de.mpg.escidoc.pubman.appbase.FacesBean

Post

 
 Vis
  En sommerhusbebyggelse på Sydmors
Item is

Ophav

 Ophav:
Gram-Jensen, Julia1, Forfatter
Jørgensen, Ian1, Vejleder
Tilknytninger:
1Det Biovidenskabelige Fakultet, København, Danmark
skjul Ophav
Vis Ophav

Indhold

Ukontrollerede emneord: -
 Abstract: The projekt builds on the underlying idea, that, by using existing landscape qualities and main structures when planing a new (summer-) house area, the new area will gain identity and the attractions of the landscape built in may be preserved. The municipality of Morsø wishes to extend an existing area of summerhouses on a low-lying area at the village Sillerslev. The area pointed out by the municipality is on a hill on the moraine closing up to the existing summerhouse-area. The municipality want the new area to be inspired by the holliday villages of the peoples holliday-association “Folkeferie”. This implies concentrating the similar houses in smaller, compact groups and leaving most of the outside area as “untouched” common areas. The municipality of Morsø mainly focus on the similarity of the houses. Considering the difference in rented holliday homes and private second homes it is not recomendable to persist on making all the houses look the same by regulation, as part of the attraction of having a second home is to shape it to fit ones own ideas. Therefore, rather than fokusing on the houses, the green structure is made strong enough to work as the backbone to wich the differently shaped houses are tied. This structure emerges from the existing structures and patterns of the landscape, partly by identifying a series of points of interest on the area and working them into the proposal, and partly by implying the “Folkeferie-princip”, to make the common areas big enough to work as a tying-zone to the surrounding landscape. The landscape around Sillerslev is caracterised by an ancient inlet, now the Sillerslev-Ørding fen, extending inwards from the sea trough the moraine-hillside by the foot of the project-area. The low-land, where the existing summerhouse area is situated, and the glacial deposits, with the clay-soil characterised by the agricultural field-pattern, are the two main landscape characteristics of the area. The new summerhouse area is situated on the moraine, consequently it must differ in character from the existing summerhouse area on the low-land. Scale-wise and morphologically, the new area addapts to the existing lanscape patern, with straight boundary lines towards the surroundings and by drawing up the terrain with large, hedgerow-like tree-structures descending the hillsides. The area differs from the surrounding production-landscape in function and character. The inevitable summerhouse area dynamic, where the limited time spent on lawn-moving etc over the years ressults in forest-like conditions round the edges of the private plots, is allowed to some extend, but limited by regulation towards the open common areas. These areas connects the area with the surrounding landscape, drawing in the view and going through the summerhouse area. The different potentials of the site lead to 4 different type of house-groupings. Because some of the areas slope a lot, different principes are suggested for regulating the terrain around the houses. Along with some considerations about the sun- and shade situation on the plots, this leads to princippes for the placing of buildings.
 Abstract: Projektet har udgangspunkt i en betragtning om, at man ved at bruge de eksisterende landskabelige kvaliteter og hovedtræk ved planlægningen af nye (sommerhus-) bebyggelser dels kan forankre disse lokalt og give den ny bebyggelse identitet, og dels bevare det rekreative landskabs kvaliteter - herunder fortsat aflæselighed. Morsø kommune ønsker at udvide et eksisterende sommerhusområde, beliggende på et lavbundsområde ved Sillerslev, med et 27 ha stort areal bag det eksisterende område, oppe på en morænebakke ved en mindre gård. Kommunen ønsker en bebyggelse inspireret af Folkeferies feriecenterbebyggelser, som koncentrerer ens huse i mindre, kompakte grupperinger og efterlader en stor del af udearealerne som større, landskabelige fællesarealer. Morsø kommune fokuserer især på ensartningen af husene. Forskellen på lejede feriehuse og private sommerhuse gør det imidlertid uhensigtsmæssigt at fastholde ønsket om ensartede sommerhuse på arealet, idet dette strider imod et fundamentalt ønske hos sommerhusejerne; atsætte deres eget præg på deres ferie-tilflugtsted. I stedet for at fokusere på husene gøres den landskabelige struktur, som husene forankres til stedet igennem, i stedet stærk nok til at kunne virke samlende på forskelligartede huse. Denne struktur tager udgangspunkt i de stedlige forhold, dels ved at identificere en række interressepunkter med kvaliteter, som indarbejdes i dispositionsplanen, dels ved efter Folkeferie-princippet at gøre fællesarealerne store nok til at virke som bindeled til det øvrige landskab. Landskabet ved Sillerslev er karakteriseret ved en gammel stenalderfjordarm, Sillerslev-Ørding Kær, som skærer sig ind igennem morænebakkernes skrænter for foden af projektområdet. Lavbundsarealet, som er opdelt i tørvepræget kær og gammel sandbund med strandvolde, hvor hovedparten af det eksisterende sommerhusområde ligger, og morænefladen, som er karakteriseret ved agerbrugets skel-mønstre, er de to bærende landskabskarakterer i området. Det ny sommerhusområde ligger på moræne-fladen, og må derforadskille sig karaktermæssigt fra det eksisterende område på sandbundsområdet. Skala-mæssigt og morfologisk tilpasses den ny bebyggelse derfor det eksisterende landskabsmønster, agerbrugets, ved rette skellinier udadtil og ved forstørrede hegnsstrukturer ned over bakkeskråningerne. Området adskiller sig dog fra det omgivende produktionslandskab i funktion og karakter. Den uundgåelige sommerhusområde- dynamik, hvor begrænset pleje af de private grunde fører til skovopvoksning i randområderne tillades i et vist omfang, men styres ud til de åbne fællesarealer, som hiver udsigten og det omgivende landskab helt ind og igennem bebyggelsen. Fire forskellige delområder anslår hver sin karakter-tone, baseret på de stedslige potentialer. Idet visse af områderne skråner meget, foreslås forskellige principper for terrænregulering omkring husene for de forskellige områder. Sammen med overvejelser omkring solindfald til husene og opholdsterrasser er disse udslaggivende for en placering af byggefelter på grundene.
skjul Indhold
Vis Indhold

Filer

Navn:
rapport20_10.pdf (Hovedtekst)
Bemærkninger:
-
Tilgængelighed:
Offentlig
Mime-type / størrelse:
application/pdf / 33MB
Copyright dato:
-
Copyright information:
De fulde rettigheder til dette materiale tilhører forfatteren.
skjul Filer
Vis Filer

Basal

Bogmærk denne post: https://diskurs.kb.dk/item/diskurs:31502:1
 Type: Speciale
Alternativ titel: A summerhouse area on southern Mors
skjul Basal
Vis Basal

Links

Vis Links

Detaljer

Sprog: Danish - dan
 Datoer: 2008
 Sider: 53 pages
 Publiceringsinfo: København, Danmark : Skov & Landskab
 Indholdsfortegnelse: -
 Note: Landscape Architecture, Landskabsarkitekt
 Type: Speciale
skjul Detaljer
Vis Detaljer

Kilde

Vis Kilde