de.mpg.escidoc.pubman.appbase.FacesBean

Post

 
 Vis
  "Fællesskab i mellemrum"
Item is

Ophav

 Ophav:
Lauritzen, Trine Helle Lundholm1, Forfatter
Bechmann Jensen, Torben2, Vejleder
Tilknytninger:
1Det Samfundsvidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet, København, Danmark, diskurs:7001              
2Institut for Psykologi, Det Samfundsvidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet, København, Danmark, diskurs:7012              
skjul Ophav
Vis Ophav

Indhold

Ukontrollerede emneord: PPR-indsatser, børns udvikling under forældrekonflikter, forbedring af børns udviklingsbetingelser i folkeskolen, børnefællesskab, helhedsperspektiv på børn, børns deltagelse
 Abstract: According to research, conflicts between parents are a common phenomenon in children’s lives and might be processes in relationships before, during and after a divorce. It is known that parental conflicts can have a negative influence on child development. The act of “Barnets Reform” (The Children’s Reform) from 2011 instructs professionals to work together in an interdisciplinary effort and from a holistic perspective in order to improve the conditions for children’s possibilities for development, when parents due to their own problems cannot cope with the task of providing for proper support and care. Research tells us little about what can be done in school to provide the developmental condition for these children.
This thesis investigates the question: “How can School Psychologists contribute to the collaboration on improvement of the conditions for the children development in the every day life at school – within the legal framework of the school – with an eye for children whose parents are in conflict?”
The question is answered through review of research literature with perspectives from an attachment-existentialist-theoretical approach, a critical psychological-cultural-historical approach and post modern society perspectives. Material from interviews and cases are used illustrative. The perspectives will be examined, compared, and discussed in relation to how useful they are for answering the research question and in relation to what problem and aim the school psychologist intervention will give priority to. The result is presented in an overview and gathering considerations of various relevant areas or aims for intervention. It is concluded that interventions using the possibilities in the school-legislation can and must give priority to creation of structures for - and contents into - communities with secure social relationships and participation in decision-making within both school and family for all children, as well as priority to create collaboration structures and contents for professionals where conflicts are accepted and managed as potentials for subjective and community development. This primarily theoretical research with only limited use of cases and interviews do not make the result representative. Further research is needed.
skjul Indhold
Vis Indhold

Filer

Bemærkninger:
-
Tilgængelighed:
Offentlig
Mime-type / størrelse:
application/pdf / 2MB
Copyright dato:
2012-06-22
Copyright information:
De fulde rettigheder til dette materiale tilhører forfatteren.
Navn:
Trines speciale i een pdf.pdf (Hovedtekst)
Bemærkninger:
-
Tilgængelighed:
Offentlig
Mime-type / størrelse:
application/pdf / 2MB
Copyright dato:
2012-06-22
Copyright information:
De fulde rettigheder til dette materiale tilhører forfatteren.
skjul Filer
Vis Filer

Basal

Bogmærk denne post: https://diskurs.kb.dk/item/diskurs:31250:1
 Type: Speciale
Alternativ titel: Intervention i forhold til børns udvikling under indflydelse af forældre konflikter
Alternativ titel: "Being together in spaces in between"
Alternativ titel: Interventions in relation to children's development under the influence of parental conflict.
skjul Basal
Vis Basal

