de.mpg.escidoc.pubman.appbase.FacesBean

Post

 
 Vis
  En diskursanalyse af Sygeplejersken i et kønsperspektiv
Item is

Ophav

 Ophav:
Lund Jakobsen, Thea1, Forfatter
Billing, Yvonne Due2, Vejleder
Tilknytninger:
1Det Samfundsvidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet, København, Danmark, diskurs:7001              
2Sociologisk Institut, Det Samfundsvidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet, København, Danmark, diskurs:7013              
skjul Ophav
Vis Ophav

Indhold

Ukontrollerede emneord: -
 Abstract: A discourse analysis of how the versions of the nurse are expressed in the Danish Journal of Nursing in a gender perspective
The aim of this thesis is to investigate how versions of the nurse are expressed in text and pictures in the Danish Journal of Nursing and how those versions can be understood in a poststructuralist gender perspective. Six issues of the Danish Journal of Nursing spread over the last half year before I started working on the thesis have been selected. In those six magazines all texts that include versions of the nurse and pictures of nurses connected to those texts are included. That means that the material consist of 69 texts and 38 pictures in all. The thesis adopts a poststructuralist and social constructivist perspective which means that the naturalness of categories like gender and nurse are questioned. The analytical approach is based on Jonathan Potter and Margaret Whetherells discourse theory and a semiotic approach to picture analysis, since they are both concerned with questions of how phenomena are constructed and reproduced through people’s versions of them. The concept interpretive repertoire is applied instead of the concept discourse to emphasize that discourses are flexible, dynamic and variable resources that people use in their versions of the world in different ways. The concepts category & categorization, femininity & masculinity and masculine ideal of profession & feminine ideal of profession are introduced to transform the concept gender into something that can be analysed in a material in which the nurse’s gender is not necessarily set out explicitly.
The analysis shows that the versions of the nurse in the Danish Journal of Nursing are constructed through the use of four different interpretive repertoires: an action-repertoire, a rationality-repertoire, a relation-repertoire and a humanism-repertoire. In the light of the gender theory the action- and the rationality-repertoire can be connected to masculinity, since they among other things point at action, rationality, structure, systematism, standardization and scientific knowledge as nurse
6
characteristics. In the same way the relation- and the humanism-repertoire can be connected to femininity, since they among other things point at care, respect, humanity, empathy and knowledge based on experience as nurse characteristics. The feminine repertoires dominate in a few particular contexts but the versions of the nurse are in general not more feminine than masculine. Yet an implicit connection between nursing and women is constructed and both male and female nurses are described by stereotypic gender conceptions when gender is set out explicitly. At the same time the analysis of the pictures of the nurse shows that the male nurses’ minority position is being reproduced and maintained as the visual versions of male nurses are strikingly different from the visual versions of female nurses. The picture analysis also points to other characteristics in the nurses work e.g. co-operation and shows that the representations of the nurses appearance illustrates that the nurse is kind, peaceful, open and proper. That means that the text analysis and the picture analysis are complementary and that they therefore answer the thesis’ question better than they would separately.
skjul Indhold
Vis Indhold

Filer

Navn:
Speciale Thea Lund Jakobsen.pdf (Hovedtekst)
Bemærkninger:
-
Tilgængelighed:
Offentlig
Mime-type / størrelse:
application/pdf / 3MB
Copyright dato:
2011-12-05
Copyright information:
De fulde rettigheder til dette materiale tilhører forfatteren.
skjul Filer
Vis Filer

Basal

Bogmærk denne post: https://diskurs.kb.dk/item/diskurs:19337:1
 Type: Speciale
skjul Basal
Vis Basal

