de.mpg.escidoc.pubman.appbase.FacesBean

Post

 
 Vis
  Nyt samfund, nyt arbejdsliv, nyt familieliv; -Nye udfordringer
Item is

Ophav

 Ophav:
Berg Madsen, Marie Sofie1, Forfatter
Skov, Peter Rohden1, Forfatter
Mørch, Sven 2, Vejleder
Tilknytninger:
1Det Samfundsvidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet, København, Danmark, diskurs:7001              
2Institut for Psykologi, Det Samfundsvidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet, København, Danmark, diskurs:7012              
skjul Ophav
Vis Ophav

Indhold

Ukontrollerede emneord: Work-Life Balance, arbejdsliv, familieliv, Balancemodel, praksisfællesskab, teknologisering
 Abstract: In this paper we argue that the discourse of Work-Life Balance lacks an important point in the conceptualization of the problem, when it holds that the development of work into beeing boundaryless is the sole reason why men and women experience an imbalance in their lives, due to work steeling time and energy away from their private life causing stress and discontent. We wish to expand or even reconceptualize the problem, so that it entails that the prevailing development in society also and in deed affects the way familylife is lived. This opens for a new way to look at the challenges
in harmonizing worklife with familiylife, when the developments in society require qualifications such as self-responsibility, flexibility and negotiation skills being integrated in both spheres. Thus, parents wish to extract more from their worklife as well as from their familylife. We then ask what changes in society, worklife and familylife contributes to parents’ experience of harmonizing worklife with familylife as a problem, in order to examine if our reconceptualization of the Work-Life Balance discourse, changes our understanding of the problem, or at least gives a more holistic perspective on the problem. We found that the increasing globalization, technologisation, individualization and consumerism in the new society permeates both worklife and familylife in such a way that the parents join several communites of practice which then set further limitations when it comes to their freedom of time. Furthermore, we see how the communites of practice that the parents are members of, seem to have changed, especially when it comes to the quality of the relationship between the parents and the relationship with their children, being more time- and energy consuming than before. The timestructure in society contributes to the limitations the parents face, when those are not as flexible as what is needed in both the new work- and the new familylife. The consequence of these changes is that the parents have less influence on the way that they can create harmony in their lives. Thus, the parents experience the lack of harmonization of worklife with familylife as a problem. Familylife has in deed changed and require, just like worklife does, new social and cognitive skills, which then again consumes more time. Time that the parents do not have and are not always in control of.
skjul Indhold
Vis Indhold

Filer

Navn:
Speciale_FÆRDIG.pdf (Hovedtekst)
Bemærkninger:
-
Tilgængelighed:
Offentlig
Mime-type / størrelse:
application/pdf / 3MB
Copyright dato:
2012-09-14
Copyright information:
De fulde rettigheder til dette materiale tilhører forfatteren.
skjul Filer
Vis Filer

Basal

Bogmærk denne post: https://diskurs.kb.dk/item/diskurs:31787:2
 Type: Speciale
Alternativ titel: New Society, New Worklife, New Familylife; -New Challenges
skjul Basal
Vis Basal

