de.mpg.escidoc.pubman.appbase.FacesBean

Post

 
 Vis
  Kunsten at kaste den hierarkiske skygge
Item is

Ophav

 Ophav:
Schäfer, Lis Dreier1, Forfatter
Juul Pedersen, Tilde1, Forfatter
Esmark, Anders 2, Vejleder
Tilknytninger:
1Det Samfundsvidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet, København, Danmark, diskurs:7001              
2Institut for Statskundskab, Det Samfundsvidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet, København, Danmark, diskurs:7003              
skjul Ophav
Vis Ophav

Indhold

Ukontrollerede emneord: Netværksstyring, Kommuner, Frivillige, Governance, Metagovernance, Scharpf
 Abstract: Metagoverning cooperation between local municipal institutions and civil society actors. In today’s society the governing of the welfare state is undergoing fundamental changes. Due to Europeanization, digitalization and globalization, the Danish government is overwhelmed with new, pressing demands and in need for additional governing capacity. Therefore, the market and civil society actors are introduced into a new mode of governance: network governance with the state taking the role as metagovernor.
This thesis sets out to explore how cooperation between local municipal institutions and civil society organizations might contribute to the solution of welfare problems in Køge. The main purpose is to discuss the legitimacy of this mode of governance and to elaborate on the changing role of the municipality as the main governing actor. The research design is based on weak constructivism and set up as a case study of the project “Bred spillet ud” in Køge municipality. The purpose of the project is to provide sports for disadvantaged children in collaboration with local sports clubs. Data has been collected through qualitative interviews and document studies. The theoretical framework is based on governability theory by Sørensen and Torfing. The theories used are actor-centered institutionalism by Scharpf; input, throughput and output legitimacy theory by Kleine and Risse; and finally a framework for metagovernance by O’Toole.
The thesis concludes that network governance has great potential to increase the problem solving capacity and governing capacity in a municipal context. Civil society possesses latent resources that might be activated by the municipality when it comes to solving specific, concrete problems locally. Civil society actors are willing to contribute to the community but act on their own terms. Network governance requires a lot of local authorities though. They must possess courage, capacity and competence in order to carry it out effectively. They are required to adopt a new governance mindset, change behavior and perhaps even undergo organizational changes within their administration. This case has shown that governance networks become democratically illegitimate when the metagovernor fails to provide the necessary checks and balances for the network. In turn the authorities must still govern network governance.
skjul Indhold
Vis Indhold

Filer

Bemærkninger:
-
Tilgængelighed:
Offentlig
Mime-type / størrelse:
application/pdf / 2MB
Copyright dato:
2012-10-05
Copyright information:
De fulde rettigheder til dette materiale tilhører forfatteren.
skjul Filer
Vis Filer

Basal

Bogmærk denne post: https://diskurs.kb.dk/item/diskurs:31825:2
 Type: Speciale
Alternativ titel: Netværksstyring som løsning på moderne velfærdsudfordringer
Alternativ titel: Casting the Shadow of Hierarchy
Alternativ titel: Network Governance as a Solution to Modern Welfare Challenges
skjul Basal
Vis Basal

