de.mpg.escidoc.pubman.appbase.FacesBean

Post

 
 Vis
  Focus on collaboration
Item is

Ophav

 Ophav:
Winnecke Jensen, Louise 1, Forfatter
Nørgaard, Lotte Stig2, Vejleder
Tilknytninger:
1Det Farmaceutiske Fakultet, Københavns Universitet, København, Danmark, diskurs:7016              
2Afdeling på Samfundsfarmaci, Institut for Farmakologi og Farmakoterapi, Det Farmaceutiske Fakultet, Københavns Universitet, København, Danmark, diskurs:15002              
skjul Ophav
Vis Ophav

Indhold

Ukontrollerede emneord: tværfaglig uddannelse, interprofessional education, adult learning, SWOT
 Abstract: Background: Interprofessional education (IPE), where students from different professions learn with,from, and about each other, has internationally been described as a means to improve collaborative practice. The purpose of this thesis is to address interprofessional collaboration by describing and discussing the need and opportunities for IPE at the Faculty of Pharmaceutical Sciences, University of Copenhagen (PHARMA). Methods and theory: Seven interview subjects provided information about the foundation, aims, and opportunities for IPE at PHARMA through semi-structured interviews. Further, the course descriptions of all courses offered to the pharmacy students at PHARMA were reviewed to assess the amount of interprofessional or collaborative education. The gathered information was structured through meaning condensation and categorized using the Kirkpatrick-Barr framework of aims, Barr’s dimensions, learning foundations based on adult and experimental learning theories, SWOT analysis, and the 3P-model (presage, process, and product). Results: A SWOT analysis of the setting at PHARMA identified facilitators and barriers for IPE, including students, staff, resources, logistics, and educational and professional developments. The interview subjects describe collaborative skills to be important, but the current pharmacy curriculum has a very limited collaborative focus. Eight different forms of IPE were described according to their advantages and disadvantages, based on examples of prior or existing IPE initiatives in Denmark. One form is student-led (interprofessional student network), while five are college-led (uniprofessional course, multiprofessional course, interprofessional course, pharmacy internship, clinical training). Two forms can be either collegeled, or led by students and staff in collaboration (interprofessional events, summer school). Student-led programs would have the benefit of requiring a minimum of staff involvement and cross-faculty coordination. Based on a potentially varying students commitment, and without formal accreditation, the impact might be lower than for college-led initiatives. The main barrier for college-led programs is the financial requirement, considering staff and coordination across faculties, while strengths include experienced staff and the common market, which supports students taking courses in different faculties. Other possible forms include extra-curricular events and a summer university.Conclusion: There is an unfulfilled need for a collaborative focus at PHARMA, which IPE might satisfy. Student-led activities already exist, and should be supported by the faculty. It would be relevant to consider developing IPE within existing courses, potentially the pharmacy internship. Alternatively, it could be interesting to organise interprofessional events, potentially with joint leadership between students and staff from different faculties.
 Abstract: Baggrund: Tværfaglig uddannelse, hvor studerende fra flere professioner lærer med, af og om hinanden, er internationalt blevet beskrevet som en metode til at forbedre samarbejde i praksis. Formålet med dette speciale er at sætte fokus på tværfagligt samarbejde ved at beskrive og diskutere behovet og mulighederne for tværfaglig uddannelse på det Farmaceutiske Fakultet ved Københavns Universitet (FARMA). Metode og teori: I semistrukturerede interviews bidrog syv informanter med information om grundlaget, mål og muligheder for tværfaglig uddannelse på FARMA. Resultaterne udgør en SWOT analyse af styrker, svagheder, muligheder og trusler samt informanternes meninger om mål for og mulige former af tværfaglig uddannelse. Ydermere blev kursusbeskrivelser for alle kurser i FARMAs farmaceutuddannelse gennemgået, for at klarlægge hvor meget tværfaglig eller samarbejdsrelateret uddannelse der findes på fakultetet. Den indsamlede information blev struktureret ved hjælp af meningskondensering og videre kategoriserering i Kirkpatrick-Barrs oversigt over mål, Barrs dimensioner, voksenuddannelsesindlæringsgrundlag, SWOT-analyse og 3P-modellen. Resultater: SWOT-analysen af FARMA identificerede facilitatorer og barrierer, primært i forhold til studerende, ansatte, ressourcer, logistik og uddannelsesmæssig og professionel udvikling. På trods af at samarbejdsevner er beskrevet som essentielle af interviewpersonerne, findes der meget lidt tværfaglighed i farmaceutuddannelsen. Otte tværfaglige uddannelsesformer blev beskrevet og diskuteret med fokus på deres fordele og ulemper, baseret på eksempler på tidligere eller eksisterende tværfaglige initiativer i Danmark. Én form er studenter-drevet (tværfagligt studenternetværk), mens fem er universitets-drevne (enkeltfagligt kursus, flerfagligt kursus, tværfagligt kursus, apoteksophold, klinisk praktik). To former kan være enten universitetsdrevet eller ledet i fællesskab (tværfaglige events, sommerskole). Studenterdrevne initiativer har den fordel, at de behøver et minimum af midler, inddragelse af ansatte og koordination. Sådanne aktiviteter vil dog være baseret på et potentielt svingende studenter-engagement, og med manglen på officiel anerkendelse for deltagelse, kan virkningen måske blive mindre end for universitetsdrevne initiativer. Den primære barriere for universitets-drevne aktiviteter er behovet for finansiering og koordination på tværs af fakulteter, mens facilitatorer inkluderer de ansattes erfaring og the indre marked, som giver de studerende mulighed for at tage kurser på forskellige fakulteter. Andre mulige former inkluderer events uden for skemaet og et sommeruniversitet. Konklusion: Der er et behov for fokus på samarbejdspraksis på FARMA, som tværfaglig uddannelse kan opfylde. Studenterdrevne initiativer eksisterer allerede, og bør støttes af fakultetet. Det kunne være relevant at udvikle tværfagligheden i eksisterende kurser, for eksempel i apoteksopholdet. Alternativt kunne det være interessant at organisere tværfaglige events, potentielt arrangeret af studerende og ansatte sammen, på tværs af fakulteter
skjul Indhold
Vis Indhold

Filer

Bemærkninger:
Bilag inkluderet
Tilgængelighed:
Offentlig
Mime-type / størrelse:
application/pdf / 8MB
Copyright dato:
2012-03-13
Copyright information:
De fulde rettigheder til dette materiale tilhører forfatteren.
skjul Filer
Vis Filer

Basal

Bogmærk denne post: https://diskurs.kb.dk/item/diskurs:24207:3
 Type: Speciale
Alternativ titel: PHARMA’s need, aim, and opportunities in interprofessional education
Alternativ titel: Fokus på samarbejde
Alternativ titel: FARMAs behov, mål og muligheder indenfor tværfaglig uddannelse
skjul Basal
Vis Basal

Links

Vis Links

Detaljer

Sprog: English - eng
 Datoer: 2011
 Sider: 83 s.
 Publiceringsinfo: København : Københavns Universitet
 Indholdsfortegnelse: -
 Note: Farmaceut cand. pharm.
 Type: Speciale
skjul Detaljer
Vis Detaljer

Kilde

Vis Kilde