de.mpg.escidoc.pubman.appbase.FacesBean

Post

 
 Vis
  Arthrodesis of the distal tarsal joints in the horse using a combination of laser and ethyl alcohol: a pilot study on cadaver limbs investigating communication between joint compartments and developing the technique
Item is

Ophav

 Ophav:
Nissen, Andrea-Louise1, Forfatter
Tnibar, Aziz1, Vejleder
Christophersen, Mogens Teken1, Vejleder
Tilknytninger:
1Det Biovidenskabelige Fakultet, København, Danmark, diskurs:18              
skjul Ophav
Vis Ophav

Indhold

Ukontrollerede emneord: -
 Abstract: Objective and Reasons for performing the study: Osteoarthritis (OA) of the distal tarsal joints is the most common cause of performance limiting hind limb lameness in the horse and arthrodesis is one among many treatment options. At present no superior arthrodesis method exists and the objective of the present study was to develop a technique to facilitate arthrodesis in the live horse combining Laser (LS) and injection of ethyl alcohol (EA). Both LS and EA cause chondrocyte death, denaturation of proteins and possibly desensitization of sensory nerve endings. Studies on the individual treatments hold promising results: minimally invasive techniques, low morbidity and short recovery periods, however the quality and amount of bone bridging the joints following LS and EA is not satisfactory when compared to other arthrodesis methods. An important aspect of developing the technique was to investigate if LS and EA treatment increased the frequency of communication between the distal tarsal joints and the Tarsocrural (TC) joint. If such a communication was created that could be a reason for abandoning the idea of combining the two techniques, as the toxic EA is undesirable in the high-motion TC joint. Consequently the first aim of the pilot study was to investigate communication between the tarsal joint compartments – i.e. the “Communication part of the study”. The second aim was to develop a simple procedure for LS and EA treatment for future application in the live horse. Hypothesis for the communication part: A natural communication between the distal tarsal joints and the TC joint occur in 1-4% of the equine hocks. Our hypothesis was that this frequency would remain low after LS and EA treatment.Materials and Methods: Eighteen cadaver hind limbs were collected from 12 mature horses with no history of tarsal pain; all were used in development of the procedure. A 980 nm Diode Laser was used to deliver 1000 joules of energy to each joint using 18 W power and then 2-4 mL of 70% EA was injected to the joints. Contrast arthrography using a fluoroscope (C-arm) was the method chosen to asses for communication between the distal tarsal joints and the TC joint. In this communication part of the study nine limbs were included. The criteria for inclusion being: A conclusive final arthrogram after accomplishment of the full procedure i.e. LS and EA treatment. Results: In the communication part of the study 0 of 9 tarsi had communication from the distal tarsal joints to the TC joint, the 95% confidence interval was [0; 0.34]. Accordingly we can say with 95% certainty that the frequency of communication from the distal tarsal joints to the TC joint is below 34% following treatment with LS and EA, implying that the combination of LS and EA probably do not damage the synovial membrane to a degree where communication between joint compartments is created in cadaver limbs. Conclusions: It seems like the frequency of communication between the tarsal joint compartments remains low following the combination of LS and EA. However, the literature study showed that we have to distinguish between anatomical communication (visualized via contrast arthrography) and communication caused by diffusion across a membrane. Considering the physical properties of EA and the quality of the synovial membrane as a barrier it is possible that EA can diffuse to the TC joint irrespective of anatomical communication, furthermore EA might be able to disrupt the tight junctions between synovial cells in vivo. The second aim of the study was fulfilled and the proposed procedure consists of 7 steps: 1. Preparing of the horse, 2. Needle placement, 3. Contrast arthrogram, 4. Laser, 5. Removal of surplus fluid, 6. EA injection, 7. Skin closure and bandaging. Correct needle placement (step 2) and administration of EA only into the intended joint/ joints (step 6) are critical points in order to get a successful outcome of a future study on live horses. Potential clinical relevance: The pilot study can potentially be the basis of a new successful arthrodesis technique. Ifthe good characteristics of LS and EA are conserved i.e. minimally invasive, short recovery period and low morbidity and the efficiency in promoting bony bridging is increased. Further work with live horses is required to elucidate this and a way to optimize the technique for arthrodesis using the combined techniques could be to inject the EA from a site distant to the LS site, as both LS and EA cause only focal effect.
