de.mpg.escidoc.pubman.appbase.FacesBean

Post

 
 Vis
  Tidlig identifikation og diagnosticering af Autisme
Item is

Ophav

 Ophav:
Bjåstad, Marianne R.1, Forfatter
Væver, Mette 2, Vejleder
Tilknytninger:
1Det Samfundsvidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet, København, Danmark, diskurs:7001              
2Institut for Psykologi, Det Samfundsvidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet, København, Danmark, diskurs:7012              
skjul Ophav
Vis Ophav

Indhold

Ukontrollerede emneord: Autisme, diagnosticering
 Abstract: Background: Detecting early signs of autism is essential for timely diagnosis and initiation of ef-fective interventions. Despite abnormal behaviour is identified within the first year of life, the main age of diagnosis of children with autism is approximately 3 years or older. The aim of this master thesis is to investigate how early autism can be identified and diagnosed and to investigate what studies are published about identifying children with autism before 15 months of age and which methods are used in this area.
Methods: This is a review article based on a systematic search for articles about identifying chil-dren with autism before 15 months of age. The articles on the early identification of autism is sum-marised and discussed, including the time for the onset of symptoms.
Results: 30 articles were found, consisting of 13 studies with retrospective designs and 17 with prospective designs. Three studies investigating prospective screening for autism at the age of 15 months or younger were found.
Conclusions: A number of early manifestations of autism have been identified within the first 15 months of life. Significant differences between children with autism and typically developed chil-dren have been found from the age of 3 months, and differences of children with autism and chil-dren with other developmental delays were found before the age of 14 months. For the time being autism is not clearly prospectively detectable prior to 15 months of age in infants later diagnosed as having autism. It is argued that it is possible to prospectively identify infants with autism from 12 to 24 months of age with the methods of The Social Attention and Communication Study.
skjul Indhold
Vis Indhold

Filer

Navn:
Speciale.pdf (Hovedtekst)
Bemærkninger:
-
Tilgængelighed:
Offentlig
Mime-type / størrelse:
application/pdf / 1003KB
Copyright dato:
2012-27-08
Copyright information:
De fulde rettigheder til dette materiale tilhører forfatteren.
skjul Filer
Vis Filer

Basal

Bogmærk denne post: https://diskurs.kb.dk/item/diskurs:31665:2
 Type: Speciale
Alternativ titel: En systematisk forskningsoversigt
Alternativ titel: Early identification and diagnosis of Autism
Alternativ titel: Systematic Review
skjul Basal
Vis Basal

Links

Vis Links

Detaljer

Sprog: Danish - dan
 Datoer: 2012-04-01
 Sider: -
 Publiceringsinfo: København : Københavns Universitet
 Indholdsfortegnelse: Forord 5
1. Formål og baggrund . 5
1.1 Formål 5
1.2 Problemformulering . 6
1.3 Brug af begreber . 6
1.4 Centrale begreber . 7
1.4.1 Indledning 7
1.4.2 Diagnose 7
1.4.3 Autisme .11
1.4.4 Signifikant .17
1.4.5 Sensitivitet 18
1.4.6 Specificitet 18
1.5 Afgræsning af specialets genstandsfelt 18
2. Metode.20
2.1 Indledning 20
2.2 Kriterier for afgræsningen for litteratursøgningen 20
2.2.1 Metodologiske kvalitetskrav .20
2.2.2 Tidsmæssig afgræsning 21
2.2.3 Databaser 21
2.2.4 Søgeord .22
2.2.5 Udvælgelsesrunder .22
2.3 Systematiseringen af undersøgelserne 23
2.4 Gennemgang af metoder i undersøgelserne 23
2.4.1 Retrospektiv forskning23
2.4.2 Prospektiv forskning .24
2.5 Struktur for resumeerne .25
2.6 Opbygningen af den systematiske forskningsoversigt 26
3. Generelle træk for studierne inddraget i forskningsoversigten 26
3.1 Indledning 26
3.2 Tværgående overblik af undersøgelserne. 26
4. Retrospektiv forskning 28
4.1 Indledning 28
4.2 Forældrerapportering .28
4.2.1 Resumeer af forældrerapporteringsstudier .29
4.2.2 Metodekritik af forældrerapporteringsstudier 35
4.3 Hjemmevideostudier .35
4.3.1 Resumeer af hjemmevideostudier .36
4.3.2 Metodekritik af hjemmevideostudier .46
4.4 Opsamling i forhold til retrospektiv forskning .47
5. Prospektiv forskning .49
5.1 Indledning 49
5.2 Søskendestudier .49
5.2.1 Resumeer af søskendestudier 50
5.2.2 Metodekritik af søskendestudier .70
5.3 Systematiske screeninger .72
5.3.1 Resumeer af systematiske screeninger 73
5.3.2 Metodekritik af systematiske screeningsundersøgelser 84
5.4 Opsamling i forhold til prospektiv forskning84
5.4.1 Opsamling i forhold til søskendestudier 84
5.4.2 Opsamling i forhold til systematiske screeningsundersøgelser .88
6. Konklusion 91
7. Perspektivering 94
Litteraturliste .96
Bilag A 106
Bilag B 112
Bilag C 116
Bilag D 124
 Note: -
 Type: Speciale
skjul Detaljer
Vis Detaljer

Kilde

Vis Kilde