de.mpg.escidoc.pubman.appbase.FacesBean

Post

 
 Vis
  Formalisering af den uformelle sektor i Tanzania
Item is

Ophav

 Ophav:
Lange, Birgitte1, Forfatter
Weisdorf, Jacob 2, Vejleder
Tilknytninger:
1Det Samfundsvidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet, København, Danmark, diskurs:7001              
2Økonomisk Institut, Det Samfundsvidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet, København, Danmark, diskurs:7014              
skjul Ophav
Vis Ophav

Indhold

Ukontrollerede emneord: Den uformelle sektor
 Abstract: Formalization of the informal sector is a popular and highly debated strategy in international development economics and policy. One of the most influential actors within the formalization debate is the Peruvian development economist, Hernando de Soto. According to de Soto, formalization of the informal sector results in a tremendous increase of the developing poor’s use of assets as collateral. With de Soto’s institute as a guiding consultant, the government of Tanzania launched a development programme, MKURABITA, in order to realize such gains for the poor. While the development strategy’s goal sounds promising, there remain strong opposing critics to his particular strategy who posit against the formalization of the informal sector in general.
skjul Indhold
Vis Indhold

Filer

Bemærkninger:
-
Tilgængelighed:
Offentlig
Mime-type / størrelse:
application/pdf / 9MB
Copyright dato:
2012-06-19
Copyright information:
De fulde rettigheder til dette materiale tilhører forfatteren.
skjul Filer
Vis Filer

Basal

Bogmærk denne post: https://diskurs.kb.dk/item/diskurs:31205:2
 Type: Speciale
Alternativ titel: Formalization of the informal sector in Tanzania
skjul Basal
Vis Basal

