de.mpg.escidoc.pubman.appbase.FacesBean

Post

 
 Vis
  Pengepolitisk kommunikation
Item is

Ophav

 Ophav:
Mandsberg, Rasmus Kofoed1, Forfatter
Jensen, Henrik 2, Vejleder
Tilknytninger:
1Det Samfundsvidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet, København, Danmark, diskurs:7001              
2Økonomisk Institut, Det Samfundsvidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet, København, Danmark, diskurs:7014              
skjul Ophav
Vis Ophav

Indhold

Ukontrollerede emneord: Pengepolitik, kommunikation, imperfekt information
 Abstract: During the last few decades, the perception of monetary policy transparency has changed. From being surrounded by much secrecy, central banks now voluntarily publish large amounts of information about its actions, considerations and strategy. This increased openness is channeled to the public through regularly held press conferences, a variety of publications, statements etc. The consensus among economists is that achieving an effective monetary policy, requires the ability to influence and partly control the expectations within society. Given the information available, the rational economic agents form their expectations for the conduct of monetary policy, and therefore in an asymmetric information situation, the central bank’s choice of communication is of great importance. Despite the intentions of the central banks about full transparency, central bank communication still seems to be partly limited. The reasons for these limitations in information sharing through their means of communication to the public are the core of this thesis.
skjul Indhold
Vis Indhold

Filer

Bemærkninger:
-
Tilgængelighed:
Offentlig
Mime-type / størrelse:
application/pdf / 751KB
Copyright dato:
2012-06-29
Copyright information:
De fulde rettigheder til dette materiale tilhører forfatteren.
skjul Filer
Vis Filer

Basal

Bogmærk denne post: https://diskurs.kb.dk/item/diskurs:31354:3
 Type: Speciale
Alternativ titel: Centralbankens informationsdelingsparadoks
Alternativ titel: Monetary Policy Communication
Alternativ titel: The Transparencyparadox
skjul Basal
Vis Basal

Links

Vis Links

Detaljer

Sprog: Danish - dan
 Datoer: 2011-11-11
 Sider: -
 Publiceringsinfo: København : Københavns Universitet
 Indholdsfortegnelse: Engelsksproget resumé 4
Forord . 7
1. Indledning . 8
2. Kommunikation i praksis 9
2.1 Synet på gennemsigtighed historisk 9
2.2 Behovet for kommunikation til samfundet 10
2.3 Formulering i praksis. 10
2.4 Fokus på ECB’s pressekonferencer . 11
2.5 Opsummering 12
3. Centralbankens problematik: Tidsinkonsistens og troværdighed 12
3.1 Nyt syn på årsagen til tidsinkonsistens 13
3.2 Ny inflations bias . 14
3.3 Klassiske løsningsforlag 15
3.4 Regelbundet pengepolitik 16
3.5 Åbenhed en nødvendighed 18
4. Kommunikationens rolle . 19
4.1 Kommunikation i fokus . 20
4.2 Åbenhed . 21
4.3 Pengepolitisk redskab 21
4.4 Kommunikation og forventninger . 23
4.5 Kommunikation og troværdighed . 24
5. Mere information er altid bedre? . 25
5.1 Asymmetri og usikkerhedselementet i pengepolitisk kommunikation 26
5.1.1 Metodisk usikkerhed . 27
5.1.2 Strategisk usikkerhed 28
6. Mulig og ønskværdig kommunikation 29
6.1 Mulig kommunikation . 30
6.1.1 Mål for potentielt output 30
6.1.2 Effekt af pengepolitik og centralbankens præferencer 31
6.2 Ønskværdig kommunikation . 33
6.2.1 Finansiel uro 34
6.2.2 Centralbankens præferencer 34
6.2.3 Faktisk kontra forventet gennemsigtighed35
6.2.4 Beslutningsprocessen 36
7. Begrænset kommunikation i de teoretiske pengepolitiske modeller . 37
7.1 Mere præcis information er ikke nødvendigvis optimalt – Morris & Shin (2002) 39
7.1.1 Modellens setup. 40
7.1.2 Løsning af model . 43
7.1.3 Kritik og diskussion af Morris & Shin’s model 46
7.2 Upræcis kommunikation – Cheap Talk. 49
7.2.1 Cheap Talk – Stein (1989) . 51
7.2.2 Cheap talk ligevægten . 54
7.2.3 Kritik og diskussion af Cheap Talk modellen . 57
7.3 Centralbankens politik for offentliggørelse af prognoser 59
7.3.1 Offentliggørelse af prognose - Eijffinger & Tesfaselassie (2007) . 61
7.3.2 Fremsynede forventninger . 62
7.3.3 Diskretion og perfekt information – Benchmark modellen. 64
7.3.4 Løsning af benchmark model 66
7.3.5 Diskretion og imperfekt information – Udvidet model . 68
7.3.6 Løsning af udvidet model 70
7.3.7 Kritik og diskussion . 72
7.4 Sammenfatning af de præsenterede modeller 74
8. Perspektivering: Modtagerne i fokus . 76
9. Konklusion . 79
10. Appendiks . 82
10.1 Eksplicit løsning og bevis af unik ligevægt . 82
10.2 Modellens afledte 83
10.3 Diskontinuert forventningsdannelse 84
10.4 Anvendt signal . 86
10.5 Kendt præferencestød 87
10.6 Ukendt præferencestød88
11. Litteraturliste. 91
 Note: -
 Type: Speciale
skjul Detaljer
Vis Detaljer

Kilde

Vis Kilde