de.mpg.escidoc.pubman.appbase.FacesBean

Post

 
 Vis
  USA’s, EU’s og Japans forsyningssikkerhed for sjældne jordarters metaller
Item is

Ophav

 Ophav:
Hansen, Kasper1, Forfatter
Schlæger, Jesper 2, Vejleder
Tilknytninger:
1Institut for Statskundskab, Det Samfundsvidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet, København, Danmark, diskurs:7003              
2Det Samfundsvidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet, København, Danmark, diskurs:7001              
skjul Ophav
Vis Ophav

Indhold

Ukontrollerede emneord: Forsyningssikkerhed, Sjældne metaller. REE, Rare earths, Supply security, USA, EU, Japan, Mineraler
 Abstract: USA, EU and Japan are facing great problems with securing enough rare earth elements (REE) for their industries. The problems arise because there are not produced enough REE in the world to satisfy the demand. On top of this China, which produces 97 % of the world’s REE, has introduced export quotes on the raw material, so they are sure that there is enough REE for their industries. According to classical realism and Morgenthau, this might have the consequence that USA, EU and Japan will lose relative economic capabilities to China. This thesis explores which mechanisms USA, EU and Japan uses to improve their REE-supply security, and presents a model to explain why these three actors uses those exact mechanisms. It has not been possible to find theory on the subject. Due to this, the inspiration to develop an appropriate model, which explains why USA, EU and Japan concentrates on the mechanisms mentioned in this thesis, has been found in oil supply security theory, since oil and REE resemble each other. The results of this thesis indicate that USA, EU and Japan are trying to improve their REE-supply security, in the areas which are most vulnerable. The analysis also shows that the variables an actors’ REE-supply security is composed of are: the actors’ REE-imports compared to its GDP, REE-consumption compared to GDP, the share critical REE constitutes of the actor’s overall REE-consumption, the actors’ REE-imports compared to its overall consumption, geopolitical concentration risks, market liquidity, level of diversification of the entire REE-supply chain, and size of strategic REE-reserves. The analysis also shows that the mechanisms USA, EU and Japan uses to enhance their supply security for these variables are: improved REE-resource efficiency, more REE-recycling, increasing the world REE-production/decreasing the price on REE-imports, increasing research after REE-substitutes, diversifying the actors’ REE-supply away from China, increasing/starting a national production of REE-ore, REE-oxides, REE-metals and REE-alloys, diversifying the supply countries for REE-ore, REE-oxides, REE-metals and REE-alloys, and increasing the number of days the strategic REE-reserve can cover the actors’ consumption.
skjul Indhold
Vis Indhold

Filer

Bemærkninger:
-
Tilgængelighed:
Offentlig
Mime-type / størrelse:
application/pdf / 3MB
Copyright dato:
2012-06-26
Copyright information:
De fulde rettigheder til dette materiale tilhører forfatteren.
skjul Filer
Vis Filer

Basal

Bogmærk denne post: https://diskurs.kb.dk/item/diskurs:31294:1
 Type: Speciale
Alternativ titel: U.S., EU and Japan's supply security for REE
skjul Basal
Vis Basal

