjul Basal
Vis Basal

Links

Vis Links

Detaljer

Sprog: Danish - dan
 Datoer: 2012-09-24
 Sider: -
 Publiceringsinfo: København : Københavns Universitet
 Indholdsfortegnelse: ABSTRACT.IV
INDLEDNING 1
1.1 FOKUS PÅ MILITÆRETS ROLLE. 2
1.2 SPECIALETS PROBLEMSTILLING 4
1.3 I KONTEKSTEN AF DET ARABISKE FORÅR. 5
1.4 AFKLARINGER . 6
1.4 SPECIALETS STRUKTUR 7
TEORI.9
2.1 KONCEPTUALISERING: CIVILE-MILITÆRE RELATIONER. 9
2.2 SPECIALETS AFHÆNGIGE VARIABEL: MILITÆRETS POLITISKE ROLLE.10
2.3 SPECIALETS TEORIRAMME 12
2.3.1 Militæret som aktør 14
2.3.2 Makro-strukturelle faktorer.15
2.3.3 Institutionelle faktorer .15
2.3.4 Idemæssige faktorer .16
2.5 FORHOLDET MELLEM AKTØRER OG STRUKTURER .17
2.6 HUNTINGTON: DEN TEORETISKE INDFALDSVINKEL18
2.7 FINER: KRITIK OG VIDEREUDVIKLING.19
2.8 NYERE TEORIER OM CIVILE MILITÆRE RELATIONER.21
2.9 VIDEREUDVIKLINGEN AF FINER23
2.10 DEN TEORETISKE BAGGRUND24
2.11 TEORETISKE TIL- OG FRAVALG .25
METODE OG FREMGANGSMÅDE .27
3.1 VIDENSKABSTEORETISK UDGANGSPUNKT27
3.2 FORSKNINGSDESIGN28
3.2.1 Deduktivt kausalstudie 28
3.3 UDVÆLGELSEN AF SPECIALETS CASE.30
3.4 EMPIRI 31
3.5 OPERATIONALISERING33
3.5.1 Empiriske nedslagspunkter33
3.5.2 Operationalisering af de uafhængige variable.36
3.5.3 Operationalisering af den afhængige variabel .39
3.6 METODISKE AFGRÆNSNINGER OG ANTAGELSER40
3.7 FORSKNINGSKRITERIER: VALIDITET, RELIABILITET OG GENERALISERBARHED42
BAGGRUNDSANALYSE .44
4.1 MILITÆRETS SELVOPFATTELSE .44
4.2 Den institutionelle arv: Forbindelsen til præsidentposten.46
4.2.1 Mubaraks efterfølger48
4.3 Militæret og det Muslimske Broderskab .49
4.4 Militærets popularitet: Båndet til befolkningen .50
4.5 MILITÆRET OG USA .51
4.6 OPSUMMERING: MILITÆRETS POLITISKE ROLLE FØR REVOLUTIONEN54
ANALYSE.57
5.1 REVOLUTIONEN 57
5.1.1 Militæret overtager styringen og styrkes institutionelt58
5.1.2 Vejen til stabilitet og orden .59
5.1.3 Båndet mellem militæret og befolkningen.60
5.1.4 Tilfredsstillende for USA61
5.1.5 Opsummering: Effekt på militærets politiske rolle62
5.2 NGO-AFFÆREN.64
5.2.1 Militæret udnytter sin institutionelle position .64
5.2.2 Konfrontationen med USA.66
5.2.3 Selvforståelsen og folkestemningen67
5.2.4 Forholdet til Broderskabet.68
5.2.5 Militærstøttens betydning.69
5.2.6 Opsummering: Effekt på militærets politiske rolle70
5.3 PRÆSIDENTVALGET.72
5.3.1 Militæret og Broderskabet .72
5.3.2 Det juridiske system som redskab i magtkampen med Broderskabet.74
5.3.3 Frygten for en monopolisering af magten 76
5.3.4 USA’s forsigtighed77
5.3.5 Opsummering: Effekt på militærets politiske rolle78
5.4 UDARBEJDELSEN AF EN NY FORFATNING81
5.4.1 Befolkningen og militæret på samme side 81
5.4.2 Svækkelsen af Broderskabets magtbase.82
5.4.3 Forsøg på institutionalisering af militærets rolle83
5.4.4 Sammensætningen af forfatningsudvalget 84
5.4.5 USA trækker en rød linje 86
5.4.6 Opsummering: Effekt på militærets politiske rolle87
5.5 DEMONSTRATIONER89
5.5.1 Militæret som folkets beskytter og garant for stabilitet.89
5.5.2 Det egyptiske folks ønske om stabilitet.90
5.5.3 Den fælles front med Broderskabet .92
5.5.4 USA reagerer 93
5.5.5 Opsummering: Effekt på den afhængige variabel .93
5.6 UDVIKLINGEN AF MILITÆRETS ROLLE FRA REVOLUTIONEN OG FREM TIL PRÆSIDENTVALGET .95
5.6.1 Hvilke variable kan forklare hvad?.99
KONKLUSION OG PERSPEKTIVERING 104
6.1 PROBLEMATISERING.107
6.2 PERSPEKTIVERING.108
LITTERATURLISTE 114
BILAG135
 Note: -
 Type: Speciale
skjul Detaljer
Vis Detaljer

Kilde

Vis Kilde