de.mpg.escidoc.pubman.appbase.FacesBean

Post

 
 Vis
  Effekt af kombineret høj-protein-kost, kreatintilskud, moderat-intensiv-aerobtræning og intensiv styrketræning i behandlingen af patienter med diabetes Mellitus type 2 - vurderet ved ændringer i diabetesregulation (HbA1c), medicinsk behandlingsintensitet, livskvalitet, muskelstyrke, funktionsniveau, kropssammensætning og lipidprofil
Item is

Ophav

 Ophav:
Simonsen, Anja Bernt1, Forfatter
Andersen, Jens Rikardt1, Vejleder
Tilknytninger:
1Det Biovidenskabelige Fakultet, København, Danmark, diskurs:18              
skjul Ophav
Vis Ophav

Indhold

Ukontrollerede emneord: -
 Abstract: Aim of the study: In a controlled, stratified, randomised, and single blinded study on patients diagnosed with type 2 Diabetes Mellitus we study a non-medical intervention consisting of supervised highly intensive strength training with higher frequency, and combined with moderate aerobic exercise in combination with protein and creatin supplement (the group of intervention). This group, in comparison with another group participating in supervised moderate strength training with lower frequency combined with moderate aerobic exercise without protein and creatin supplement (group of controls), can have a positive effect on glycemic control (HbA1c, change in medication), Quality of life (physical and mental), muscle strength (handgrip strength, and dynamic strength in the upper and lower body), activity of daily life (ADL- functions) and body composition (BMI, FFM, waist circumference). Moreover, we want to see if the intervention can reduce the risk factors for CVD (lipid profile).Methods: 21 (14) patients diagnosed with type 2 Diabetes Mellitus, 13 (10) men and 8 (4) women with an average age of 57.5 ? 10 years and an average BMI of 31.1 ? 4.8kg/m2 were randomised to either the group of intervention (IG) n=11 (7) or the group of control (KG) n=10 (7). The KG follows the routine program for training at Sundhedscenter ?sterbro, which included supervised training 2 times a week and some general instructions. In the IG an extra day of training was included (supervised strong strength training) with increased intensity and a supplement of protein and creatin.Results: A significant improvement in the group of intervention over the control group was shown in the physical component of Quality of life, muscle strength and ADL-functions (30 sec., testing). Significant effects of the intervention were also observed in the parameters of body composition (FFM, waist circumference) and ADL- functions (6 min. og 2,45 m), but with no significant difference compared to the effects in control.There was no significant effect on glycemic control, the mental aspect of ?Quality of life,? BMI or the risk factors for CVD (lipid profile). Conclusion: In this very underpowered study, strength training with higher intensity and frequency combined with high protein and creatin supplement have significant effect on an individual?s physical Quality of life. This effect is correlated with a stronger handgrip, increased muscle strength in the upper body and better ADL-functions. No effect was shown on the parameters for glycemic control, the mental aspect of Quality of life, or the lipid profile. The reason that no effect was observed is potentially due to a lack of data. Moreover, the study population seems to represent patients in relatively good condition at the beginning of the study. The relatively good condition of the study?s participants makes it difficult to generalize results. It proved very difficult to enroll patients in the study, which was possibly an additional reason for the biased study population and ensuing lack of effect. However, when the patients were enrolled, the study showed good compliance.
 Abstract: Formål: Igennem et kontrolleret, stratificeret, randomiseret og enkeltblindet studie med DM2-patienter ønskes det undersøgt, hvordan en ikke-medicinsk behandling i form af superviseret høj-intensiv styrketræning med højere frekvens i kombination med moderat-intensiv aerobtræning og indtag af protein og kreatintilskud (interventionsgruppen), set i forhold til superviseret moderat-intensiv styrketræning med lavere frekvens i kombination med moderat-intensiv aerobtræning uden proteintilskud (kontrolgruppen), kan forbedre den glykæmiske kontrol (HbA1c, behandlingsintensitet), livskvalitet (fysisk og psykisk), muskelstyrke (håndgribestyrke og dynamisk muskelstyrke i over- og underkrop), funktionsniveau (ADL-funktioner) og kropssammensætning (BMI, FFM, livvidde). Desuden ønskes det undersøgt, hvorvidt interventionen påvirker risikomarkører for hjertekarsygdomme (Lipidprofilen).Metode: 21 (14) diagnosticerede DM2-patienter, 13 (10) mænd og 8 (4) kvinder med en gns. alder på 57,5 ± 10 år og en gns. BMI på 31,1 ± 4,8kg/m2, blev randomiseret til en interventionsgruppe (IG) n = 11 (7) og en kontrolgruppe (KG) n = 10 (7). KG følger træningsprogram på Sundhedscenter Østerbro, som inkl. kombineret superviseret træning 2 gange ugentligt samt generel vejledning. IG suppleres med en ekstra træningsgang om ugen (superviseret tung styrketræning), øget intensitet af styrketræning + protein- og kreatintilskud. Resultat: Forsøget viser signifikant fordel af IG interventionen i forhold til forbedring i fysisk livskvalitet, muskelstyrke og funktionsniveau (30 sek. test). Desuden ses effekter af IG interventionen på kropssammensætning (FFM, livvidde) og funktionsniveau (6 min. og 2,45 m), men uden signifikant fordel i forhold til i KG. Ingen signifikante effekter ses på glykæmisk kontrol, psykisk livskvalitet, BMI og lipidprofil. Konklusion: Med meget lille power vurderes det, at øget intensitet og frekvens af styrketræning i kombination med højt proteinindtag og kreatintilskud har signifikant effekt på fysisk livskvalitet. Effekten er korreleret med øget håndgribestyrke, øget muskelstyrke i overkrop og øget funktionsniveau. Ingen effekter ses på glykæmisk kontrol, psykisk livskvalitet og lipidprofilen. Årsagen til den manglende effekt skal primært findes pga. det meget lille datamateriale. Derudover ses tendens til overrepræsentation af velregulerede DM2-patienter i forsøgspopulationen, hvorfor forbedringer er svære at opnå. Begge dele skyldes rekrutteringsproblemer. Indgår patienterne først i forsøget vurderes komplians at være god.
skjul Indhold
Vis Indhold

Filer

Navn:
ENDELIGT_SPECIALE_25.okt.pdf (Hovedtekst)
Bemærkninger:
-
Tilgængelighed:
Offentlig
Mime-type / størrelse:
application/pdf / 2MB
Copyright dato:
-
Copyright information:
De fulde rettigheder til dette materiale tilhører forfatteren.
skjul Filer
Vis Filer

Basal

Bogmærk denne post: https://diskurs.kb.dk/item/diskurs:19178:2
 Type: Speciale
skjul Basal
Vis Basal

Links

Vis Links

Detaljer

Sprog: Danish - dan
 Datoer: 2010
 Sider: 226 pages
 Publiceringsinfo: København, Danmark : Institut for Human Ernæring
 Indholdsfortegnelse: -
 Note: Clinical Nutrition, Klinisk ernæring
 Type: Speciale
skjul Detaljer
Vis Detaljer

Kilde

Vis Kilde