Links

Vis Links

Detaljer

Sprog: Danish - dan
 Datoer: 2012-02-27
 Sider: -
 Publiceringsinfo: København : Københavns Universitet
 Indholdsfortegnelse: Forord
1. Indledning 10
2.Børns udvikling under forældrekonflikter 17
2.1 Forskning om børns udvikling under forældrekonflikter 17
2.1.2 International forskning 17
2.1.3 Skandinavisk forskning 18
2.1.4 Sammenfatning 23
2.2 Hvordan opleves problemet af børn, en forælder, lærer og psykolog?(Interviews, cases) 24
2.2.1Om interview og case-undersøgelsen 24
2.2.2Et fælles tema i mine interviews 26
2.2.3Resume af de enkelte interviews og centrale temaer 26
2.2.4Forskningens og empiriens foreløbige svar på problemformuleringen 29
2.2.5Empirien rejser nye spørgsmål 29
3.To teoretiske perspektiver på børns udvikling, forældrekonflikter og konflikternes betydninger for børns udvikling 31
3.1Et tilknytningsteoretisk-eksistentielt perspektiv 31
3.1.1Bowlby og tilknytningsteori 32
3.1.2Tiknytningsteoretisk-eksistentielt perspektiv ved A. Schibbye 33
3.1.3Kirkebys translokutionaritets-begreb og Antonowsky om SOC 35
3.1.4Sammenfatning: Et tilknytningsteoretisk perspektiv på børns udvikling under forældrekonflikter 37
3.2Et kritisk–psykologisk og virksomhedsteoretisk perspektiv 39
3.2.1Generelt om kritisk psykologi 39
3.2.2Centrale begreber i kritisk psykologi; 40
3.2.2.1 Praksis 40
3.2.2.2 Deltagelse 41
3.2.2.3. Begrebet om ”Legitim perifeer deltagelse”(LPD) 41
3.2.2.4 Forudsætninger og handleevne 42
3.2.2.5 Samfundsbetingelser 42
3.2.3Kritisk psykologisk læringsteori ved bla. Ole Dreier. 42
3.2.4Den kulturhistoriske skoles og Virksomhedsteoretiske
forståelser af børns udvikling 43
3.2.4.1 ”Zonen for nærmeste udvikling” (ZNU) 44
3.2.5Instrument- og subjekt-relationer som forstået i Kritisk Psykologi 45
3.2.6Konflikter som forstået i kritisk psykologi 46
3.2.7Familiebegrebet i kritisk psykologi 47
3.2.8Kritisk psykologiske perspektiver på forældrekonflikters betydninger i børns udvikling 47
3.2.9Kritisk psykologiske perspektiver på Indsatser i forhold til forældrekonflikters betydninger i børns udvikling. 49
4. Samfundsmæssige perspektiver på betingelser og sammenhænge med indflydelse på livet, familien, børns, par-forholdets og forældrekonflikters udvikling og betydninger
4.1 Livsbetingelser og forældrekonflikter i et historisk lys og baggrunden for børns skyldfølelser ved forældrekonflikter 51
4.2 Menneskets og parforholds udvikling i senmoderniteten 52
4.3 Diskurs-psykologiske perspektiver på individualiserende livsbetingelser i senmoderniteten 53
4.3.1 Diskursivt perspektiv ved Foucault 53
4.3.2.Tre individualiserende diskurser 54
Egocentrisme/frihed-diskurs 54
Forbruger-/nyorienterings-diskurs. 55
Privatheds-/emotions-nichepleje-diskurs 56
4.4 Samfundsperspektiver på forældrekonflikter og deres betydninger i børns udvikling 56
5 Folkeskoleloven som ramme og del af børns udviklingsbetingelser under forældrekonflikter. PPR og lærer-samarbejdet. Internationale erfaringer. 59
5.1 Folkeskolelovens rammebetingelser for lærere og børns hverdagspraksis 59
5.1.1 Skolens dobbelte formål og betydningerne for børns udviklingsbetingelser 59
5.1.2 Lovens fastlagte undervisningsstrukturer 60
5.1.3 Skolestrukturers begrænsende betydninger for børns udvikling 61
5.2. Handlemuligheder i skoleloven 62
5.3 PPR(Pædagogisk Psykologisk Rådgivning) og samarbejdet mellem psykolog og lærer 63
5.4 Internationale erfaringer med indsatser i forhold til børn påvirket af forældrekonflikter 69
5.4.1 Norsk forskning og erfaringer med familiekontorer 69
5.4.2 Børns Vilkår, Kræftens bekæmpelse, lokale PPR-arrangementer, Gottmans forskning og Center For Familieudvikling i Danmark 70
5.4.3 Sammenlignende diskussion af danske og norske samfundsbetingelser ift. specialets problemstilling 70
6. Diskussion: Problem- og indsats-bestemmelse.Problemer ved gennemførelsen af indsatser og kritisk diskussion af specialets metode 73
6.1 Diskussion vedrørende identifikation af problemerne 73
6.2 Diskussion af relevante interventionsområder 77
6.3 Forhold der kan begrænse PPR`s indsatser 80
6.4 Kritisk diskussion af valg af teori og metode 81
7 Konklusion 84
8 Perspektivering 89
9 Referencer 90
9.1 Anvendt litteratur 91
9.2 Internethenvisninger 97
10 Bilags oversigt 98
 Note: -
 Type: Speciale
skjul Detaljer
Vis Detaljer

Kilde

Vis Kilde