de.mpg.escidoc.pubman.appbase.FacesBean

Post

 
 Vis
  Affektregulering hos internationalt adopterede børn
Item is

Ophav

 Ophav:
Schäfer, Marianne 1, Forfatter
Ryhl, Charlotte 2, Vejleder
Tilknytninger:
1Det Samfundsvidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet, København, Danmark, diskurs:7001              
2Institut for Psykologi, Det Samfundsvidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet, København, Danmark, diskurs:7012              
skjul Ophav
Vis Ophav

Indhold

Ukontrollerede emneord: Affektregulering, international adopterede, adopterede, traume
 Abstract: This thesis is a theoretical investigation of What consequences profound lack of care early in life has for the development of Affectregulation in internationally adopted children. This research field Will be investigated from different perspectives. The acknowledged Attachment theory by Bowlby and Ainsworth, which is also the dominating perspective within the Adoptionfield, is brought in as the primary perspective of the thesis. Empirical data from Adoptionresearch including Attachment patterns of Adopted children and Internal working models are discussed and it is claimed that Adopted children has severe issues with Affectregulation. Other perspectives on Adopted childrens Affectregulationdifficulties are covered by introducing more modern Attachment theoretics like Fonagy and Sørensen, psychoneurobiologic research by Shore and developmental perspectives from Sander, Trevarthen and Stern.
In the Adoptivcommunity adopted children are often defined as Traumatised, but in reality there are no formel research on this subject. The thesis defend the opinion, that Adopted children can be seen as Traumatised, and qualifying definitions will be presented. A highly sensible Stressresponssystem is pointed out as the underlying factor determining the adopted childs choice of Affectregulation strategy. The thesis conclude that Deprived adopted children has difficulties regulating emotions and identifies underlying factors, which after the actual adoption play a central role in hindering adequate Affectregulation.
skjul Indhold
Vis Indhold

Filer

Bemærkninger:
-
Tilgængelighed:
Offentlig
Mime-type / størrelse:
application/pdf / 2MB
Copyright dato:
2012-09-14
Copyright information:
De fulde rettigheder til dette materiale tilhører forfatteren.
skjul Filer
Vis Filer

Basal

Bogmærk denne post: https://diskurs.kb.dk/item/diskurs:31781:3
 Type: Speciale
Alternativ titel: Adopted childrens affect regulation difficulties
skjul Basal
Vis Basal

Links

Vis Links

Detaljer

Sprog: Danish - dan
 Datoer: 2012-04-29
 Sider: -
 Publiceringsinfo: København : Københavns Universitet
 Indholdsfortegnelse: Abstract 5
Indledning . 6
Problemformulering . 7
Begrebsafklaring og afgrænsning 7
Metodeafsnit 8
Metateori/udviklingssyn 8
Fremgangsmåde . 8
International adoption . 10
Historisk rids . 10
Forekomst . 10
Adoptionsforskningen 11
Adoptivbørns affektreguleringsvanskeligheder 13
Adoptivforældres perspektiv . 16
Kritik af rådgivningen . 17
PAS-Rådgivning . 18
Tilknytningsteoretisk perspektiv . 19
Klassisk tilknytningsteori . 19
Tilknytningsteoretisk perspektiv på affektregulering 19
Tilknytningsmønstre . 20
Indre arbejdsmodeller . 23
Udviklingsstier 24
Diskussion af empiri 25
Adopteredes tilknytningsmønstre . 25
Ændring af tilknytningsmønster og indre arbejdsmodel . 26
Adopteredes indre arbejdsmodeller . 27
Samspil mellem omsorgspersonen og adoptivbarnet – adoptivbarnets indre arbejdsmodel 27
Multiple indre arbejdsmodeller . 29
Vrede adoptivbørn . 30
Udviklingspsykologisk perspektiv 33
Omsorgspersonens betydning for barnets affektregulering . 33
Omsorgspersonens betydning for udvikling af døgnrytmer . 34
Affekters funktion i samspillet mellem barn og omsorgsperson 35
Positive affekters betydning for barnets udvikling 35
Intersubjektivitet 36
Affektiv afstemning 37
Repræsentationer af Generaliserede Interaktioner 38
Kritik af Stern 39
Nyere tilknytningsteoretisk perspektiv . 41
Fonagy gruppens tilgang til affektregulering i tilknytningsbåndet 41
Teorien om mentalisering . 41
Den sociale biofeedback-teori . 42
Affektregulering og ændring af indre repræsentaioner 44
Udviklingspsykopatologi 44
Kritik af tilknytningsteori . 45
Psyko-neuro-biologisk perspektiv . 47
Affektreguleringens neurale udvikling 47
Schores fire principper for udvikling . 47
Neurale modningsprocesser der understøtter affektregulering . 48
Traumeteoretisk perspektiv 52
Historisk rids . 52
Er adoptivbørn traumatiserede? . 53
Traumedefinitioner der inkluderer deprivation 53
PTSD 55
Adopterede kan ses som traumatiserede! 56
Affektregulering i forhold til traumatisering . 56
Stressresponssystemet 57
Dissociation som affektregulering . 59
Cortisol 60
Somatiske markører . 61
Sørensens model for affektregulering . 64
Sammenhæng mellem affekter og behovstilstande . 64
Affektreguleringsmodel . 64
Konklusion og Perspektivering 69
Adoptionsforskningen . 69
Tilknytningsteori . 70
Udviklingspsykologi 70
Moderne tilknytningsteori . 71
Psykoneurobiologisk . 71
Traumeforskningen 71
Sørensens affektreguleringsmodel 72
Mulige interventionsperspektiver . 73
Spejlning . 73
Somatisk Oplevelse . 73
Neurosekventiel tilgang til traumebehandling 74
Afslutning 75
Litteraturliste 76
Bilag 1 . 83
 Note: -
 Type: Speciale
skjul Detaljer
Vis Detaljer

Kilde

Vis Kilde