de.mpg.escidoc.pubman.appbase.FacesBean

Post

 
 Vis
  Hudtumores hos danske hunde: et studie af data fra dansk veterinært cancerregister
Item is

Ophav

 Ophav:
Andersen, Sidsel Giselsson1, Forfatter
Kristensen, Annemarie Thuri1, Vejleder
Brønden, Louise Bjørn1, Vejleder
Tilknytninger:
1Det Biovidenskabelige Fakultet, København, Danmark
skjul Ophav
Vis Ophav

Indhold

Ukontrollerede emneord: -
 Abstract: Dansk Veterinært Cancerregister blev startet i maj 2005 på Institut for Mindre Husdyrs Sygdomme, Det Biovidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet. Fra marts 2006 har det været muligt for samtlige dyrlæger i Danmark at indregistrere nye tilfælde. Indregistreringerne er web-baserede og foregår på frivillig basis. I marts 2008 er der over 60 danske dyreklinikker og – hospitaler, som jævnligt rapporterer de fundne neoplasier fra deres klinikker. Dette speciale tager udgangspunkt i data fra Dansk Veterinært Cancerregister. Der er valgt at se nærmere på forekomsten af hudtumores hos danske hunde, da denne gruppe af neoplasier er de hyppigst forekomne hos hunde i Danmark samt i det meste af verden. Fra maj 2005 – februar 2008 er der i alt indberettet 1768 tilfælde af neoplasi til Dansk Veterinært Cancerregister. Af disse indberetninger er 786 (44 %) cases fra hunde med neoplasier i huden. Af de 786 cases af hudtumores er 68 % benigne tumores og 21 % maligne. Hudtumores er hyppigst lokaliseret i cutis (61 %) ogsubcutis (21 %). De hyppigst forekomne benigne hudtumores, der ses, er lipomer, benigne kirtelepithel tumores/adenomer og histiocytomer. De hyppigst forekomne maligne hudtumores er mastcelle tumores, bløddelssarkomer og maligne melanomer. Det er oftest midaldrende og ældre hunde der får neoplasier i huden, dvs. aldersgrupperne 6-11 år. Hun og hanhunde har overordnet lige stor forekomst af hudtumores, dog ses der for visse typer som perinealtumomers en hyppigere forekomst hos hanhunde. Hos bl.a. racerne boxer, berner sennenhund, schnauzer, beagle ses der en øget risiko for forekomsten af hudtumores. I Danmark er den hyppigste og ofte eneste behandling af hudtumores kirurgi (62 %), og hudtumores diagnosticeres næsten lige hyppigt ved hjælp af cytologi (52 %) og histologi (45 %). Ved sammenligning med studier fra andre lande stemmer resultaterne fra Dansk Veterinært Cancerregister overens med mange af de udenlandske resultater i forhold til forekomst, opførsel (benign/malign), kønsfordeling og alder, mens der bl.a. er en vis uoverensstemmelser i forhold til de hyppigst forekomne hudtumores. Epidemiologiske studier af neoplasi hos hunde er en vigtig del af fremtidens forskning indenfor området både humant og veterinært. Studier som dette vil bl.a. kunne hjælpe dyrlæger med håndtering af patienter med neoplasi både i forhold til hurtig diagnosticering og behandling samt ved vejledning af ejere til disse dyr.
skjul Indhold
Vis Indhold

Filer

Navn:
Sidsel_Giselsson_Andersen.pdf (Hovedtekst)
Bemærkninger:
-
Tilgængelighed:
Offentlig
Mime-type / størrelse:
application/pdf / 582KB
Copyright dato:
-
Copyright information:
De fulde rettigheder til dette materiale tilhører forfatteren.
skjul Filer
Vis Filer

Basal

Bogmærk denne post: https://diskurs.kb.dk/item/diskurs:31504:1
 Type: Speciale
Alternativ titel: Skintumors in danish dogs: a study of data from the danish veterinary cancer registry
skjul Basal
Vis Basal

Links

Vis Links

Detaljer

Sprog: Danish - dan
 Datoer: 2008
 Sider: 59 pages
 Publiceringsinfo: København, Danmark : Institut for Mindre Husdyrs Sygdomme
 Indholdsfortegnelse: -
 Note: Veterinary Medicine, Veterinærmedicin
 Type: Speciale
skjul Detaljer
Vis Detaljer

Kilde

Vis Kilde