de.mpg.escidoc.pubman.appbase.FacesBean

Post

 
 Vis
  Selvfortællinger og relationelle dynamikker
Item is

Ophav

 Ophav:
Gulddahl Hansen, Stefan 1, Forfatter
Bang, Jytte 2, Vejleder
Tilknytninger:
1Det Samfundsvidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet, København, Danmark, diskurs:7001              
2Institut for Psykologi, Det Samfundsvidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet, København, Danmark, diskurs:7012              
skjul Ophav
Vis Ophav

Indhold

Ukontrollerede emneord: Teoretisk integration, psykoterapi, narrativ teori, relationel psykoanalyse
 Abstract: This thesis points critically to the extent of eclecticism amongst clinical psychologies working as psychotherapists. It does so because of the lack of theoretical and meta-theoretical reflections about the mixing of methods that characterizes eclecticism. Reflections that I believe psychologists are obliged to take in to consideration due to the scientific nature of their education. Reflections about the theoretical and meta-theoretical implications of mixing methods from different schools of psychotherapy is what ought to ensure that methods brought into play in therapy isn’t counterproductive and doesn’t rests on assumptions that are in an antagonist relationship with another. This problem is addressed by an exploration into the possibilities of integration between two schools of psychotherapy – narrative therapy and relational psychoanalysis. What separates an integrative approach from an eclectic one is precisely that the theoretical and meta-theoretical level is included, and it is my hope that I by this attempt of integration provide eclectic psychotherapists with relevant reflections on their mixing of different methods.
The analysis of the possibilities of integration point to a complementary relationship between narrative therapy’s focus on the clients verbalized narratives and relational psychoanalysis’ focus on relational dynamics between client and therapist. The meta-theoretical implications of the integration are primarily a matter of different ontological positions, which is attempted resolved by introducing a critical realistic ontology from which it is possible to encompass that working with client narratives and relational dynamics between client and therapy both holds curative possibilities.
skjul Indhold
Vis Indhold

Filer

Bemærkninger:
-
Tilgængelighed:
Offentlig
Mime-type / størrelse:
application/pdf / 2MB
Copyright dato:
2012-08-27
Copyright information:
De fulde rettigheder til dette materiale tilhører forfatteren.
skjul Filer
Vis Filer

Basal

Bogmærk denne post: https://diskurs.kb.dk/item/diskurs:31688:2
 Type: Speciale
Alternativ titel: En analyse af integrative muligheder mellem den narrative og den relationelt psykoanalytiske tilgang til psykoterapi
Alternativ titel: Narratives and relational dynamics
Alternativ titel: An analysis of the possibilities of integration between narrative psychotherapy and relational psychoanalysis
skjul Basal
Vis Basal

Links

Vis Links

Detaljer

Sprog: Danish - dan
 Datoer: 2012-06-29
 Sider: -
 Publiceringsinfo: København : Københavns Universitet
 Indholdsfortegnelse: Abstract 2
Kapitel 1: Indledning
1.1 Problemfelt . 5
1.2 Problemformulering . 8
1.3 Afgrænsning 9
1.4 Opbygning . 9
Kapitel 2: Relationel Psykoanalyse
2.1 Indledning . 12
2.2 Epistemologi og ontologi . 13
2.3 Klassisk Psykoanalyse . 15
2.4 The Developmental Tilt . 16
2.5 Kontinuitet og Forandring . 17
2.6 Det ubevidste 18
2.7 Relationel Psykoterapi . 19
2.7.1 Patologiforståelse . 19
2.7.2 Adfærdskomplementaritet . 21
2.7.3 Cyklisk Psykodynamik . 22
2.7.4 Den Terapeutiske Holdning 23
2.8 Opsamling på redegørelsen for den relationelle psykoanalyse 24
Kapitel 3: Narrativ Psykologi
3.1 Hvad er et narrativ? 26
3.2 Narrative ideer i psykologien . 27
3.3 Michael Whites Narrative Terapi . 28
3.3.1 Inspirationskilder . 28
3.4 Narrativ Psykoterapi . 29
3.4.1 Terapeutens position 31
3.4.2 Eksternalisering . 32
3.4.3 Sprækker og Undtagelser . 34
3.4.4 Bevidning . 35
3.5 Opsamling på redegørelsen for narrativ teori . 36
Kapitel 4: Analyse af Integrative Muligheder
4.1 Indledning . 37
4.2 Integrative strategier 38
4.2.1 Fælles faktorer . 38
4.2.2 Teoretisk integration 40
4.3 Den terapeutiske relation 41
4.4 Implicitte processer 43
4.6 Den decentrerede terapeutposition . 46
4.7 Intersubjektivitet 50
4.8 Den kulturhistoriske konteksts rolle i personlighedsdannelse 53
Kapitel 5: Ansatser til en Relationel Narrativ Terapi
5.1 Indledning . 57
5.2 Forståelsen af det kurative i psykoterapi 57
5.3 Terapeutiske strategier . 60
5.4 Terapeutposition 62
5.5 Refleksioner over et terapiforløb 63
Kapitel 6: Metateoretiske Brudflader
6.1 Indledning . 67
6.2 Narrativ teoris metateoretiske position 67
6.3 Den relationelle psykoanalyses metateori 70
6.4 Ansatser til en metateoretisk positionering af relationel narrativ terapi . 72
Kapitel 7: Afslutning
7.1 Konklusion 75
7.2 Afsluttende bemærkninger . 76
Referenceliste . 78
 Note: -
 Type: Speciale
skjul Detaljer
Vis Detaljer

Kilde

Vis Kilde