de.mpg.escidoc.pubman.appbase.FacesBean

Post

 
 Vis
  Det danske boligmarked på lang sigt
Item is

Ophav

 Ophav:
Meincke, Adam Bjørn1, Forfatter
Christoffersen, Henrik 2, Vejleder
Tilknytninger:
1Det Samfundsvidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet, København, Danmark, diskurs:7001              
2Økonomisk Institut, Det Samfundsvidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet, København, Danmark, diskurs:7014              
skjul Ophav
Vis Ophav

Indhold

Ukontrollerede emneord: Det danske boligmarked på lang sigt
 Abstract: Denne analyse har til formål at skildre det danske boligmarked på lang sigt. På baggrund af en ny matematisk analyse og ny dansk empiri konkluderer den teor etiske og empiriske analyse at det danske boligmarked bedst beskrives med den udbudsdrevne boligmarkedsmodel med flad udbudskurve. Denne konklusion har de implikationer at udbuddet af grunde er perfekt elastisk på lang sigt og at b oligprisen svinger omkring den samme reale pris, i fraværet af udbudsstød.
skjul Indhold
Vis Indhold

Filer

Navn:
Speciale 140612.pdf (Hovedtekst)
Bemærkninger:
-
Tilgængelighed:
Offentlig
Mime-type / størrelse:
application/pdf / 2MB
Copyright dato:
2012-07-15
Copyright information:
De fulde rettigheder til dette materiale tilhører forfatteren.
skjul Filer
Vis Filer

Basal

Bogmærk denne post: https://diskurs.kb.dk/item/diskurs:31622:2
 Type: Speciale
Alternativ titel: En teoretisk og empirisk analyse af boligmarkedet og dets grundlæggende antagelser
Alternativ titel: The Danish housing market in the long run
Alternativ titel: A theoretical and empirical analysis of the housing market and its underlying assumptions
skjul Basal
Vis Basal

Links

Vis Links

Detaljer

Sprog: Danish - dan
 Datoer: 2012-06-14
 Sider: -
 Publiceringsinfo: København : Københavns Universitet
 Indholdsfortegnelse: 1 Summary 5
2 Forord . 8
3 Introduktion . 9
4 Den forbrugerdrevne boligmarkedsmodel med skrå udbudskurve . 10
4.1 Den teoretiske ramme 11
4.2 Efterspørgselsrelationen . 12
4.3 Udbudsrelationen . 14
4.4 Ligevægt . 14
4.4.1 Hældning 16
4.4.2 Dynamik . 17
4.4.3 Vejen til ny ligevægt . 19
4.5 Grafisk analyse . 21
4.6 Delkonklusion 23
4.7 Diskussion af den forbrugerdrevne boligmarkedsmodel . 25
5 Den udbudsdrevne boligmarkedsmodel med flad udbudskurve . 26
5.1 Den teoretiske ramme 27
5.2 Optimal adfærd 28
5.3 Ligevægt . 33
5.3.1 Hældning 34
5.3.2 Dynamik . 36
5.3.3 Vejen til ligevægt 37
5.4 Grafisk analyse . 39
5.5 Skyggeprisens relation til den reale boligpris 43
5.5.1 Tobin’s q . 43
5.5.2 Boligprisen 44
5.6 Delkonklusion 45
5.7 Diskussion af den udbudsdrevne boligmarkedsmodel . 46
6 Modellerne teoretisk over for hinanden 47
7 Empiri 50
7.1 Makroøkonometrisk metodologi 53
7.2 Analyse 57
7.2.1 Test for om variable er I(1) . 57
7.2.2 Test for kointegration . 63
7.2.3 DOLS 67
7.2.4 Test for 1-til-1 forhold 72
7.3 Delkonklusion 73
7.4 Diskussion af den økonometriske analyse . 74
7.4.1 Kausalitet 74
7.4.2 Efterspørgselsstøds effekt på de forklarende variable 75
7.4.3 Data og metode . 75
7.4.4 Andre modbeviser resultatet . 76
8 Makroøkonomiske implikationer 76
8.1 Boligprisernes korrelation internationalt . 77
8.2 Perfekt elastisk udbud 77
8.3 Udbudsbestemt boligpris 78
9 Konklusion . 81
10 Litteraturliste . 82
11 Bilag A: Udviklingen på det danske boligmarked 84
11.1 Dansk boligmarked i tal . 84
11.2 ADAM vs. DREAM 87
12 Bilag B: Baggrund for det teoretiske afsnit 88
12.1 Cramersk regel for differentialligninger 88
13 Bilag C: Baggrund for det empiriske afsnit 90
13.1 Variable i datasættet . 90
13.1.1 Boligpriser, lph . 90
13.1.2 Grundomkostninger, lpland 90
13.1.3 Byggeomkostninger, lbomk 91
13.1.4 Renten, li . 91
13.1.5 Moms, lt 91
13.1.6 Stempelafgifter, lu 91
13.1.7 Kilder 92
13.2 Gauss-Markovs CLM antagelser . 93
13.2.1 CLM TS.1-TS.6 93
13.2.2 CLM TS.1’-TS.5’ . 94
13.3 Test for om DOLS er korrekt specificeret . 95
13.4 Hypotesetest for langsigtet 1-til-1 forhold mellem boligpriserne og de forklarende variable . 97
 Note: -
 Type: Speciale
skjul Detaljer
Vis Detaljer

Kilde

Vis Kilde