de.mpg.escidoc.pubman.appbase.FacesBean

Post

 
 Vis
  Mellem byen og vandet: Helsingør havnefront som kulturel forbindelse
Item is

Ophav

 Ophav:
Stensballe, Malene Muus1, Forfatter
Dam, Torben1, Vejleder
Tilknytninger:
1Det Biovidenskabelige Fakultet, København, Danmark
skjul Ophav
Vis Ophav

Indhold

Ukontrollerede emneord: -
 Abstract: This dissertation rises from the expressed desire by The Municipal of Elsinore, to have a concrete proposal for a renewal of the local waterfront of Elsinore, from the water to the edge of the town. The proposal is sought to implement the desire of an accessible, recreational, and cultural harbour environment by the local harbour, as well as to form the basis of a political debate on the further development of the harbour area. Today the wharf bears the impress of being a place, where industry and harbour traffic were given the higher priority. The narrow edge of the wharf, with several physical obstacles as well as lack of options for recreational stops, does not encourage traffic and stops along the waterfront. The point of reference for this project is the desires of the municipal, supplemented by the registrations and analysis of the programme. The objective of the project is for the wharf to become the new rallying point of the town, give the Waterfront a coherent appearance, reduce the sense of barrier crosswise, created by Havnegade and the railway line of the Hornbækbane, and finally to strengthen the connection lengthwise. The concept is to create a new recreational area with a clear lengthwise connection along the wharf and a good contact between town and water. The programming of the project focuses on the potential of the Waterfront, in regards to being situated around the town centre, the connections cross- and lengthwise, the activities in the harbour area, as well as the visual contact to Kronborg Castle. Furthermore, scenic qualities such as the water and the harbour basin, and urban qualities such as easy access to public transportation and culture, are brought into focus. In order to emphasize connection to the harbour, a coherent deck is established from the edge of the wharf to the edge of the town. The profile of Havnegade is simplified, and the railway line of the Hornbækbane is opened up, so the connection with the wharf is without physical and visual barriers. The Kongekajen part of the wharf, is the centre of the promenade and a link between the town, wharf and water. The promenade is made wide and spacious, and the square, Kajpladsen, with its simple design, forms a natural, cultural rallying point. A wide flight of steps creates access from the promenade to the water, and has plateaus for recreational stops. A promenade deck, with coupling points in each end, physically and visually marks the connection alongside the promenade. Thus the strong identity of the waterfront, as a recreational and cultural area, is created; the natural, harmonic link between the town and the water.
 Abstract: Dette speciale er udsprunget af Helsingør Kommunes interesse i et konkret forslag til fornyelse af Helsingørs bynære havnefront, fra vandet til byens kant. Forslaget skal realisere ønsket om et tilgængeligt, rekreativt, og kulturelt havnemiljø ved den bynære havn, samt danne grundlag for en politisk debat for den videre udvikling af havnen. Kajen bærer i dag præg af at være et sted hvor industrien og havnens trafik har været højest prioriteret. Den smalle kajkant, med flere fysiske forhindringer og manglende muligheder for ophold, opfordrer ikke til færdsel og ophold langs med havnen. Projektet tager sit udgangspunkt i kommunens ønsker suppleret med programmets registreringer og analyser. Ønsket med projektet er at kajen skal være byens nye opholdssted, at give Havnefronten en sammenhængende karakter, mindske Havnegades og Hornbækbanens barriereeffekt på tværs og styrke forbindelsen på langs. Idéen er at skabe et nyt rekreativt rum med klar forbindelse på langs af havnen og god kontakt mellem by og vand. Programmeringen af opgaven fokuserer på Havnefrontens potentiale i forhold til beliggenheden ind om bykernen, forbindelser på langs og på tværs, havnens aktiviteter, og den visuelle kontakt til Kronborg. Yderligere fokuseres der på landskabelige kvaliteter som vandet og havnerummet, samt bymæssige kvaliteter som nærhed til transport og kultur. For at understrege tilhørsforhold til havnen etableres et sammenhængende gulv, fra kajkant til bykant. Havnegades profil forenkles, og Hornbækbanens tracé åbnes op så forbindelsen ud til kajen er uden fysiske og visuelle barrierer. Kongekajen er hele promenadestrækningens midtpunkt og en kobling mellem byen, kajen og vandet. Promenaden gøres bred og rummelig, og Kajpladsen, med en enkel udformning, danner et naturligt, kulturelt samlingspunkt. En bred trappe giver adgang fra promenaden ned til vandet og har plateauer til ophold. En promenadesti, med koblingspunkter i hver ende, markerer fysisk og visuelt forbindelsen på langs af promenaden. Således skabes havnefrontens stærke identitet som et rekreativt og kulturelt område; den naturlige, harmoniske forbindelse mellem byen og vandet.
skjul Indhold
Vis Indhold

Filer

Bemærkninger:
-
Tilgængelighed:
Offentlig
Mime-type / størrelse:
application/pdf / 12MB
Copyright dato:
-
Copyright information:
De fulde rettigheder til dette materiale tilhører forfatteren.
skjul Filer
Vis Filer

Basal

Bogmærk denne post: https://diskurs.kb.dk/item/diskurs:31512:1
 Type: Speciale
Alternativ titel: Between town and water: Elsionore waterfront as a cultural link
skjul Basal
Vis Basal

Links

Vis Links

Detaljer

Sprog: Danish - dan
 Datoer: 2008
 Sider: 52 pages
 Publiceringsinfo: København, Danmark : Skov & Landskab
 Indholdsfortegnelse: -
 Note: Landscape Architecture, Landskabsarkitekt
 Type: Speciale
skjul Detaljer
Vis Detaljer

Kilde

Vis Kilde