de.mpg.escidoc.pubman.appbase.FacesBean

Post

 
 Vis
  Agronomic efficiency of an intelligent intra-row rotary-weeder: assessment of weed control and crop damage by field trial
Item is

Ophav

 Ophav:
Gulholm-Hansen, Thomas1, Forfatter
Griepentrog, Hans-Werner1, Vejleder
Tilknytninger:
1Det Biovidenskabelige Fakultet, København, Danmark
skjul Ophav
Vis Ophav

Indhold

Ukontrollerede emneord: -
 Abstract: A general wish to reduce herbicide use i agriculture, puts renewed focus on mechanical weeding. Especially for row crops, weeding is a challenge because different parts of the filed can tolerate very intense treatment, and others (where the crop plants are) requires a more gentle and selective treatment. Also hand weeding, which is a labour intensive and expensive operation, will be necessary in many crops.A rotary-weeder with ability to treat the soil between the crops in the row, without damaging the crops have been developed, and build onto an autonomous tractor, to form an intelligent intra-row weeding robot.The aim of this paper is, by field trial, to assess the agronomic efficiency of the rotary-weeder, in terms of weed control efficiency and crop damage.The rotary-weeder was tested, with different treatment intensities, in a sugar beet field, with a naturally occurring weed population. After the treatment, weed- and beet plants were counted in the intra-row area, and compared to a reference row respectively the number of beets before treatment. The percents for weed control and crop damage was calculated.The weed control was 34.4%, with a standard deviation of 13.9 and the crop damage was 2.5% with a standard deviation of 4.0. By disabling the system which should avoid crop damage, the weed control was 44.8% and STD=15.3, the crop damage was 21.9%, STD=22.8.It was concluded that the weed control efficiency is not yet good enough to replace hand weeding. Further research and development can probably increase the weeding efficiency, but there might also be a need for research in close-to-crop weeding techniques.The crop damage was found to be sufficiently low for practical use, and dependent on the rotary-weeders ability to skip the treatment of the intra-row area, when passing a crop plant.
 Abstract: Et generelt ønske om at reducere pesticidforbruget i landbruget, har sat fornyet fokus på mekanisk ukrudtsbekæmpelse. Specielt i rækkeafgrøder er ukrudtsbekæmpelse en udfordring, fordi nogle områder af marken kan tåle meget intense behandlinger, mens andre (der hvor afgrødeplanterne er), skal have en blidere og selektiv behandling. Håndhakning, der er arbejdskrævende og dyr behandling, er også stadigvæk nødvendig i mange afgrøder.En roterende ukrudtsharve der kan behandle jorden mellem afgrøderne i række, men undgår at beskadige afgrøden er blevet udviklet, og monteret på autonom traktor, hvorved der er blevet skabt en intelligent lugerobot til rækkeafgrøder.Målet med dette projekt er, ved markforsøg, at vurdere den agronomiske effektivitet af den roterende ukrudtsharve, i form af ukrudtsbekæmpelse og afgrødebeskadigelse.Den roterende ukrudtshave blev testet ved forskellige behandlingsintensiteter, i en sukkerroemark, med en naturligt forekommende ukrudtspopulation. Efter behandlingen blev ukrudt- og roeplanter talt, og sammenholdt med henholdsvis en referencerække og antallet af roer før behandlingen. Procenttal for ukrudtsbekæmpelse og afgrødeskade blev beregnet.Ukrudtsbekæmpelsen var 34.4%, med en standardafvigelse på 13.9 og afgrødebeskadigelsen var 2.5% med en standardafvigelse på 4.0. Ved at slå den afgrødebeskyttende funktion fra, blev ukrudtsbekæmpelsen 44.8% og STD=15.3, afgrødebeskadigelsen blev 21.9%, STD=22.8. Det blev konkluderet at ukrudtsbekæmpelsen ikke er godt nok til at erstatte håndhakning. Videre forskning og udvikling kan muligvis øge ukrudtsbekæmpelsen, men der kan også være behov for forskning i teknikker til at fjerne ukrudt i området helt tæt ved afgrødeplanterne.Afgrødebeskadigelsen blev fundet lav nok til praktisk brug, og værende afhængig at den roterende ukrudtshave egenskab til at undlade at behandle rækken, når den passerer en afgrødeplante.
skjul Indhold
Vis Indhold

Filer

Navn:
Gulholm-Hansen2007_MSc.pdf (Hovedtekst)
Bemærkninger:
-
Tilgængelighed:
Offentlig
Mime-type / størrelse:
application/pdf / 5MB
Copyright dato:
-
Copyright information:
De fulde rettigheder til dette materiale tilhører forfatteren.
skjul Filer
Vis Filer

Basal

Bogmærk denne post: https://diskurs.kb.dk/item/diskurs:31499:1
 Type: Speciale
skjul Basal
Vis Basal

Links

Vis Links

Detaljer

Sprog: English - eng
 Datoer: 2007
 Sider: 86 pages
 Publiceringsinfo: København, Danmark : Institut for Jordbrug og Økologi
 Indholdsfortegnelse: -
 Note: Agricultural Science, Agronom
 Type: Speciale
skjul Detaljer
Vis Detaljer

Kilde

Vis Kilde