Links

Vis Links

Detaljer

Sprog: Danish - dan
 Datoer: 2012-05-07
 Sider: -
 Publiceringsinfo: København : Københavns Universitet
 Indholdsfortegnelse: ABSTRACT . 5
1. KAPITEL 1 – INDLEDNING . 6
1.1 ARLIE HOCHSCHILD OG TIDSFÆLDEN . 7
1.1.1 Den kulturelle ombytning af arbejdsplads og hjem 8
1.1.2 En konkurrence med én vinder . 10
1.2 PROBLEMBAGGRUND . 11
1.3 WORK-LIFE BALANCE – HVAD ER DET? 13
1.3.1 Arbejde, liv, balance 13
1.3.2 Harmonisering af lønarbejdet med familielivet . 15
1.3.3 Re-konceptualisering af Work-Life Balance problematikken 17
1.4 PROBLEMSTILLING . 19
1.5 SPECIALETS OPBYGNING . 20
2. KAPITEL 2 – METODE 23
2.1 METODISKE OVERVEJELSER - NYT OG GAMMELT 23
2.2 KRITISK OG SOCIALKONSTRUKTIONISTISK TEORI . 25
2.3 EN BALANCEMODEL SOM ANALYTISK RAMME FOR PROBLEMSTILLINGEN 27
2.3.1 Hvad er det der skal harmonere mellem lønarbejdet og familielivet? . 27
2.4 TEORETISK GRUNDLAG 29
2.5 BEGREBSAFKLARING OG AFGRÆNSNING AF UNDERSØGELSESOMRÅDET 32
3. KAPITEL 3 – DET NYE SAMFUND . 38
3.1 HVAD ER NYT VED DET NYE SAMFUND? 38
3.1.1 Hvorfor ikke post-? 40
3.1.2 Nyt som overordnet struktur 41
3.2 GLOBALISERING OG TEKNOLOGISERING . 43
3.2.1 Verdensøkonomien 43
3.2.2 Informationssamfund & omvendt kolonisering . 44
3.2.3 Netværkssamfundet 45
3.2.4 Syn på globaliseringen 46
3.3 INDIVIDUALISERINGSSAMFUNDET 47
3.3.1 Individualisering, selvidentitet og selvansvar 47
3.3.2 Identitetsudvikling i individualiseringssamfundet 50
3.4 FORBRUGSSAMFUNDET 53
3.5 OPSAMLING 55
Side 3 af 134
3.5.1 Den subjektive dimension 56
3.5.2 Den sociale dimension . 57
3.5.3 Den tidsmæssige dimension . 57
4. KAPITEL 4 - DET NYE ARBEJDSLIV 60
4.1 HVAD ER NYT VED DET NYE ARBEJDSLIV? 60
4.2 VIDENSARBEJDET 63
4.2.1 Kognitive Krav 64
4.2.2 Sociale Krav 65
4.3 DE NYE LEDELSESSTRATEGIER . 67
4.3.1 Det fleksible arbejde 69
4.3.1.1 Fleksibilitet gennem empowerment . 70
4.3.1.2 Fleksibilitet gennem udskiftning . 73
4.4.OPSAMLING . 76
4.4.1 Den subjektive dimension 77
4.4.2 Den sociale dimension . 77
4.4.3 Den tidsmæssige dimension . 78
5. KAPITEL 5 - LØNARBEJDETS INDTRÆNGEN PÅ FAMILIELIVET . 81
5.1 FORVENTNINGERNE TIL IDEALMEDARBEJDERE 82
5.2 TEKNOLOGI OG NY LEDELSESPRAKSIS 82
5.3 KOLLEKTIVE TIDSRAMMER BEGRÆNSER INDIVIDET 84
5.4 VI ARBEJDER OGSÅ FORDI VI KAN LI’ DET! 85
5.5 FRA DISKURS TIL SPILLOVER . 87
6. KAPITEL 6 – DET NYE FAMILIELIV 91
6.1 HVAD ER NYT VED DET NYE FAMILIELIV? . 91
6.1.1 Forhandlingsfamilien 95
6.1.2 Symmetri og asymmetri i det nye familieliv . 97
6.1.3 Institutioner fastholder vores opfattelse af familien 98
6.2 DET NYE FORÆLDRESKAB . 99
6.2.1 Den nye moderrolle 101
6.2.1.1 Ligestilling i hjemmet 103
6.2.2 Den nye faderrolle . 105
6.3 DET NYE BØRNELIV 109
6.3.1 Dobbeltsocialisering 109
6.3.2 Det nye børnesyn 112
6.4 OPSAMLING 114
Side 4 af 134
6.5 BALANCEMODELLEN . 116
6.5.1 Den subjektive dimension 116
6.5.2 Den sociale dimension . 117
6.5.3 Den tidsmæssige dimension . 118
7. KAPITEL 7 – KONKLUSION 121
7.1 FORANDRINGERNE I SAMFUNDET, ARBEJDSLIVET OG FAMILIELIVET - OPSAMLET 121
7.2 SAMMENHÆNGE I BALANCEMODELLENS DIMENSIONER . 123
8. KAPITEL 8 - PERSPEKTIVERING . 126
8.1 NORM GENERERING SOM FREMTIDIGT UNDERSØGELSESOMRÅDE .127
9. LITTERATURLISTE . 128
 Note: -
 Type: Speciale
skjul Detaljer
Vis Detaljer

Kilde

Vis Kilde