de.mpg.escidoc.pubman.appbase.FacesBean

Post

 
 Vis
  Toftegårds plads: centrum i Valby
Item is

Ophav

 Ophav:
Lilja, Ann1, Forfatter
Lamm, Bettina1, Vejleder
Jensen, Marina Bergen1, Vejleder
Tilknytninger:
1Det Biovidenskabelige Fakultet, København, Danmark
skjul Ophav
Vis Ophav

Indhold

Ukontrollerede emneord: -
 Abstract: Toftegårds Plads is the second largest square in Copenhagen, exceeded only by the Town Hall Square. It is situated in the centre of the suburb of Valby, south of the old village and in the middle of current developing areas. The square connects the main traffic into Copenhagen city and historically it has served as trolley and bus station. In 1998 the bus station was relocated, leaving the square without a functional identity. Since then it has been a deserted and obsolete site in the cityscape. In spite of the activities currently represented by the two cultural institutions and the office building placed in the vicinity of the square, there is no indication of a social life within the architectural components of the square. The previous industrial character of the area is currently changing in favour of housing and businesses. The primary quality of the site is the potential for development of an important urban social site with great opportunities and appeal to the local and surrounding communities. This project emphasises such development and proposes a future transformation of the Toftegårds Plads into a meeting point with strong ties to the existing cultural activities of the site. Additionally the vision of the Copenhagen Municipality as expressed in their international competition for ideas for the future of the square is considered in the proposal. The square is registered and analyzed emphasizing a phenomenological methodology that seeks to define the experience of a space through the senses of the human body, focusing on the registration of the place without preconceived judgements or notions. The analysis reveals how the square is experienced from within through the subject, and how it relates to the surrounding city. Through the analysis the potentials and the problems of the place are revealed. The proposed concept extracts the essential sense of Toftegårds Plads and introduces simple elements that individually and contextually manifests a vision, and points to a solution of the problems raisedthrough the analysis of the site. The proposal emphasizes spatial and scale issues in order to create a sensuous experience. Toftegårds Plads is reinvented as a spatial and visual continuum that enhances usability, and a new identity is generated giving the site status as the social heart of the new Valby.
 Abstract: Toftegårds Plads er den næststørste plads i København. Den er næsten lige så stor som Rådhuspladsen. Pladsen ligger centralt placeret i Valby, syd for den gamle landsby og midt mellem de nye udviklingsområder. Toftegårds Plads ligger der, hvor flere indfaldsveje ind til København centrum mødes, og har da også en historie som trafikknudepunkt; det var her mange busser havde endestation, og før det, sporvogne. I 1998 ophørte funktionen som trafikplads, og pladsen har fra dette tidspunkt manglet en identitet. Den kom til at ligge øde hen og blev et overskudslandskab i byen. På trods af den aktivitet, kulturhuset på pladsen repræsenterer, samt funktionerne i den store kontorbygning, er dette ikke at aflæse i pladsens udtryk eller liv. Pladsens primære kvalitet ligger i, at den har et klart potentiale for at kunne udvikle sig til en plads med stor betydning for Valby. Dens placering i Valby giver gode muligheder for at lave et forslag, der ikke kun retter sig mod pladsen lokalt, men også får en betydning for omkringliggende områder og det øvrige Valby. Potentialet ligger ikke i hvad den er i dag, men hvad pladsen kan blive i fremtiden. Valby er lige nu under udvikling. Flere områder i umiddelbar nærhed af Toftegårds Plads bliver omdannet fra industriområder til boliger og erhverv. Forslaget her tager afsæt i netop denne situation og giver et bud på, hvordan Toftegårds Plads i fremtiden kan forvandles til et mødested for bydelen med omdrejningspunkt i det kulturliv, der allerede eksisterer på stedet. Ligeledes inddrages Københavns Kommunes vision for pladsen, som den kommer til udtryk i den igangværende internationale idekonkurrence. Med udgangspunkt i den fænomenologiske tankegang, analyseres pladsen. Den fænomeno- logiske metode handler i korthed om at sanse et sted i kraft af kroppens tilstedeværelse i rummet, samt at kunne registrere stedet uden et på forhånd defineret resultat. Analyserne beskriver dels hvordan pladsen opleves indefra når man selv befinder sig på stedet og dels hvordan pladsen hænger sammen med byen i øvrigt og leder op til en definition af de potentialer og mangler stedet har. I konceptet uddrages essensen og her indføres nogle enkle elementer, der enkeltvis og tilsammen understøtter visionen for stedet og svarer på nogle af de ting analyserne har peget på. Forslaget lægger vægt på at bearbejde de rumlige og skalamæssige forhold, sådan at pladsen bliver et sanseligt og funktionelt velfungerende sted. Forslaget omdanner pladsen til en sammenhængende rumlig og visuel komposition, som opfordrer til sociale aktiviteter og interaktion. Forslaget giver Toftegårds Plads en helt ny identitet, der giver pladsen status af samlingspunkt i det nye Valby.
skjul Indhold
Vis Indhold

Filer

Bemærkninger:
-
Tilgængelighed:
Offentlig
Mime-type / størrelse:
application/pdf / 8MB
Copyright dato:
-
Copyright information:
De fulde rettigheder til dette materiale tilhører forfatteren.
skjul Filer
Vis Filer

Basal

Bogmærk denne post: https://diskurs.kb.dk/item/diskurs:31594:1
 Type: Speciale
skjul Basal
Vis Basal

Links

Vis Links

Detaljer

Sprog: Danish - dan
 Datoer: 2008
 Sider: 66 pages
 Publiceringsinfo: København, Danmark : Skov & Landskab
 Indholdsfortegnelse: -
 Note: Landscape Architecture, Landskabsarkitekt
 Type: Speciale
skjul Detaljer
Vis Detaljer

Kilde

Vis Kilde