de.mpg.escidoc.pubman.appbase.FacesBean

Post

 
 Vis
  Pleje af græs- og naturarealer: svagheder i det politiske design og potentiale for målopfyldelse og effekt
Item is

Ophav

 Ophav:
Hansen, Sarah Vestergård1, Forfatter
Buttenschøn, Rita Merete1, Vejleder
Hellesen, Thomas1, Vejleder
Tilknytninger:
1Det Biovidenskabelige Fakultet, København, Danmark, diskurs:7002              
skjul Ophav
Vis Ophav

Indhold

Ukontrollerede emneord: Landdistrikt, politisk design, målopfyldelse, interessekonflikt, miljøvenligt jordbrug, agri-environmental schemes, motivation, lodsejeradfærd
 Abstract: Manglende opfyldelse af Biodiversitetskonventionens 2010-mål samt det nye mål for 2020, som vedtaget på topmødet i Nigoya i 2010, giver anledning til at sætte spørgsmålstegn ved den tilgang, der anvendes i efterstræbelsen af målet. Støtteordningen, Pleje af græs- og naturarealer, finansieres med midler fra Landdistriktsprogrammets Akse 2, og skal sikre plejeaktivitet på natur- og græsarealer, med henblik på at beskytte og forbedre landskabs- og biotopforholdene og dermed biodiversiteten. Analysen i denne opgave baseres på en interviewundersøgelse med 35 lodsejere, en feltregistrering på 26 af tilsagnsarealerne, samt en dokumentanalyse af de politiske og retlige mål og strategier. Hensigten er at klargøre, om strategien for iværksættelse af ordningen er hensigtsmæssig, i bestræbelsen på at forbedre forholdene for naturen og miljøet, og dermed ordningens egnethed som virkemiddel til efterlevelse af den overordnede målsætning om at bremse tilbagegangen i den biologiske mangfoldighed. Resultatet viser to vigtige begrænsninger i ordningen: 1) Manglende regulering på landskabsniveau, hvilket resulterer i en fortsat kulturpåvirkning fra omkringliggende arealer, og en sikring af plejen i et fragmenteret mønster efter § 3 –udpegningen. Ordningen sikrer således i bedste fald en fastholdelse af arealernes tilstand, men ikke nogen forbedring. 2) Manglende udnyttelse af det kulturelle potentiale, der ligger i lodsejernes glæde og stolthed over arealet og ejendommen, som kunne føre til en plejepraksis ud over det, der foreskrives jævnfør foranstaltningerne i ordningen. Landdistriktspolitikken bygger på en strategi om, at problemerne med tilstanden i den lysåbne natur, kan løses gennem regulering af miljøvenligt jordbrug, som for de terrestriske naturtyper betyder, Pleje af græs- og naturarealer. Denne strategi bygger, i medfør de dokumenterede svagheder, på en ukorrekt antagelse om sammenhængen mellem foranstaltningerne og effekten, som sløres i det politiske design, hvor det uspecificerede mål om rig natur får karakter af en hensigtserklæring, mens virkemidlet om miljøvenligt jordbrug for karakter af at være målet i sig selv. Politikken kan dermed implementeres formålsmæssigt, uden at det fører til en indfrielse af den overordnede målsætning om at beskytte og forbedre naturforholdene. Ordningen er dermed ikke konstrueret som en aktiv indsats mod tilbagegangen i den biologiske diversitet.
skjul Indhold
Vis Indhold

Filer

Bemærkninger:
-
Tilgængelighed:
Offentlig
Mime-type / størrelse:
application/pdf / 6MB
Copyright dato:
-
Copyright information:
De fulde rettigheder til dette materiale tilhører forfatteren.
skjul Filer
Vis Filer

Basal

Bogmærk denne post: https://diskurs.kb.dk/item/diskurs:31923:1
 Type: Speciale
Alternativ titel: Environmental stewardship schemes for environmental sensitive areas: limitations in the political design and potential for implementation and effect
skjul Basal
Vis Basal

Links

Vis Links

Detaljer

Sprog: Danish - dan
 Datoer: 2012
 Sider: 108 pages
 Publiceringsinfo: København, Danmark : Skov & Landskab
 Indholdsfortegnelse: -
 Note: Landscape Management, Landskabsforvaltning, Final semester, Afsluttende semester, Landdistriktspolitik
 Type: Speciale
skjul Detaljer
Vis Detaljer

Kilde

Vis Kilde