de.mpg.escidoc.pubman.appbase.FacesBean

Post

 
 Vis
  Praktiserende landskabsarkitekters kommunikation via hjemmesider: en analyse af fagets identitet på internettet
Item is

Ophav

 Ophav:
Johansen, Maja Petrine Lodahl1, Forfatter
Randrup, Thomas Barfoed1, Vejleder
Tilknytninger:
1Det Biovidenskabelige Fakultet, København, Danmark
skjul Ophav
Vis Ophav

Indhold

Ukontrollerede emneord: -
 Abstract: This master thesis deals with the private practicing landscape architects’ communication on the internet. It analyses the websites of the members of the Council of Private Practicing Landscape Architects (PLR). The private practicing landscape architects communication on the internet is affected by three areas of theory: - Classic theory of communication - Management/organizational theory - Theories of the internet and websites Based on these three areas of theories this dissertation investigates: - How do private practicing landscape architects use the possibilities of the internet, when they communicate? - What is the value of the communication of the private practicing landscape architects on the internet? - What does the communication of the private practicing landscape architect relate of their identity? The reason for investigating these three questions is that the surrounding world has a limited understanding of the landscape architect profession. The cause is - among others - that the landscape architect profession is characterized by being a small profession with a broad professionalism, which can fill many different positions. This investigation consists of three analyses. First there is a qualitative screening of all the websites of the members of PLR. The goal of this analysis is to get a general view of the type of company and websites represented among the group af PLR members. The second analysis is a quantitative valuation of the websites where it is valuated how the companies communicate compared to how they could communicate. The third analysis is a scrutinizing analysis of three websites, it includes interviews with the companies behind the websites. The goal of this analysis is amongst others, to investigate if the companies are aware of the strengths and the weaknesses of their communication on the internet. The three analyses are based on Ida Engholm’s model of analysis for websites and Lisbeth Thorlacius model of visual communication concerning websites. In addition to those theories this dissertation refers to the more classical theory of communication and Lars Qvortrups theory of communication, observation and self-observation. Klaudi Klausen’s eight strategic arenas are used to define what kind of a company a private practicing landscape architect company is. The dissertation concludes that the private practicing landscape architects use of the possibilities connected with the internet is limited. This appears both in the appearance and the structure of each page and of the companies as a whole. Successful websites are most common with large companies which have the resources for making and maintaining a website, and with small companies who get the majority of their clients through their website. The most common reason for the valuation of the communication to be average is that the website does not communicate a clear profile of the company. This can be construed as a lacking ability to market the competences of the company. Which is likely to affect how the landscape architect profession as a whole is perceived by the surrounding world since the visitor to the website is likely to transfer the image the website gives him to the whole profession. That the companies do not have a need to convey their profile on the internet signals that they assume that the visitors already know them. An attitude which is not consistent with the complaint that the surrounding world do not know what a landscape architect does.
 Abstract: Dette speciale behandler privatpraktiserende landskabsarkitekters kommunikation på internettet, med udgangspunkt i Praktiserende Landskabsarkitekters Råds medlemmers hjemmesider. Landskabsarkitekternes kommunikation på internettet påvirkes af tre områder: - Klassisk kommunikationsteori - Virksomhedsteori - Teori om internettet og opbygningen af hjemmesider Ud fra teorier fra de tre områder undersøger dette speciale: - Hvordan de privatpraktiserende landskabsarkitektfirmaer bruger internettets muligheder, når de kommunikerer - Hvad værdien er af de privatpraktiserende landskabsarkitektfirmaers kommunikation på internettet - Hvad de privatpraktiserende landskabsarkitekters kommunikation på hjemmesider fortæller om deres identitet De tre spørgsmål undersøges, fordi at omverdenen har en begrænset forståelse af landskabsarkitekt-ernes fagområde. Det skyldes bl.a. at landskabsarkitektfaget er kendetegnet ved at være et lille fag, med en bred faglighed, der kan udfylde mange forskellige jobfunktioner. I det informationssamfund vi lever i i dag, er det almindeligt at forbrugerne vælger hvilke produkter/ydelser de vil købe og af hvem, ud fra det forhåndsindtryk, de har af virksomheden. Derfor er det vigtigt at vurdere om de privatpraktiserende landskabsarkitekter forstår at kommunikere deres kompetencer ud til omverdenen. Undersøgelsen består af tre analyser, en kvalitativ screening af samtlige PLR’s medlemmers hjemmesider, der giver et overblik over hvilke firmaer, hjemmesider og udtryk, der bruges. En kvantitativ værdisætning af firmaernes hjemmesider, hvor det vurderes hvordan firmaerne kommunikerer set i forhold til det de objektivt set burde kommunikere. Den tredje analyse består af en næranalyse af tre udvalgte hjemmesider, inkl. interview med firmaerne bag. Formålet med denne analyse er bl.a. at undersøge om firmaerne selv er klar over styrkerne og svaghederne ved deres kommunikation på internettet. Der tages udgangspunkt i Ida Engholms analysemodel for websites og Lisbeth Thorlacius model til visuelle kommunikationsmodel, med henblik på websites. Derudover bruges den klassiske kommunikationsteori og Lars Qvortrups teori om kommunikation, iagttagelse og selviagttagelse. Klaudi Klausens otte strategiske arenaer bruges til at definere hvilken slags virksomhed en privatpraktiserende landskabsarkitektvirksomhed er. Specialet konkluderer, at landskabsarkitekternes brug af internettets muligheder er begrænset, både når det handler om opbygningen af den enkelte hjemmeside og hos firmaerne som helhed. Vellykkede hjemmesider, ses oftest hos firmaer, der er så store, at de har ressourcerne til at lave dem og hos helt små firmaer, der får størstedelen af deres kunder gennem deres hjemmeside, og dermed har et behov for en god hjemmeside. Når værdien af firmaernes kommunikation ligger omkring middel, er det oftest fordi, at hjemmesiden ikke udtrykker nogen klar profil for firmaet. Det betyder at det for brugeren er svært at se hvad forskellen på firmaerne er og at firmaerne ikke får markedsført deres kompetencer optimalt. Hvilket igen falder tilbage på hele faget, da brugeren sandsynligvis overfører det billede de får at firmaet til deres forestilling om hele faget. At firmaerne ikke har et behov for at formidle deres profil på hjemmesiden, signalerer at de går ud fra at brugerne kender dem i forvejen. Men det stemmer ikke særligt godt med oplevelsen af at omverdenen ikke ved hvad en landskabsarkitekt er.
skjul Indhold
Vis Indhold

Filer

Navn:
lakomint.pdf (Hovedtekst)
Bemærkninger:
-
Tilgængelighed:
Offentlig
Mime-type / størrelse:
application/pdf / 28MB
Copyright dato:
-
Copyright information:
De fulde rettigheder til dette materiale tilhører forfatteren.
skjul Filer
Vis Filer

Basal

Bogmærk denne post: https://diskurs.kb.dk/item/diskurs:31516:1
 Type: Speciale
Alternativ titel: The communication of private practising landscape architects on the internet: an analysis of the identity of the profession on the internet
skjul Basal
Vis Basal

Links

Vis Links

Detaljer

Sprog: Danish - dan
 Datoer: 2008
 Sider: 134 pages
 Publiceringsinfo: København, Danmark : Skov & Landskab
 Indholdsfortegnelse: -
 Note: Landscape Architecture, Landskabsarkitekt
 Type: Speciale
skjul Detaljer
Vis Detaljer

Kilde

Vis Kilde