de.mpg.escidoc.pubman.appbase.FacesBean

Post

 
 Vis
  Motionstest som mål for endotelfunktion hos Cavalier King Charles Spaniels og Cairn Terriers ved måling af nitrat/nitrit og von Willebrand faktor i plasma før og efter løb
Item is

Ophav

 Ophav:
Guðmundsdóttir, Halldóra Hrund1, Forfatter
Sigurðardóttir, Sif1, Forfatter
Moesgaard, Sophia Gry1, Vejleder
Olsen, Lisbeth Høier1, Vejleder
Tilknytninger:
1Det Biovidenskabelige Fakultet, København, Danmark
skjul Ophav
Vis Ophav

Indhold

Ukontrollerede emneord: -
 Abstract: Endothelial dysfunction is present when the endothelium is not able to perform its physiological duties properly. This is present in a number of different diseases. Human research has shown that knowledge of an individual’s endothelial function can be used as a diagnostic and prognostic tool in cardiovascular disease. There exist many different methods to measure endothelial function. One of these methods is to measure the concentration of the vasodilating factor nitric oxide (NO) through its metabolites nitrate and nitrite (NOx). Another possibility is to measure the concentration of the coagulations factor von Willebrand factor (vWf). Research has shown an increase in both NOx and vWf after exercise. This study used an exercise test as a measure for endothelial function in dogs, with various degrees of myxomatous mitral valve disease (MMVD), by comparing the concentrations of plasma NOx and plasma vWf before and after exercise. 61 dogs were examined in this study and they were divided into three different groups: group 1 included 24 Cavalier King Charles Spaniels (CKCS) with no to mild mitral regurgitation (MR) (= 30%), group 2 included 20 CKCS with moderate to severe MR (= 40%), while group 3 included 17 Cairn Terriers (MR = 15%). Half of each group exercised and the other half rested. Two blood samples were drawn from each dog (one before exercise/rest and one after). The results showed that exercise had no influence on the endothelial markers measured in CKCS and Cairn Terriers. The other analysed variables, gender, age, weight and breed, had no influence either. There was a statistically significant difference between plasma concentration of vWf in the first (114,3%) and the second blood samples (117,6%). This difference is not considered to have a clinical significance.
 Abstract: Endoteldysfunktion er når endotelet ikke udfører sin fysiologiske rolle fyldestgørende. Dette forekommer ved forskellige sygdomme. Humane undersøgelser har vist, at kendskab til et individs endotelfunktion kan bruges som et diagnostisk og prognostisk redskab ved kardiovaskulær sygdom. Der findes forskellige måder at måle endotelfunktion på, blandt andet ved at måle vasodilatationsfaktoren nitrogenoxid (NO) via dens metabolitter nitrat og nitrit (NOx), eller ved at måle koagulationsfaktoren von Willebrand faktor (vWf). Undersøgelser har vist øget NOx og vWf efter motion. Denne undersøgelse gik ud på at anvende en motionstest som mål for endotelfunktion hos hunde. Formålet var, at undersøge hvordan NO og vWf koncentration i plasma ændres efter løb hos hunde med forskellige grader af myxømatøs mitralklapsygdom (MMVD). Der blev undersøgt 61 hunde, der blev opdelt i tre grupper: gruppe 1 bestod af 24 Cavalier King Charles Spaniels (CKCS) med ingen til mild mitral regurgitation (MR) (= 30%), gruppe 2 bestod af 20 CKCS med moderat til svær MR (= 40%), samt gruppe 3 som bestod af 17 Cairn Terriers (MR = 15). Halvdelen af hver gruppe blev motioneret, mens den anden halvdel hvilede. Der blev udtaget to blodprøver fra hver hund (en før motion/hvile og en efter). Resultaterne viste, at motion ikke påvirkede de målte endoteliale markører hos CKCS og Cairn Terriers. Der blev heller ikke fundet at køn, alder, vægt og race havde en indflydelse. Der blev fundet en statistisk signifikant forskel mellem plasma koncentration af vWf i første (114,3%) og anden blodprøve (117,6%) hos hundene. Denne forskel vurderes dog ikke til at være klinisk signifikant.
skjul Indhold
Vis Indhold

Filer

Navn:
speciale.pdf (Hovedtekst)
Bemærkninger:
-
Tilgængelighed:
Offentlig
Mime-type / størrelse:
application/pdf / 3MB
Copyright dato:
-
Copyright information:
De fulde rettigheder til dette materiale tilhører forfatteren.
skjul Filer
Vis Filer

Basal

Bogmærk denne post: https://diskurs.kb.dk/item/diskurs:31538:1
 Type: Speciale
skjul Basal
Vis Basal

Links

Vis Links

Detaljer

Sprog: Danish - dan
 Datoer: 2008
 Sider: 66 pages
 Publiceringsinfo: København, Danmark : Institut for Basal Husdyr- og Veterinærvidenskab
 Indholdsfortegnelse: -
 Note: Veterinary Medicine, Veterinærmedicin
 Type: Speciale
skjul Detaljer
Vis Detaljer

Kilde

Vis Kilde