de.mpg.escidoc.pubman.appbase.FacesBean

Post

 
 Vis
  Effects of physical training and weight loss on metabolic flexibility in overweight sedentary men
Item is

Ophav

 Ophav:
Brandt, Rasmus Groth1, Forfatter
Rosenkilde Larsen, Mads1, Forfatter
Mølgaard, Christian1, Vejleder
Stallknecht, Bente1, Vejleder
Tilknytninger:
1Det Biovidenskabelige Fakultet, København, Danmark, diskurs:18              
skjul Ophav
Vis Ophav

Indhold

Ukontrollerede emneord: -
 Abstract: Background: Persons with metabolic syndrome display metabolic inflexibility characterized by obesity, insulin resistance, impaired glucose tolerance, dyslipidemia, and impaired ability to transition between lipids and carbohydrate as energy substrates, whereas healthy lean persons can be characterized as metabolic flexible. The beneficial effect of weight loss and/or physical training on risk markers for the metabolic syndrome is well established. However, only a few studies have studied the effect of equivalent diet- or exercise-induced weight loss on metabolic syndrome in obese subjects, and it remains to be clarified how equivalent diet- and exercise-induced weight loss affect markers of metabolic flexibility in overweight subjects. Objective: To determine the effect of equivalent weight loss induced by either aerobic physical training orcaloric restriction and aerobic physical training without weight loss on metabolic flexibility in overweight men. Design: Randomized controlled trial.Methods: 42overweight (BMI: 28.1±1.1), sedentary (VO2max: 35.9±4.6), but otherwise healthy men were randomized to one of four groups: Control (C-group, n=10), diet-induced weight loss (D-group, n=11),exercise-induced weight loss (E-group, n=11), or exercise without weight loss (EWW-group, n=10). All groups underwent a 12-week intervention. Body composition, insulin sensitivity, fasting blood lipids, substrate oxidation, maximal oxygen uptake (VO2max), and whole body peak fat oxidation were measuredbefore and after the intervention. Results: Similar weight loss was obtained in the D- and E-groups (5.0±1.6 vs. 5.0±2.7). Total fat mass and waist circumference were reduced in D-, E- and EWW-groups (p<0.001). Fat free mass increased with training (p<0.01) and decreased in the D-group (p<0.01). VO2max improved by 0.5 L/min in both training groups (p<0.001). Insulin sensitivity increased by 41% (p<0.01) in the E-group, 37% (p<0.05) in theEWW-group, and 23% (p=0.14) in the D-group. Blood lipid profile improved with training displayed by a decrease in total cholesterol and LDL-C in the E-group (p<0.001) and an increase in HDL-C in the EWWgroup(p<0.01). Whole body peak fat oxidation was increased in D-, E- and EWW-groups (p<0.05), and at which intensity it occurred in training groups only (p<0.01). Resting, fasting fat oxidation was increased in the D-group (p<0.05), whereas no change was observed in the training groups. Conclusions: Physical aerobic training with weight loss induced the most favorable changes in metabolicflexibility. However, physical training without weight loss and dietary restriction also had positive effects on metabolic flexibility and risk factors for the metabolic syndrome, but to a lesser extent. This could indicate an additive effect of physical training and weight loss on metabolic flexibility.
 Abstract: Baggrund: Personer med det metaboliske syndrom er metabolisk infleksible karakteriseret ved fedme, insulin resistens, forringet glukose tolerance, dyslipidæmi, forringet evne til at skifte mellem forbrænding af fedt og glukose. Modsat kan raske normalvægtige personer karakteriseres som metabolisk fleksible. Den gavnlige effekt af vægttab og/eller træning på risiko for udvikling af metabolisk syndrom er velbeskrevet. Få studier har undersøgt effekterne af ækvikalorisk energideficit induceret af henholdsvis træning og diætpå risikomarkører for det metaboliske syndrom hos obese, og det mangler at blive klarlagt, hvordan ækvikalorisk energideficit induceret af henholdsvis træning og diæt påvirker risikomarkører for metabolisk fleksibilitet hos overvægtige. Formål: Formålet med studiet var at belyse, hvordan metabolisk fleksibilitet påvirkes af henholdsvis træningsinduceret vægttab, diætinduceret vægttab og træning uden vægttab i overvægtige mænd. Design: Randomiseret kontrolleret interventionsstudie. Metode:42 overvægtige (BMI: 28,1±1,1), inaktive (VO2max: 35,9±4,6) forsøgspersoner blev randomiseret til en af fire grupper: kontrol (C-gruppe, n=10), træningsinduceret vægttab (E-gruppe, n=11), diætinduceret vægttab (D-gruppe, n=11) eller træning uden vægttab (EWW-gruppe, n=10). Alle grupper gennemgik en 12 ugers interventionsperiode. Der blev foretaget målinger af kropskomposition, insulinfølsomhed, faste blodlipider, substrat oxidation i hvile, maksimal iltoptagelse og maksimal helkrops fedtforbrænding under submaksimalt arbejde blev målt før og efter intervention. Resultater: Vægttabet var ens i D- og E-gruppen (5,0±1,6 vs. 5,0±2,7). Der var signifikant tab af fedtmasse og reduktion i taljeomkreds i D-, E- og EWW-gruppen (p<0,001). Fedtfri masse var øget i træningsgrupperne (p<0,01), men reduceret efter diæt induceret vægttab (p<0,01). Den maksimale iltoptagelse var forbedret med 0,5 L/min i træningsgrupperne (p<0,001). Insulinfølsomheden var forøgetmed 41% (p<0,01) i E-gruppen, 37% (p<0,05) i EWW-gruppen og 23% (p=0,14) i D-gruppen. Begge træningsgrupper opnåede en signifikant bedre blodlipidprofil ekspliceret ved reduktion i total kolesterol og LDL-kolesterol i E-gruppen (p<0,001) og øgning i HDL-kolesterol i EWW-gruppen (p<0,01). Denmaksimale helkrops fedtforbrænding var øget i D-, E- og EWW-gruppen (p<0,05). D-gruppen øgede deres faste fedtoxidation i hvile (p<0,05), mens der ingen ændringer blev observeret i træningsgrupperne. Konklusion: Træningsinduceret vægttab inducerede de mest favorable forandringer i metabolisk fleksibilitet. Diætinduceret vægttab og træning uden vægttab havde også positiv effekt på metabolisk fleksibilitet, men i mindre grad. Dette kunne indikere additiv effekt af fysisk træning og vægttab på metabolisk fleksibilitet.
skjul Indhold
Vis Indhold

Filer

Navn:
Speciale_PURE_.pdf (Hovedtekst)
Bemærkninger:
-
Tilgængelighed:
Offentlig
Mime-type / størrelse:
application/pdf / 912KB
Copyright dato:
-
Copyright information:
De fulde rettigheder til dette materiale tilhører forfatteren.
skjul Filer
Vis Filer

Basal

Bogmærk denne post: https://diskurs.kb.dk/item/diskurs:19074:2
 Type: Speciale
skjul Basal
Vis Basal

Links

Vis Links

Detaljer

Sprog: English - eng
 Datoer: 2008
 Sider: 77 pages
 Publiceringsinfo: København, Danmark : Institut for Human Ernæring
 Indholdsfortegnelse: -
 Note: Human Nutrition, Human Ernæring
 Type: Speciale
skjul Detaljer
Vis Detaljer

Kilde

Vis Kilde