de.mpg.escidoc.pubman.appbase.FacesBean

Post

 
 Vis
  Er protein løsningen på fedmeepidemien?: en belysning af proteins potentiale i fedmebekæmpelsen vurderet ud fra et sammenspil mellem natur- og samfundsvidenskabelige forskningstilgange
Item is

Ophav

 Ophav:
Aachmann, Kristina1, Forfatter
Holm, Lotte1, Vejleder
Raben, Anne Birgitte1, Vejleder
Nissen, Nina Konstantin1, Vejleder
Tilknytninger:
1Det Biovidenskabelige Fakultet, København, Danmark, diskurs:18              
skjul Ophav
Vis Ophav

Indhold

Ukontrollerede emneord: Protein, Fokusgruppe, Accept, Kvinder, Fedme, Vægttab, Vægtvedligeholdelse, Morgenmad, Animalsk protein
 Abstract: BACKGROUND: Obesity is associated with increased morbidity and mortality and imposes huge economic costs on society. In Denmark, approximately 47.6% of the adult population is overweight (BMI: 25-30 kg/m2) and 13.4% is obese (BMI: >30 kg/m2). Dietary and lifestyle modifications are the primary methods for treating and preventing obesity, but they are in general unsuccessful in achieving sustained weight loss. An explaining factor is probably that food and eating are strongly affected by social factors which influence dietary compliance. Recent studies have reported a weight reducing effect and better weight management with hight-protein diets . However, if sustained weight loss is to be achieved it isessential that a diet high in protein is consistent with the existing food culture. Sociological aspects in relation to food and dietary guidelines are often improperly neglected within nutritional research, and there is a need for a more integrating approach. PURPOSE: The aim of this thesis is to elucidate whether an increased intake of protein could result in increased weight loss and improved weight management in overweight and obese persons, assessedfrom both a scientific and a sociological perspective. METHOD: The scientific evidence of a weight reducing effect of protein was elucidated through a systematic search on Medline and Web of Knowledge. Randomized controlled trials with healthy adults (age: 18-65 y, BMI ~ 30 kg/m2) studying the effect of protein from natural sources on bodyweight were included. Whether the diet prescribed by the scientific evidence to achieve an effect on bodyweight isacceptable to relevant groups in the Danish population was explored in three focus group interviews. Nine overweight or obese women from the Copenhagen area participated in the interviews which were focused on breakfast. Participants were recruited via a database at Department of Human Nutrition, University of Copenhagen. RESULTS: 16 studies were identified in the literature search. When consumed ad libitum, diets providing 22-31 E% or 1.4-2.0 g/kg/day of protein, primarily of animal origin, resulted in reduced bodyweight and FM/FFM-ratio. When provided under isocaloric conditions, protein in general had a reducing effect on the ratio of FM/FFM, but not on bodyweight. Overall, an increased intake of protein was not associated with an additional health risk. Based on the empirical data, there seems to be a good accept of protein from animal sources. The acceptance of foods for breakfast seems to depend on the perception of thefoods as quick and easy to prepare, and on the categorization of the foods as healthy. Furthermore, the foods can presumably not differ significantly from the usual menu. Meat products appear to be a special food category regarding accept. Meat products seem to be categorized as masculine and fat containing,and there appears to be a negative attitude towards meat. Moreover, there seems to be a tendency to equate meat with protein, which might reduce the accept of protein sources in general. CONCLUSION: Seen from both a scientific and a sociological perspective, protein from primarily animal sources can presumably contribute to increased weight loss and improved weight management in overweight and obese women.