Links

Vis Links

Detaljer

Sprog: Danish - dan
 Datoer: 2011-08-31
 Sider: -
 Publiceringsinfo: København : Københavns Universitet
 Indholdsfortegnelse: Abstract 2
1.0 Indledning 1
1.1 Problemformulering . 4
1.2 ”Underskuddet af kritiske REE” . 7
1.3 Kinas dominans og eksportkvoter . 9
1.4 Specialets opbygning . 12
1.5 Litteratursøgning og -review . 12
2.0 Afgrænsning . 15
2.1 Definition af centrale begreber . 18
2.1.1 REE . 18
2.1.2 REE-grundstoffer 19
2.1.3 REE-oxider 19
2.1.4 REE-produkt og REE-virksomhed 19
2.1.5 Kritisk REE 19
2.1.6 Forsyningssikkerhed og aktørers interesser . 20
2.1.7 Strategiske og kritiske råstoffer 21
2.1.8 REE-forbrugende økonomier 21
2.1.9 REE-nettoimporterende aktører og REE-forbrug . 21
3.0 Der findes ingen teori for REE-forsyningssikkerhed, men… 22
3.1 Strategiske og kritiske råstoffer . 23
3.2 Monopollignende producent. 23
3.3 Relativ lav priselasticitet 24
3.4 Underinvesteret i produktionsapparatet 25
3.5 Hele forsyningskæden skal beskyttes 25
3.6 En aktør kan løsrive sig fra det internationale marked . 26
4.0 Teori . 27
4.1 Guptas ”Oil vulnerability index of oil-importing countries” 29
4.1.1 Værdien af olieimporten i forhold til det givne aktørs BNP/ REE-importen i forhold til aktørens BNP . 30
4.1.2 Olieforbrug per enhed af BNP/ REE-forbrug per enhed af BNP . 33
4.1.3 BNP per indbygger 34
4.1.4 Olies andel af aktørens samlede energiforbrug/ Andelen af aktørens samlede REE-forbrug der stammer fra kritiske REE 35
4.1.5 Aktørens olieforekomster i forhold til aktørens samlede olieforbrug/ REE-import i forhold til aktørens samlede REE-forbrug 37
4.1.6 Geopolitiske oliekoncentrationsrisici/ Geopolitiske REE-koncentrationsrisici . 38
4.1.7 Markedslikviditet 40
4.2 Diversifikation af hele forsyningskæden . 42
4.3 Strategisk oliereserve/ Strategisk REE-reserve 43
4.4 Opsummering . 44
5.0 Videnskabsteori 47
6.0 Metode . 48
6.1 Casevalg 50
6.2 Data 52
6.3 Operationalisering 54
6.4 Fejlkilder . 57
6.5 Reliabilitet, replikationsmuligheder og validitet . 60
7.0 Analyse af variablene 62
7.1 REE-importen i forhold til aktørens BNP og REE-forbrug per enhed af BNP 62
7.2 BNP per indbygger 63
7.3 REE-import i forhold til aktørens samlede REE-forbrug 65
7.4 Geopolitiske REE-koncentrationsrisici . 66
7.5 Markedslikviditet 68
7.6 Diversifikation af hele REE-forsyningskæden 69
7.7 Strategisk REE-reserve . 71
7.8 Opsummering . 72
8.0 Analyse af mekanismerne . 73
8.1 Øge REE-ressourceeffektiviteten . 73
8.2 Øge REE-genbrugsraten . 75
8.3 Investere i de sektorer af økonomien, der benytter relativt lidt REE . 77
8.4 Sikre en lavere pris på REE-importen 78
8.5 Øge/opbygge den nationale produktion af REE-malm, REE-oxider, REE-metaller og REE-legeringer 79
8.6 Diversificere forsyningslandene for REE-malm-, REE-oxid-, REE-metal og REE-legeringsimport 81
8.7 Diversificere aktørens REE-forsyning væk fra Kina 83
8.8 Øge forskningen efter substitutter for kritiske REE . 84
8.9 Øge BNP per indbygger . 86
8.10 Opbygge en strategisk REE-reserve . 86
8.11 Opsummering . 87
9.0 Sammenligning af variabel- og mekanismeanalyser . 88
9.1 Diskussion af specialets resultater og mulige forbedringer 91
10.0 Konklusion 97
10.1 Perspektivering . 100
10.2 Fremtidig forskning 101
Bilag 1 . 103
Regneeksempel 1 . 103
Regneeksempel 2 . 103
Regneeksempel 3 . 105
Litteraturliste . 106
 Note: -
 Type: Speciale
skjul Detaljer
Vis Detaljer

Kilde

Vis Kilde