de.mpg.escidoc.pubman.appbase.FacesBean

Post

 
 Vis
  Likviditetspræmier på europæiske obligationer
Item is

Ophav

 Ophav:
Grønhøj, Jakob Bach1, Forfatter
Salmansen, Henrik Yding1, Forfatter
Gydesen, Mads2, Vejleder
Tilknytninger:
1Det Samfundsvidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet, København, Danmark, diskurs:7001              
2Økonomisk Institut, Det Samfundsvidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet, København, Danmark, diskurs:7014              
skjul Ophav
Vis Ophav

Indhold

Ukontrollerede emneord: Banker, obligationer, repo, kapitalkrav
 Abstract: -
skjul Indhold
Vis Indhold

Filer

Bemærkninger:
-
Tilgængelighed:
Offentlig
Mime-type / størrelse:
application/pdf / 2MB
Copyright dato:
2012-03-16
Copyright information:
De fulde rettigheder til dette materiale tilhører forfatteren.
skjul Filer
Vis Filer

Basal

Bogmærk denne post: https://diskurs.kb.dk/item/diskurs:24214:2
 Type: Speciale
Alternativ titel: Liquidity Premia in European Bonds
skjul Basal
Vis Basal

Links

Vis Links

Detaljer

Sprog: -
 Datoer: 2011-12-02
 Sider: -
 Publiceringsinfo: København : Københavns Universitet
 Indholdsfortegnelse: I Indledning 5
1 Problemformulering 6
2 Opgavens opbygning 6
II Baggrund for modellen 8
3 Banker og deres funktion 8
3.1 Kreditrisiko . 9
3.2 Markedsrisiko 11
3.3 Operationel risiko 12
3.4 Likviditetsrisiko 13
4 Modelpræsentation 20
4.1 Modellens fundingstruktur og fundingomkostninger 21
4.2 Modellens obligationsklasser 25
4.3 Analysens afgrænsning . 27
III Modellens delelementer 30
5 Repomarkedet 30
5.1 Definition af en repoaftale . 30
5.2 Haircuts 32
5.3 Prisen på repobelåning . 34
6 Introduktion til konstruering af rentekurver 37
6.1 Parametriserede rentekurver 37
6.2 Én-kurvesystemet ved bootstrap 38
6.3 Multikurvesystemet ved bootstrap . 40
7 Kalibrering af rentekurver 41
7.1 Rentebegreber . 42
7.2 Prisning af renteinstrumenter . 47
7.3 Implementering og resultater 59
8 Opgørelse af kapitaldækning 62
8.1 Baggrund for kapitaldækningsreglerne . 63
8.2 Basel II-retningslinjerne 64
8.3 Implementering af kapitalkravene . 71
9 Afkastkrav på basiskapitalen 80
10 Prisen på bankens egenlikviditet 83
10.1 Metodeovervejelser . 83
10.2 Data 87
10.3 Estimation af spændkurven 89
IV Resultater 92
11 Implementering af modellens elementer 92
11.1 Beregning af likviditetspræmie . 92
11.2 Praktisk implementering af delkomponenter . 95
12 Modelbaserede likviditetspræmier 97
12.1 Modelbaserede likviditetspræmier på tværs af aktivklasser 98
12.2 Modelbaserede likviditetspræmier på tværs af restløbetider 101
12.3 Modelbaserede likviditetspræmier på tværs af kreditkvalitet . 102
13 Modelresidualer for obligationer med begrænset kreditpræmie 104
13.1 Danske stats- og realkreditobligationer . 105
13.2 Europæiske statsobligationer 107
13.3 Europæiske dækkede obligationer . 109
14 Modelresidualer for obligationer med kreditpræmie 111
14.1 Afdækning af kreditrisiko . 112
14.2 Europæiske statsobligationer fra gældsplagede lande . 115
14.3 Danske virksomhedsobligationer 119
14.4 Europæiske virksomhedsobligationer 120
V Diskussion 123
15 Potentielle fejlkilder 123
15.1 "Flight to quality" . 123
15.2 Dynamiske effekter . 126
15.3 Kapitaloverdækning 129
15.4 Øgede krav til stabil funding og likviditet . 131
16 Følsomhedsanalyse 134
16.1 Indregning af kapitaloverdækning . 134
16.2 Højere pris på basiskapital . 136
16.3 Ændring af fundingkurve 137
VI Konklusion 141
VII Litteratur 146
VIII Appendiks 150
A Kurvekalibrering 150
B Spændkurveobligationer 150
C Matlab-koder 151
D Modelresidualer for DKK obligationer 151
E Modelresidualer for EUR obligationer 151
 Note: -
 Type: Speciale
skjul Detaljer
Vis Detaljer

Kilde

Vis Kilde