de.mpg.escidoc.pubman.appbase.FacesBean

Post

 
 Vis
  Hvem er solidariske med hvem i kampen mod social dumping?
Item is

Ophav

 Ophav:
Krommes-Ravnsmed, Kirstine1, Forfatter
Topp, Niels-Henrik 2, Vejleder
Tilknytninger:
1Institut for Statskundskab, Det Samfundsvidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet, København, Danmark, diskurs:7003              
2Det Samfundsvidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet, København, Danmark, diskurs:7001              
skjul Ophav
Vis Ophav

Indhold

Ukontrollerede emneord: Social dumping, solidaritet, arbejdsmarked, arbejdsmarkedets parter, østarbejdere, byggesektoren, 3F, arbejdskraftens fri bevægelighed, den danske model, EU
 Abstract: Dette speciale beskæftiger sig med spørgsmålet om, hvordan social dumping og solidaritet påvirker hinanden.
skjul Indhold
Vis Indhold

Filer

Bemærkninger:
-
Tilgængelighed:
Offentlig
Mime-type / størrelse:
application/pdf / 56KB
Copyright dato:
2012-07-02
Copyright information:
De fulde rettigheder til dette materiale tilhører forfatteren.
Bemærkninger:
-
Tilgængelighed:
Offentlig
Mime-type / størrelse:
application/pdf / 2MB
Copyright dato:
2012-07-02
Copyright information:
De fulde rettigheder til dette materiale tilhører forfatteren.
Bemærkninger:
-
Tilgængelighed:
Offentlig
Mime-type / størrelse:
application/pdf / 431KB
Copyright dato:
2012-07-02
Copyright information:
De fulde rettigheder til dette materiale tilhører forfatteren.
skjul Filer
Vis Filer

Basal

Bogmærk denne post: https://diskurs.kb.dk/item/diskurs:31398:1
 Type: Speciale
Alternativ titel: - en analyse af solidaritetslinjer mellem arbejdsmarkedets parter på byggeområdet i Danmark
Alternativ titel: Who is solidary with whom in the fight against social dumping?
Alternativ titel: - an analysis of solidarity between the social partners in the construction sector in Denmark
skjul Basal
Vis Basal