Links

Vis Links

Detaljer

Sprog: Danish - dan
 Datoer: 2011-09-16
 Sider: -
 Publiceringsinfo: København : Københavns Universitet
 Indholdsfortegnelse: 1 INDLEDNING 7
1.1 TEORETISK FUNDAMENT 8
1.2 FORMALISERING I TANZANIA OG I INTERNATIONAL UDVIKLINGSBISTAND . 10
1.3 PROBLEMFORMULERING: . 11
2 LÆSEVEJLEDNING: SPECIALETS OPBYGNING 12
2.1 FØRSTE DEL: DEN UFORMELLE SEKTOR – DISKURS OG ESTIMERING . 12
2.2 ANDEN DEL: ØKONOMISK TEORIRAMME – FORMALISERING OG KREDITADGANG I TEORIEN . 12
2.3 TREDJE DEL: EMPIRISK ANALYSE – FORMALISERING I TANZANIA 13
FØRSTE DEL: DEN UFORMELLE SEKTOR – DISKURS OG ESTIMERING . 14
3 DEFINITION AF DEN UFORMELLE SEKTOR 14
3.1 TILBLIVELSEN AF DISKURSEN OM DEN UFORMELLE SEKTOR 14
3.2 KRITIK AF BEGREBET DEN UFORMELLE SEKTOR 16
3.3 DE MEST DOMINERENDE SYN SIDEN BEGREBETS INTRODUKTION . 17
3.3.1 Den dualistiske skole 17
3.3.2 Den legale skole 17
3.3.3 Den strukturalistiske skole 17
3.3.1 Kritik af eksklusion som årsag til uformalitet 18
3.4 SENESTE UDVIKLING - FRA UFORMEL SEKTOR TIL UFORMEL ØKONOMI . 18
3.5 OPSAMLING 20
4 MÅLING AF OMFANGET AF DEN UFORMELLE SEKTOR I TANZANIA 21
4.1 ESTIMATION AF OMFANGET AF DEN UFORMELLE SEKTOR . 22
4.1.1 Den legale skole 22
4.1.2 Den dualistiske skole 23
4.1.3 Den strukturalistiske skole 25
4.2 OPSAMLING 26
4.3 NEUTRAL KONTRA VÆRDILADET DEFINITION AF DEN UFORMELLE SEKTOR . 27
ANDEN DEL : ØKONOMISK TEORIRAMME – FORMALISERING OG KREDITADGANG
I TEORIEN . 28
5 ØKONOMISK TEORIRAMME . 28
5.1.1 Ejendomsrets betydning for økonomisk udvikling 28
5.2 REDEGØRELSE AF DE SOTOS TEORI 29
5.2.1 Opfattelse af den uformelle sektor 29
5.2.2 Problemet i den uformelle sektor 30
5.2.3 Formaliseringsstrategi . 31
5.2.4 Fejl ved tidligere formaliseringsforsøg 32
5.3 OPSAMLING 33
6 MODEL FOR DE SOTOS TEORI 34
6.1 MODELLENS PLACERING I ØKONOMISK TEORI . 34
6.2 MODEL 36
6.3 BEDSTE LØSNING 37
6.1 ANDEN BEDSTE LØSNING . 38
6.1.1 Agentens problem . 39
6.1.2 Principalens problem . 39
6.1.3 Muligt at opnå den bedste løsning 40
6.1.4 Ikke muligt at opnå den bedste løsning 41
6.2 OPSAMLING 42
TREDJE DEL: EMPIRISK ANALYSE – FORMALISERING I TANZANIA . 43
7 EMPIRISK ANALYSE . 43
7.1 FORMALISERINGSREFORMEN MKURABITA 43
7.1.1 Baggrund og formål 43
7.1.2 ILDs model og tidsplan . 44
7.2 FORHINDRINGER I FORHOLD TIL EVALUERING AF MKURABITA 45
7.2.1 Forsinkelsen af programimplementering . 45
7.2.2 Manglende udlevering af data 45
8 TEST AF HOVEDHYPOTESE . 47
8.1 DATA . 47
8.1.1 Udvælgelse af data . 47
8.1.2 Beskrivelse af udvalgt data, NPS 48
9 MÅLING AF VARIABLE 49
9.1 MÅLING AF FORKLARENDE VARIABLE - EJENDOMSRET 49
9.1.1 Historisk overblik over jordrettigheder i Tanzania 50
9.1.2 Situationen i dag . 51
9.2 MÅLING AF AFHÆNGIG VARIABEL - KREDITADGANG 52
10 ØKONOMETRISK ANALYSE . 53
10.1 VALG AF PROBIT-MODEL . 53
10.2 VALG AF KONTROLVARIABLE 54
10.3 DESKRIPTIV ANALYSE 55
10.4 ESTIMATIONSMETODE 57
10.5 ESTIMATIONSRESULTATER 57
10.5.1 Granted Right of Occupancy 58
10.5.2 Customary Right of Occupancy 59
10.6 DISKUSSION AF ESTIMATIONSRESULTATER . 61
10.7 KONKLUSION AF ØKONOMETRISK ANALYSE 62
11 SAMMENLIGNING AF METODE OG RESULTATER MED ANDRE STUDIER 64
11.1 EVIDENS-HIERARKI 64
11.1.1 Kvasi-eksperimentelt studie fra Argentina . 64
11.1.2 Kvasi-eksperimentelt studie fra Peru . 65
11.1.3 Mulighederne for at benytte et kvasi-eksperimentel design i Tanzania . 66
11.2 SAMMENLIGNING AF EFFEKTER MED RESULTAT AF MIN ØKONOMETRISKE ANALYSE 67
11.3 DISKUSSION AF FORDELAGTIG METODE 68
12 DISKUSSION AF FORMALISERINGSSTRATEGI . 69
12.1 UREALISTISK MÅLSÆTNING . 69
12.2 MANGLENDE TILLID TIL INSTITUTIONER . 71
12.3 LOKALT EJERSKAB OG DONORSTØTTE . 73
13 KONKLUSION . 75
14 LITTERATURLISTE . 79
 Note: -
 Type: Speciale
skjul Detaljer
Vis Detaljer

Kilde

Vis Kilde