de.mpg.escidoc.pubman.appbase.FacesBean

Post

 
 Vis
  Anæstesiprotokoller og maternel mortalitet ved kejsersnit på hunde: en undersøgelse af anvendte anæstesiprotokoller i danske smådyrspraksis og belysning af perioperative faktorer med betydning for maternel mortalitetsrate samt diskusion af anæstesiprotokoller ved kejsersnit på hunde
Item is

Ophav

 Ophav:
Søndergaard, Maria1, Forfatter
Eriksen, Thomas1, Vejleder
Harding Poulsen, Helle1, Vejleder
Tilknytninger:
1Det Biovidenskabelige Fakultet, København, Danmark, diskurs:18              
skjul Ophav
Vis Ophav

Indhold

Ukontrollerede emneord: -
 Abstract: In recent years The Danish Veterinary Association’s Complaints Board has received an increased number of complaints indicating a tendency to increased mortality among bitches undergoing cesarean section in Denmark. The etiology of maternal mortality related to cesarean section is multifactorial but can be related to the duration of the dystocia, the pregnancy related physiological changes of the bitch and the applied anaesthetic protocol. This cross sectional study based on phone interviews with 158 Danish veterinary surgeons was carried out between October 15th and November 2nd 2007. The purpose of this study was to investigate applied anesthetic protocols in Danish veterinary practice and to estimate the overall maternal mortality rate. In addition it was investigated if mortality rates differed significantly between bitches anaesthetized with etorphine/acepromazine and bitches anaesthetized with other anaesthetic agents. A literature review was performed to discuss the applied anesthetic protocols in Danish veterinary practice. In addition it will be illustrated how the risk of anaesthesia related mortality can be reduced. The estimated overall maternal mortality rate is 2.47 %. 64 % of the interviewed veterinary surgeons induce anaesthesia with etorphine/acepromazine. 25 % induce anaesthesia with propofol and maintain the anaesthesia with isoflurane while 11 % use other anaesthetic protocols. The mortality rates do not differ significant between the two groups. Details regarding the interviewed veterinary surgeons’ applied anaesthetic protocols and aspects of their perioperative reflections and management are registered and described. The applied anaesthetic protocol for cesarean section in bitches should be based on anaesthetic agents shown to be associated with minimal depressing effects on the bitch and puppies in clinical trials. In addition the maternal mortality can be reduced by preventing hypoxia by basing the applied anaesthetic protocol on fast and short acting anaestetic agents and by optimizing the perioperative management regarding preemptive analgesia, oxygenation, fluid therapy and monitoring of the bitch.
 Abstract: Et øget antal klager til Den Danske Dyrlægeforenings Klientklageudvalg har indikeret en tendens til øget mortaliet blandt tæver, der får udført kejsersnit i Danmark. Ætiologien bag maternel mortalitet ved kejsersnit er multifaktoriel, men dødsfaldene kan blandt andet skyldes dystokiens karakter, den drægtige tæves ændrede fysiologiske tilstand og de anvendte anæstetika. Der blev i perioden 15.10.07 – 02.11.07 udført et tværsnitsstudie baseret på telefoninterviews af 158 danske dyrlæger. Formålet med denne undersøgelse har været at afdække, hvilke anæstesiprotokoller, danske dyrlæger anvender i praksis samt at estimere den overordnede maternelle mortalitetsrate. Desuden er det blevet undersøgt, om mortalitetsraterne adskiller signifikant mellem tæver, der anæsteseres med etorfin/acepromazin og tæver, der anæsteseres efter andre protokoller. På baggrund af et litteraturstudie diskuteres de præparater, danske dyrlæger anvender i praksis. Desuden belyses det, hvordan risikoen for anæstesirelaterede dødsfald kan reduceres. Der rapporteres en estimeret overordnet maternel mortalitetsrate på 2,47 %. Standardprotokollen til kejsersnit baseres hos 64 % af de adspurgte på induktion med etorfin/acepromazin. 25 % af de adspurgte inducerer med propofol og vedligeholder med isofluran, mens 11 % anæsteserer efter andre protokoller. Mortalitsraterne adskiller sig ikke signifikant mellem de to grupper. Detaljer vedrørende de anvendte anæstesiprotokoller, samt aspekter i de adspurgtes perioperative overvejelser og management er registreret og beskrevet. Anæstesiprotokollen ved kejsersnit på hunde bør baseres på præparater, der i kliniske studier har vist sig at have færrest negative effekter på tæve og hvalpe. Den maternelle mortalitet kan endvidere reduceres ved at forebygge hypoxi, ved at basere anæstesiprotokollen på hurtigt- og korttidsvirkende anæstetika, samt at optimere det perioperative management i form af præemptiv analgesi, oxygenering, væsketerapi og monitorering.
skjul Indhold
Vis Indhold

Filer

Bemærkninger:
-
Tilgængelighed:
Offentlig
Mime-type / størrelse:
application/pdf / 415KB
Copyright dato:
-
Copyright information:
De fulde rettigheder til dette materiale tilhører forfatteren.
skjul Filer
Vis Filer

Basal

Bogmærk denne post: https://diskurs.kb.dk/item/diskurs:19070:2
 Type: Speciale
skjul Basal
Vis Basal

Links

Vis Links

Detaljer

Sprog: Danish - dan
 Datoer: 2008
 Sider: 58 pages
 Publiceringsinfo: København, Danmark : Institut for Mindre Husdyrs Sygdomme
 Indholdsfortegnelse: -
 Note: Veterinary Medicine, Veterinærmedicin
 Type: Speciale
skjul Detaljer
Vis Detaljer

Kilde

Vis Kilde