Links

Vis Links

Detaljer

Sprog: Danish - dan
 Datoer: 2011-12-12
 Sider: -
 Publiceringsinfo: København : Københavns Universitet
 Indholdsfortegnelse: Indledning: Social dumping og solidaritet.6
1.1 Afgrænsning7
1.2 Specialets opbygning .8
1.3 Litteratur om social dumping10
Metode.14
2.1 Valg af emne.14
2.1.1 Mit udgangspunkt.14
2.2 Valg af overordnet metode15
2.3 Indsamling af data.15
2.3.1 Interviews15
2.3.1.1 Udvælgelse af interviewpersoner.15
2.3.1.2 Afviklingen af interviewene.17
2.3.2 Andet data.18
2.4 Bearbejdning af data18
2.4.1 Analyse af data.19
2.4.2 Diskussion af data 20
2.5 Reliabilitet og validitet 20
Begrebet social dumping22
3.1 Social dumping teoretisk22
3.1.1 Sondring mellem to typer social dumping23
3.1.2 Afgrænsning af begrebet i specialet24
3.1.3 Økonomisk kritik af begrebet.24
3.2 Social dumping ifølge arbejdsmarkedets parter.26
3.2.1 Indholdet af social dumping26
3.2.1.1 Lønnen26
3.2.1.2 Arbejdsvilkår27
3.2.1.3 Bidrag til de offentlige kasser i Danmark.27
3.2.2 Vilkår der dumpes.28
Social dumping i Danmark30
4.1 Den institutionelle ramme om social dumping i Danmark 30
4.1.1 Fri bevægelighed for arbejdskraft i EU30
4.1.2 EU-udvidelsen i 2004: Nye fattige medlemmer 32
4.1.3 Regulering af det danske arbejdsmarked – den danske model 33
4.1.3.1 Den historiske baggrund: Hovedaftalen.33
4.1.3.2 Overenskomstdækning og lovregulering34
4.1.3.3 Varianter af overenskomster og lønformer.35
4.1.3.4 Midler til at sikre overenskomstdækning.35
4.1.3.5 Udfordringer for den danske model.36
4.1.4 EU-domstolens tolkning af EU-reglerne på området36
4.1.5 Tiltag i Danmark mod social dumping38
4.1.5.1 Lovgivning.38
4.1.5.2 Overenskomstaftaler.38
4.1.6 Opsamling.39
4.2 Omfanget af social dumping inden for byggeriet i Danmark.39
4.2.1 Omfanget og typen af udenlandsk arbejdskraft i Danmark40
4.2.1.1 Kritik af de officielle tal for omfanget af udenlandsk arbejdskraft41
4.2.2 Vilkår for den udenlandske arbejdskraft.42
4.2.2.1 Lønniveauet42
4.2.2.2 Arbejdsmiljø.43
4.2.2.3 Problemer ift. bidrag til de offentlige kasser44
4.2.3 Social dumping som følge af den udenlandske arbejdskraft45
4.2.4 Opsamling – omfanget af dumping.47
Analysemodel48
5.1 Min analyseramme: Solidaritet.48
5.1.1 Definition af begrebet solidaritet .48
5.1.2 Opdeling af solidaritetsbegrebet.49
5.2 De tre teoretiske analyseværktøjer51
5.2.1 Strukturel sociologi.51
5.2.2 Poststrukturalisme 53
5.2.3 Rational choice54
5.3 Samlet analysemodel57
Analyse og diskussion: Hvem er solidariske med hvem58
6.1 Linjer for solidaritet - introduktion til analysen.58
6.2 Solidaritetslinjer internt hos parterne på arbejdsmarkedet.59
6.2.1 Arbejdsgivernes interne forhold59
6.2.1.1 Udfordringer internt i Dansk Byggeri59
6.2.1.2 Sammenhold intern i Dansk Byggeri.62
6.2.1.3 Dansk Håndværks interne forhold og relationen til Dansk Byggeri63
6.2.2 Forklaringer på intern solidaritet hos arbejdsgiverne.64
6.2.2.1 Linjer for solidaritet65
6.2.3 Fagforeningernes interne forhold .66
6.2.3.1 Udfordringer i forholdet mellem lokale fagforeninger, forbund mv66
6.2.3.2 Accept af ændringer i fagforeningsarbejdet 67
6.2.3.3 Måske mere sammenhold.68
6.2.4 Forklaringer på intern solidaritet hos fagforeningerne.69
6.2.4.1 Linjer for solidaritet70
6.3 Solidaritetslinjer mellem arbejdsmarkedets parter.71
6.3.1 Udgangspunktet71
6.3.1.1 Arbejdsgiverne71
6.3.1.2 Fagforeningerne72
6.3.2 Fælles interesser ift. social dumping.72
6.3.2.1 Arbejdsgiverne72
6.3.2.2 Fagforeningerne73
6.3.3 Tegn på tættere tilknytning og forståelse74
6.3.3.1 Arbejdsgiverne .74
6.3.3.2 Fagforeningerne77
6.3.3.3 Opsummering, tættere forhold pga. social dumping78
6.3.4 Forklaringer på solidariteten mellem parterne .79
6.3.4.1 Linjer for solidaritet81
6.4 Forholdet til de udenlandske arbejdere og firmaer.82
6.4.1 Fagforeningerne og de udenlandske arbejdere.82
6.4.1.1 Udfordring i forholdet til de udenlandske arbejdere83
6.4.1.2 Dilemmaet: Medspillere eller modspillere.86
6.4.1.3 Forskelle til normalt fagforeningsarbejde med uorganiseret arbejdskraft87
6.4.2 Forklaringer på solidaritet mellem fagforeninger og de udenlandske arbejdere 89
6.4.2.1 Linjer for solidaritet91
6.4.3 Arbejdsgiverne og de udenlandske arbejdere.92
6.4.3.1 Linjer for solidaritet93
6.4.4 Fagforeningernes forhold til de udenlandske firmaer.94
6.4.4.1 Linjer for solidaritet95
6.4.5 Arbejdsgivernes forhold til de udenlandske firmaer.95
6.4.5.1 Linjer for solidaritet96
6.5 Det samlede billede af solidaritetslinjer 97
Diskussion og vurdering: Basis for social dumping nu og i fremtiden100
7.1 Basis for at bekæmpe social dumping ud fra nuværende solidaritetslinjer 101
7.1.1 Mulig storkonflikt i 2012102
7.1.2 På vej mod nye solidaritetslinjer.102
7.2 Samfundsforhold der kan spille ind på solidaritetslinjer fremadrettet .103
7.2.1 Mindre klasse, mere individualisme og forbrugerisme.103
7.2.2 Velfærdsstaten underminerer.104
7.2.3 Globalisering og øget konkurrence.104
7.3 Sammenligning af roepolakkerne og de polske håndværkere106
7.3.1 Fagforeningers relationer106
7.3.2 Arbejdsgivernes relationer107
7.3.3 Fælles sag mellem parterne.108
7.3.4 Forskel på hvilke relationer østarbejdere indvirker på.108
7.4 Scenarier for solidaritet på arbejdsmarkedet fremadrettet109
7.4.1 De to givtige scenarier109
7.4.2 Tre andre scenarier110
Konklusion 112
Litteratur.117
Netkilder.123
 Note: -
 Type: Speciale
skjul Detaljer
Vis Detaljer

Kilde

Vis Kilde