Links

Vis Links

Detaljer

Sprog: Danish - dan
 Datoer: 2012-06-22
 Sider: -
 Publiceringsinfo: København : Københavns Universitet
 Indholdsfortegnelse: ABSTRACT 1
METAGOVERNING COOPERATION BETWEEN LOCAL MUNICIPAL INSTITUTIONS AND CIVIL SOCIETY ACTORS 1
INDLEDNING 2
NETVÆRKSSTYRING SOM ALTERNATIV TIL HIERARKISK STYRING? . 2
”BRED SPILLET UD” I KØGE KOMMUNE . 3
SPECIALET I OVERSIGTSFORM . 4
RESEARCHDESIGN . 6
VIDENSKABSTEORI: KONVENTIONEL KONSTRUKTIVISME . 6
FORSKNINGSREVIEW OVER SAMARBEJDET MELLEM DEN FRIVILLIGE OG OFFENTLIGE SEKTOR . 7
TEORI OG OPERATIONALISERING 8
Netværksstyring . 9
Alternative tilgange til netværksstyring . 10
Aktørcentreret institutionalisme i netværksstyring 11
Anvendelse af aktørcentreret institutionalisme 13
Demokratisk netværksstyring . 18
Anvendelse af input-, throughput- og outputlegitimitet . 18
Kommunen som metaguvernør 21
Anvendelse af virkemidler til metagovernance . 22
METODE: DET KVALITATIVE SETUP 23
Casevalg: Fokus og afgrænsninger . 23
Aktørgrupper: frivillige, SFO’er og kommune 25
Dataindsamlingsmetoder: Dokumentstudier og interviews 26
Metodiske udfordringer: Adgang til informanter og gyldighed af resultater . 27
NETVÆRK . 30
AKTØRER – PERCEPTIONER: NÅR LYSTEN DRIVER VÆRKET . 30
”Idræt er godt for børn” . 30
Altruisme og professionalisme 32
Delkonklusion: Samarbejde ad parallelle spor 34
AKTØRER – KAPABILITETER: IVÆRKSÆTTERE OG FACILITATORER . 36
Initiativtagere og støttefunktioner 36
Innovation og stabilitet 37
Barrierer for samordning af tværsektorielle perspektiver 37
Delkonklusion: Kompatible kapabiliteter 38
INSTITUTIONEL RAMME: INTERN INKONSISTENS 39
Projektbeskrivelse og formaliteter . 39
”Man skal bare springe ud i det” 42
Delkonklusion: Netværk funderet i tillid . 43
KONSTELLATION: NÅR SAMARBEJDE KAN BETALE SIG . 43
”Bred spillet ud” som forsikringsspil 43
Foreningerne har de største gevinster og omkostninger 44
Solidaritet og generel tilfredshed med samarbejdet . 46
Delkonklusion: At definere samarbejde 47
INTERAKTIONSFORM: ENIGHED UDEN FORHANDLING 47
Samarbejde, men… . 49
Side 3 af 88
DEMOKRATI . 50
INPUTLEGITIMITET 50
Positiv selektion til organer, der ikke er repræsentative 50
Delkonklusion: Et supplement til traditionel, hierarkisk styring 52
THROUGHPUTLEGITIMITET 52
Manglende checks and balances 53
Overblik og blinde punkter . 57
Et spørgsmål om reel deliberation . 59
Delkonklusion: Manglende eftertanke og gode intentioner 61
OUTPUTLEGITIMITET. 61
Problemløsningskapacitet, men også på sigt? . 62
Ufokuseret ressourceanvendelse . 64
Delkonklusion: Det fungerer tilfældigvis, men hvor længe? 65
DISKUSSION AF NETVÆRKETS DEMOKRATISKE POTENTIALE 66
METASTYRING 68
DE RIGTIGE KOMPETENCER, MEN MISFORSTÅET ROLLEFORDELING 68
Anbefalingen: Anskueliggør interdependens, genovervej rollefordelingen og tag hensyn til efterspørgsel 70
METAGUVERNØREN VED IKKE, HVAD DEN VIL, OG NETVÆRKSDELTAGERNE FORSTÅR IKKE STRATEGIEN 71
Anbefalingen: Kommuniker klart 73
FORHANDLINGSSPILLENES UUDNYTTEDE POTENTIALE 74
Anbefalingen: Klargør struktur og muligheder og anvend metaspil 75
UNDERSTYRING OG BERØRINGSANGST . 76
Anbefalingen: Styr aktivt 78
VURDERING AF BÆREDYGTIGHEDEN I KØGE KOMMUNES METASTYRING AF ”BRED SPILLET UD” 79
KONKLUSION . 82
LITTERATURLISTE 86
 Note: -
 Type: Speciale
skjul Detaljer
Vis Detaljer

Kilde

Vis Kilde