de.mpg.escidoc.pubman.appbase.FacesBean

Post

 
 Vis
  Bakteriologiske og cytologiske fund i tracheal aspirat fra klinisk raske rideheste opstaldet under homogene forhold
Item is

Ophav

 Ophav:
Sørensen, Jeanette Adler1, Forfatter
Aalbæk, Bent1, Vejleder
Fjeldborg, Julie1, Vejleder
Baptiste, Keith E.1, Vejleder
Tilknytninger:
1Det Biovidenskabelige Fakultet, København, Danmark, diskurs:18              
skjul Ophav
Vis Ophav

Indhold

Ukontrollerede emneord: -
 Abstract: The purpose of this study was to examine what could be considered a normal bacterial flora in the trachea, and associate bacteriological and cytological findings, in a homogenous group of clinically healthy horses used for riding. Tracheal aspirate (TA) was evaluated in 44 horses, who were stabled under the same conditions and trained with same intensity.TA samples were collected endoscopically, by the use of a sterile catheter in the biopsy channel, but not until after bronchoalveolar lavage (BAL) had been performed for another study. All samples were grown aerobically on blood agar. A CFU count was done and followed by type identification of the 4 dominating isolates from each horse. This was followed by type-strain identification of 20 isolates, by the use of 16S rRNA gene sequencing. Mucus accumulation in the trachea was assessed and total leucocyt- and differential counts of TA were performed. Mixed cultures were grown from all horses. This revealed a primarily (78,5%) gram positive bacterial flora. Which was dominated by Coryne-shaped bacteria, non-haemolytic Staphylococcus spp. and Corynebacterium spp. Their presence, along with clinical and cytological findings and the fact that there was no sterile samples, indicated a high degree of contamination from upper airways. A significant positive linear association was shown between CFU counts and subclinical airway inflammation and also total leucocyt counts of TA. By dividing the horses into 2 groups, with and without subclinical inflammation, no difference in the bacterial flora was found. The average of detected neutrophils was 10,6% and only 3 horses was above the generally accepted cut-off value of 20%.It was concluded that TA for bacteriology should be sampled first in connection with endoscopy and assessment of positive culture results should be associated to clinical and cytological findings.
 Abstract: Formålet var at undersøge hvad der kunne betragtes som normal bakterieflora i trachea og sammenholde bakteriologiske og cytologiske fund, hos en homogen gruppe af klinisk raske rideheste. Tracheal aspirat (TA) blev vurderet hos 44 heste, der var opstaldet under ens forhold og blev trænet med samme intensitet. TA prøver blev udtaget endoskopisk, via et sterilt kateter i biopsikanalen, men først efter der var lavet bronchoalveolær lavage (BAL) til anden undersøgelse. Alle prøver blev dyrket aerobt på blodagar. Der blev lavet kimtælling og derefter slægtsidentifikation af de 4 dominerende isolater fra hver hest. Efterfølgende blev 20 isolater artsbestemt ved hjælp af 16S rRNA gen sekventering. Mucus ophobning i trachea blev bedømt og der blev lavet total leukocyt- og differentialtælling af TA. Der blev dyrket blandingskulturer fra alle heste. Det afslørede en overvejende (78,5%) gram positiv bakterieflora. Denne var domineret af Coryneforme, non-hæmolytiske Staphylococcus spp. og Corynebacterium spp. Deres tilstedeværelse, sammenholdt med kliniske og cytologiske fund samt det faktum at der ingen sterile prøver var, indikerede at der i høj grad var sket en kontamination fra øvre luftveje, sandsynligvis som følge af forudgående BAL procedure. Der kunne påvises en signifikant positiv lineær sammenhæng mellem kimtal og subklinisk luftvejs inflammation, samt total leukocyt tælling af TA. Ved inddeling af hestene i 2 grupper, med og uden subklinisk inflammation, blev der ikke fundet nogen forskel i bakteriefloraen mellem de to. Den gennemsnitlige andel af neutrofile var 10,6% og kun 3 heste havde over den generelt accepterede cut-off værdi på 20%.Det konkluderedes at TA prøver til bakteriologi bør udtages som det første i forbindelse med endoskopi og ved vurdering af positive kulturer bør dette i høj grad sammenholdes med kliniske og cytologiske fund.
skjul Indhold
Vis Indhold

Filer

Navn:
TA_Speciale_PDF_1_.pdf (Hovedtekst)
Bemærkninger:
-
Tilgængelighed:
Offentlig
Mime-type / størrelse:
application/pdf / 520KB
Copyright dato:
-
Copyright information:
De fulde rettigheder til dette materiale tilhører forfatteren.
skjul Filer
Vis Filer

Basal

Bogmærk denne post: https://diskurs.kb.dk/item/diskurs:24226:2
 Type: Speciale
skjul Basal
Vis Basal

Links

Vis Links

Detaljer

Sprog: Danish - dan
 Datoer: 2009
 Sider: 34 pages
 Publiceringsinfo: København, Danmark : Institut for Veterinær Sygdomsbiologi
 Indholdsfortegnelse: -
 Note: Veterinary Medicine, Veterinærmedicin
 Type: Speciale
skjul Detaljer
Vis Detaljer

Kilde

Vis Kilde