de.mpg.escidoc.pubman.appbase.FacesBean

Post

 
 Vis
  Selektion for cefalosporinresistente bakterier hos hunde behandlet med cefalosporiner mod pyodermi
Item is

Ophav

 Ophav:
Gaustad, Ingrid Beck1, Forfatter
Olsen, John Elmerdahl1, Vejleder
Schjærff, Mette1, Vejleder
Tilknytninger:
1Det Biovidenskabelige Fakultet, København, Danmark
skjul Ophav
Vis Ophav

Indhold

Ukontrollerede emneord: -
 Abstract: Over the last years problems related to antibiotic resistance have increased. The most important resistance mechanism of Gram-negative bacterias is the production of beta-lactamases (Jacoby et al. 2005). Through hydrolyse of the beta-lactam-ring of the beta lactam antibiotics the enzymes inactivate beta-lactam antibiotics (penicillins, cephalosporins, carbapenemes and monobactames). Extended spectrum beta -lactamases (ESBLs) are able to hydrolyze extended spectrum (3rd generation) cephalosporins, penicillins and monobactams (Bush et al. 1995). The existence of ESBLs is potentially a large problem since some of the types of beta lactam antibiotics which ESBLs can hydrolyze are seen as crucial in the human medicine (Phaller & Segreti 2006). The purpose of this study was to investigate the existence of cephalosporin resistant bacterias carried by dogs treated with cephalexin against pyoderma and to investigate whether or not these were producing ESBLs. This was carried out through a cohort study. A case group of 13 dogs treated with cephalexin for more than 14 days for pyoderma was measured against 22 healthy dogs (control group). Feces from the dogs where cultivated on 3 different MacConkey agar plates respectively added cephotaxime, ampicillin, and no antibiotics. After incubation the coliform colonies were quantitatively measured. In case of growth on the agar plates supplied with cephotaxime three colonies from each dog where isolated and investigated for antibiotic sensitivity throught a disc diffussion test. The isolated where further investigated for the presence of CTX-M genes (a ESBL variant) through PCR. The number of coliforms proved to be statistically significant higher in the case group compared to the control group. There were growth on the agar devises supplied with cephotaxime in nine out of thirteen (69%) of the treated dogs while among all the dogs in the control group the growth wasn’t evident. Regarding the agar plates supplied with ampicillin the growth also proved to be statistically significant in the case group and not in the control group. The disc diffusion test showed a clear resistance pattern against: cephoxitin, cephixime, ceftazidime, cephotaxime and aztreonam and resistance against cefepime and imipenem. The disc diffussion test showed an indication for AmpC beta lactamases and CTX-M genes but no direct indication of ESBL -producing species. No presence of CTX-M genes where indentified through the PCR. Based on the results it can be concluded that the number of coliforms increased after a long treatment period with cefalexin and that a selection of cephotaxime- and ampicillin resistent bacteries take place after a long treatment period with cephalexin.
 Abstract: Antibiotikaresistens har været et stigende problem de seneste år. Gram-negative bakteriernes vigtigste resistensmekanisme er produktion af beta-lactamaser (Jacoby et al. 2005). Disse enzymer inaktiverer beta-lactam antibiotika (penicilliner, cefalosporiner, carbapenemer og monobactamer) ved hydrolyse af beta-lactamringen. ”Extended spectrum beta-lactamases” (ESBLs) kan hydrolysere ”extended spectrum” (3. generations) cefalosporiner, penicilliner og monobactamer (Bush et al. 1995). Fremkomsten af ESBLs er et stort potentielt problem, da nogle af de typer af beta-lactam antibiotika som ESBLs kan hydrolysere betragtes som kritisk vigtige i humanmedicinen (Phaller & Segreti 2006). Formålet med dette projekt var dels at undersøge forekomsten af cefalosporinresistente bakterier hos hunde behandlet med cefalexin mod pyodermi og dels hvorvidt disse bakterier var ESBL-producerende. Det blev gjort ved hjælp af et cohort-studie. En risikogruppe bestående af 13 hunde som blev behandlet med cefalexin (=14 dage) mod pyodermi blev sammenlignet med en kontrolgruppe bestående af 22 raske hunde. Fæces fra disse hunde blev dyrket på tre forskellige MacConkey agarplader - tilsat cefotaxim, tilsat ampicillin og uden tilsat antibiotikum og efter inkubation blev de koliforme kolonier kvantitativt vurderet. Ved vækst på agarpladerne tilsat cefotaxim blev tre kolonier isoleret fra hver hund og undersøgt for antibiotikafølsomhed ved disk diffusionstest. Disse isolater blev yderligere undersøgt for tilstedeværelse af CTX-M gener (en type ESBL) ved PCR. Antallet af koliforme bakterier var statistisk signifikant højere i risikogruppen end kontrolgruppen. Hos 9/13 (69 %) af de behandlede hunde var der vækst på agarpladerne tilsat cefotaxim, mens i kontrolgruppen var væksten under påvisningsgrænsen for samtlige hunde. Der var også en statistisk signifikant større vækst på agarpladerne tilsat ampicillin i risikogruppen end kontrolgruppen. Disk diffusionstesten viste et fremtrædende resistensmønster – resistens overfor cefoxitin, cefixim,ceftazidim, cefotaxim og aztreonam og sensitivitet overfor cefepim og imipenem. Disk diffusionstesten viste indikation for AmpC beta-lactamaser og CTX-M gener, men ellers ingen indikation for ESBL-producerende stammer. Der blev ikke fundet tilstedeværelse af CTX-M gener ved PCR. Ud fra resultaterne kan det konkluderes at antallet af koliforme bakterier steg efter en langvarig behandling med cefalexin, og at der sker en selektion af cefotaxim- og ampicillinresistente bakterier ved en langvarig cefalexinbehandling.
skjul Indhold
Vis Indhold

Filer

Navn:
Speciale_endelig_version.pdf (Hovedtekst)
Bemærkninger:
-
Tilgængelighed:
Offentlig
Mime-type / størrelse:
application/pdf / 376KB
Copyright dato:
-
Copyright information:
De fulde rettigheder til dette materiale tilhører forfatteren.
skjul Filer
Vis Filer

Basal

Bogmærk denne post: https://diskurs.kb.dk/item/diskurs:31580:1
 Type: Speciale
skjul Basal
Vis Basal

Links

Vis Links

Detaljer

Sprog: Danish - dan
 Datoer: 2008
 Sider: 70 pages
 Publiceringsinfo: København, Danmark : Institut for Veterinær Patobiologi
 Indholdsfortegnelse: -
 Note: Veterinary Medicine, Veterinærmedicin
 Type: Speciale
skjul Detaljer
Vis Detaljer

Kilde

Vis Kilde