 Abstract: Sammendrag og Formål med projektet: Osteoarthrose (OA) i hasens glideled, også kaldet spat, er en almindelig årsag til bagbenshalthed og nedsat præstation hos heste. Den klassiske operative behandling er arthrodese og der findes mange arthrodese teknikker, dog endnu ikke en ideel og overlegen metode. Formålet med dette studie var at udvikle en metode, som kombinerer Laser (LS) og injektion af ethyl alkohol (EA), til arthrodese af hasens glideled i den levende hest. En sådan kombination har så vidt vi ved aldrig været forsøgt. Arthrodese studier med LS og EA har lovende resultater, idet begge er simple at udføre, restitutions perioden er kort og stort set ingen bivirkninger. Akilleshælen ved begge teknikker er deres fokale angrebspunkt og deraf følgende lave procentdel af leddet, som bliver forbundet af knogle væv. Teknikkerne LS og EA forårsager begge chondrocytdød, denaturering af proteiner og sandsynligvis ødelæggelse af frie sensoriske nerveender, disse egenskaber fremmer brusk ødelæggelse og arthrodese. Følgelig er EA uønsket i det højmobile tarsocrural (TC) led. En vigtig del i udviklingen af en arthrodese metode, der omfatter EA injektion, var derfor at undersøge om LS og EA kan forårsage en øget frekvens af kommunikation mellem glideleddene og TC-leddet. En kraftigt øget frekvens kunne være årsag til at forkaste metoden og følgelig var det første mål med dette pilot projekt at undersøge for kommunikation mellem hasens ledafdelinger efter behandling med LS og EA. Denne del kaldes ”Kommunikations-delen”. Det andet mål var at udvikle en simpel procedure, der kombinerer LS og EA, og som kan bruges til arthrodese af hasens glideled i levende heste.Hypotese for kommunikationsdelen af projektet: Frekvensen af naturlig kommunikation mellem hasens glideled og TC-leddet er 1-4%. Vores hypotese var, at denne frekvens stadig er lav efter behandling med LS og EA. Materiale og Metode: Atten bagben fra 12 døde heste blev anvendt til udvikling af den kirurgiske procedure. Ingen af hestene havde historie om smerte i relation til hasens glideled. En 980 nm Diode Laser blev anvendt til at aflevere 1000 Joules ved 18 W i hvert led, herefter injicerede vi 2-4 mL 70% EA. Metoden til at evaluere for kommunikation mellem hasens forskellige led var kontrast arthrografi, og i denne kommunikations del af projektet blev ni ben inkluderet. Kriteriet for inklusion var, at hele proceduren skulle være gennemført og det afsluttende kontrast arthrogram skulle være muligt at konkludere på. Resultater: I kommunikations delen af projektet fandt vi, at 0 af 9 haser havde kommunikation fra hasens glideled til TC leddet. Et 95% konfidensinterval er [0; 0,34], hvilket betyder, at vi med 95% sikkerhed kan sige, at frekvensen af kommunikation fra glideleddene til TC leddet er mindre end 34% efter behandling med LS og EA. Deraf følger, at kombinationen af LS og EA sandsynligvis ikke er årsag til ødelæggelse af synovial membranen i en grad, der giver anledning til kommunikation mellem hasens ledafdelinger i døde ben.Konklusion: ”Kommunikationsstudiet” viste, at frekvensen af kommunikation mellem hasens glideled og TC leddet sandsynligvis forbliver lav efter brug af LS og EA. Imidlertid pegede litteraturstudiet på, at man bør skelne mellem anatomisk kommunikation (angivet ved kontrast arthrografi) og kommunikation som følge af diffusion over en membran. EA’s fysiske egenskaber og synovial membranens ringe egenskaber som fysisk barriere bevirker, at EA muligvis kan diffundere mellem hasens ledafdelinger, uanset om der er anatomisk kommunikation. Endvidere er der en risiko for, at EA in vivo kan nedbryde tight junctions mellem cellerne i synovialmembranen. Den anden målsætning i dette projekt er opfyldt, og den udarbejdede procedure indeholder 7 trin: 1. Klargøring af hest, 2. Placering af kanyler, 3. Kontrast arthrogram, 4. LS protokol, 5. Aspiration af overskydende væske, 6. EA injektion, 7. Suturering og bandage. For at opnå et succesfuldt resultat når metoden skal anvendes på levende heste, er det vigtigt at placere kanyler korrekt (trin 2) og at injicere EA i glideleddene (trin 6) uden lækage til de omkringliggende strukturer. Potentiel klinisk relevans: Dette pilotprojekt kan være forløber til en ny succesfuld metode til arthrodese af hasens glideled og dermed behandling af spat. Såfremt kombinationen af LS og EA effektivt forårsager knoglebro og arthrodese af leddet, samtidig med at de gode egenskaber (kort rekonvalescens og få bivirkninger) er bevaret, har vi her udviklet en lovende metode. Hvis kirurgen ønsker at optimere teknikken og øge den teoretiske sandsynlighed for god knoglebro i en større del af leddet, kan det være en ide at udføre LS og injicere EA fra forskellige indgange til leddet, idet man så tager hensyn til at begge teknikker kun virker fokalt. Yderligere studier med levende spat heste vil kunne belyse dette.
skjul Indhold
Vis Indhold

Filer

Navn:
Andrea-Louise_Nissen.pdf (Hovedtekst)
Bemærkninger:
-
Tilgængelighed:
Offentlig
Mime-type / størrelse:
application/pdf / 3MB
Copyright dato:
-
Copyright information:
De fulde rettigheder til dette materiale tilhører forfatteren.
skjul Filer
Vis Filer

Basal

Bogmærk denne post: https://diskurs.kb.dk/item/diskurs:19037:2
 Type: Speciale
Alternativ titel: Arthrodese af hestens distale tarsalled ved hjælp af en kombination af laser og ethyl alkohol: et pilot projekt som undersøger kommunikation mellem led kompartments og udvikling af teknikken
skjul Basal
Vis Basal

Links

Vis Links

Detaljer

Sprog: English - eng
 Datoer: 2009
 Sider: 58 pages
 Publiceringsinfo: København, Danmark : Institut for Produktionsdyr og Heste
 Indholdsfortegnelse: -
 Note: Veterinary Medicine, Veterinærmedicin
 Type: Speciale
skjul Detaljer
Vis Detaljer

Kilde

Vis Kilde