 Abstract: BAGGRUND: Fedme er forbundet med øget sygelighed og dødelighed, og har store økonomiske konsekvenser for samfundet. I Danmark er ca. 47,6 % af den voksne befolkning overvægtige (BMI: 25-30kg/m2), og 13,4 % er svært overvægtige (BMI: >30 kg/m2). Kost- og livsstilsændringer er den primære
behandlingsform, men dette formår generelt ikke at skabe et varigt vægttab. En af årsagerne er formentlig at mad har stor social betydning, hvilket har indflydelse på efterlevelsen af kostanbefalinger. Flere nyere studier har fundet at proteindiæter medfører øget vægttab og bedre vægtkontrol. Skal der opnås et
varigt vægttab, er det imidlertid essentielt at en øget mængde protein vil kunne accepteres i mad- og måltidskulturen. Det sociologiske aspekt omkring kost og ernæring bliver ofte uretmæssigt negligeret indenfor ernæringsfeltet, og der er behov for en mere integrativ tilgang. FORMÅL: Specialets formål er at belyse om et øget proteinindtag kan medføre øget vægttab og vægtkontrol hos personer med overvægt og fedme, set fra både en natur- og samfundsvidenskabelig betragtning. METODE: Den naturvidenskabelige evidens for en effekt af protein blev belyst via en systematisk litteratursøgning på Medline og Web of Knowledge. Randomiserede studier med raske voksne (alder: 18-65 år,
BMI ~30 kg/m2), der undersøgte effekten af protein fra naturlige fødevarer på vægt, blev inkluderet. Hvorvidt den kost der kræves for at opnå en eventuel effekt på vægt kan accepteres i den danske madog måltidskultur, blev derefter belyst via tre fokusgruppeinterviews. Ni kvinder med overvægt eller
svær overvægt fra Københavnsområdet deltog i interviewene, hvor der var særligt fokus på morgenmåltidet. Deltagerne blev rekrutteret via en database på Institut for Human Ernæring, Københavns Universitet. RESULTATER: Litteratursøgningen identificerede 16 studier. Diæter med 22-31 E% eller 1,4-2,0 g/kg/dag fra primært animalsk protein havde under ad libitum forhold en reducerende effekt på kropsvægt og FM/FFM-forholdet. Under isokaloriske forhold havde protein generelt en reducerende effekt på FM/FFM-forholdet, men ikke på kropsvægt. Studierne fandt overordnet ikke nogen øget sundhedsrisiko
forbundet med et højere proteinindtag. På baggrund af empiriindsamlingen synes der at være en god accept af animalske proteinkilder. I morgenmåltidet
ser accepten dog ud til at være betinget af at fødevaren opfattes som hurtig og nem at tilberede, og at den kan kategoriseres som sund. Endvidere må fødevaren formentlig ikke adskille sig væsentligt fra den vanlige menu. Kødprodukter synes at udgøre en særlig fødevaregruppe i forhold til accept.
Kødprodukter ser ud til at blive kategoriseret som maskuline og fedtholdige, og der synes generelt at være en negativ attitude overfor kød. Endvidere synes der at være en tendens til at sætte lighedstegn mellem kød og protein, hvilket muligvis reducerer accepten af proteinkilder generelt. KONKLUSION: Protein fra primært animalske kilder kan formentlig, ud fra både en natur- og en samfundsvidenskabelig betragtning bidrage til vægttab og bedre vægtkontrol hos danske kvinder med overvægt eller fedme.
skjul Indhold
Vis Indhold

Filer

Bemærkninger:
-
Tilgængelighed:
Offentlig
Mime-type / størrelse:
application/pdf / 7MB
Copyright dato:
-
Copyright information:
De fulde rettigheder til dette materiale tilhører forfatteren.
skjul Filer
Vis Filer

Basal

Bogmærk denne post: https://diskurs.kb.dk/item/diskurs:19202:2
 Type: Speciale
Alternativ titel: Is protein the solution to the obesity epidemic?: elucidation of the role of protein in the resolution of obesity assessed from scientific and sociological research approaches
skjul Basal
Vis Basal

Links

Vis Links

Detaljer

Sprog: Danish - dan
 Datoer: 2011
 Sider: 151 pages
 Publiceringsinfo: København, Danmark : Institut for Human Ernæring
 Indholdsfortegnelse: -
 Note: Human Nutrition, Human Ernæring
 Type: Speciale
skjul Detaljer
Vis Detaljer

Kilde

Vis Kilde