Links

Vis Links

Detaljer

Sprog: Danish - dan
 Datoer: 2009-11-01
 Sider: -
 Publiceringsinfo: København : Københavns Universitet
 Indholdsfortegnelse: ENGLISH SUMMERY 5
1. INDLEDNING 7
1.1. UNDREN OG MOTIVATION 7
1.2. KØN OG SYGEPLEJE 8
1.2.2. DE MANDLIGE SYGEPLEJERSKERS MØDE MED FAGETS FEMININE KONNOTATIONER 10
1.3. PROBLEMSTILLING OG PROBLEMFORMULERING 12
1.4. FREMGANGSMÅDE 13
2. UNDERSØGELSESDESIGN 15
2.1. DET SOCIALKONSTRUKTIVISTISKE OG POSTSTRUKTURALISTISKE PERSPEKTIV 15
2.1.1. POSTSTRUKTURALISTISK KØNSTEORI - KØN I SOCIALKONSTRUKTIVISTISK PERSPEKTIV 17
2.1.2. VIDENSFORSTÅELSE: BEHOV FOR METODISK STRINGENS OG TRANSPARENS 18
2.2. PRÆSENTATION AF DEN UDVALGTE EMPIRI 20
2.2.1. BEGRUNDELSE FOR VALG AF ’SYGEPLEJERSKEN’ SOM EMPIRI 20
2.2.2. AFGRÆNSNING AF EMPIRIEN 21
2.2.3. BESKRIVELSE AF DEN UDVALGTE EMPIRI 24
3. METODE TIL ANALYSE AF TEKST OG BILLEDER 25
3.1. DISKURSANALYTISKE RAMME: FRA ABSTRAKT DISKURS TIL INTERPRETATIVE REPERTOIRER 26
3.2. DEN SEMIOTISKE BILLEDANALYSE 28
4. ANALYTISKE BEGREBER 30
4.1. KATEGORIER OG KATEGORISERING 30
4.2. FEMININITET OG MASKULINITET 32
4.3. MASKULINT OG FEMININT PROFESSIONSIDEAL 35
5. ANALYSESTRATEGI 37
6. ANALYSE DEL 1: ITALESÆTTELSEN AF DET EKSPLICITTE KØN 39
7. ANALYSE DEL 2: DEN TEKSTUELLE FREMSTILLING AF SYGEPLEJERSKEN 46
7.1. TO VÆSENTLIGE VÆRDIER I SYGEPLEJEN: MEDMENNESKELIGHED OG HANDLEKRAFT 46
7.2. SYGEPLEJERSKENS KARAKTERISTIKA: RATIONALITET OG RELATIONER 50
7.3. ANVENDELSEN AF REPERTOIRERNE 53
7.4. DE FIRE REPERTOIRER OG FREMSTILLINGEN AF SYGEPLEJERSKEN 60
8. ANALYSE DEL 3: DEN VISUELLE FREMSTILLING AF SYGEPLEJERSKEN 63
8.1. PORTRÆTBILLEDER: NORMER FOR SYGEPLEJERSKENS UDSEENDE 64
8.2. SITUATIONSBILLEDER: ØJEBLIKSBILLEDER FRA SYGEPLEJERSKENS HVERDAG 70
8.3. OPSAMLING PÅ BILLEDANALYSEN OG SAMMENLIGNING MED TEKSTANALYSEN 80
9. KONKLUSION OG PERSPEKTIVERING 82
LITTERATURLISTE 88
BILAGSMATERIALE 95
BILAG 1: MAIL FRA CHEFREDAKTØR PÅ ‘SYGEPLEJERSKEN’, S. NISSEN-PETERSEN 96
BILAG 2: MAIL FRA DANSK SYGEPLEJERÅD 98
BILAG 3: LITTERATURLISTE OVER DE TEKSTER, DER UDGØR DEN SAMLEDE TEKSTEMPIRI 100
BILAG 4: INDDELING AF EMPIRI-TEKSTERNE EFTER AFSENDER OG TEKSTTYPE 105
BILAG 5. LISTE OVER BILLEDER I EMPIRIEN 106
 Note: -
 Type: Speciale
skjul Detaljer
Vis Detaljer

Kilde

Vis Kilde