de.mpg.escidoc.pubman.appbase.FacesBean

Post

 
 Vis
  Knowledge exchange between countries and industries in Europe: a maximum entropy Markov model
Item is

Ophav

 Ophav:
Nittegaard Johannsen, Jonas Jepsen1, Forfatter
Karantininis, Kostas1, Vejleder
Tilknytninger:
1Det Biovidenskabelige Fakultet, København, Danmark
skjul Ophav
Vis Ophav

Indhold

Ukontrollerede emneord: -
 Abstract: The exchange of knowledge can be an important factor in the growth of knowledge. The vast literature on the subject suggests growth and knowledge exchange to be dependent on many factors but also to be widespread. This study uses patent applications as a proxy for innovation activity in European countries and industries. The knowledge exchange between countries and industries over time is assumed to follow a Markov process. The Transition Probability Matrix (TPM) of the Markov Model maps the probability of knowledge exchange between all combinations of countries and industries. Maximum Entropy is used to solve the ill-posed problem of recovering the unknown TPM from the limited dataset. The predictability of the model is tested and the possibility to aggregate into pure country and industry probability matrices is used to indicate and verify the robustness of the estimation method. The recovered TPM suggests that knowledge is transferred to and absorbed from countries and industries that have higher knowledgeproduction levels than the observed country or industry. Countries were found to belong to three public domains where the countries would exchange knowledge in a likewise manner, but differently from the other domains. Industries were found to share knowledge rather equally and not to have certain structures that would separate one industry from another. A component analysis using PARAFAC supplemented the analysis of the TPM, but did not provide results that would change these conclusions. These findings suggest that the country to a higher degree determines the exchange of knowledge rather than the observed industry. Also, the difference in the productivity of knowledge seems more important than the geographic distance of countries in regards to knowledge exchange.
 Abstract: Vidensdeling kan være en vigtig faktor for vidensvækst. Den store mængde litteratur der findes på området påpeger, at mange forskellige faktorer påvirker vidensvækst og vidensdeling, samt at vidensdelingen er ganske udbredt. Denne undersøgelse anvender patentansøgninger som indikator for innovationsaktivitet i europæiske lande og industrier. Vidensdelingen over tid antages at følge en Markov proces. Overgangssandsynlighedsmatricen (TPM) fra Markov modellen beskriver sandsynligheden for at viden deles mellem alle de forskellige kombinationer af lande og industrier. Maximum Entropy metoden anvendes til at løse det statistiske problem det er at estimere den skjulte TPM fra et begrænset dataset. Modellen blev testet for hvor godt den fremskrev data. Ligeledes aggregeredes data i rene lande og industri sandysynlighedsmatricer, som verificerede robustheden ved Maximum Entropy metoden. Den estimerede TPM indikerer at viden deles med lande og industrier der har et højere vidensniveau end afsenderlandet eller afsenderindustrien. Lande kunne inddeles i ”public domains” hvor andre medlemmer af gruppen delte viden på lignende vis, men forskellig fra de andre ”public domains”. Det samme blev ikke fundet ved industrierne, hvor viden blev delt på en relativ ens facon uden strukturer der kunne adskille den ene industri fra den anden. Analysen blev suppleret med en komponent analyse ved hjælp af PARAFAC. Denne påviste dog ikke andre strukturer end de allerede nævnte. Resultaterne indikerer at landet i højere grad end typen af industri definerer hvordan viden deles. Yderligere synes forskellen i vidensproduktivitet at have større indflydelse på hvordan viden deles end den geografiske afstand mellem lande.
skjul Indhold
Vis Indhold

Filer

Navn:
Thesis_w_frontpage.pdf (Hovedtekst)
Bemærkninger:
-
Tilgængelighed:
Offentlig
Mime-type / størrelse:
application/pdf / 806KB
Copyright dato:
-
Copyright information:
De fulde rettigheder til dette materiale tilhører forfatteren.
skjul Filer
Vis Filer

Basal

Bogmærk denne post: https://diskurs.kb.dk/item/diskurs:19035:1
 Type: Speciale
Alternativ titel: Vidensdeling mellem lande og industrier i Europa: en maximum entropy Markov model
skjul Basal
Vis Basal

Links

Vis Links

Detaljer

Sprog: English - eng
 Datoer: 2009
 Sider: 72 pages
 Publiceringsinfo: København, Danmark : Fødevareøkonomisk Institut
 Indholdsfortegnelse: -
 Note: Agricultural Economics, Jordbrugsøkonomi
 Type: Speciale
skjul Detaljer
Vis Detaljer

Kilde

Vis Kilde