de.mpg.escidoc.pubman.appbase.FacesBean

Post

 
 Vis
  Smertefølsomhed hos malkekøer under induceret E. coli mastitis målt vha. laserteknik på tarsus/metatarsus og caudale flade af yveret
Item is

Ophav

 Ophav:
Rasmussen, Ditte1, Forfatter
Klaas, Ilka Christine1, Vejleder
Herskin, Mette S.1, Vejleder
Tilknytninger:
1Det Biovidenskabelige Fakultet, København, Danmark
skjul Ophav
Vis Ophav

Indhold

Ukontrollerede emneord: -
 Abstract: Pain is an important aspect in determining the level of well-being in animals. Mastitis is suggested to induce pain, and this will influence the cows’ general condition. Laser stimulation has been used as a tool to quantify pain sensitivity in humans as well as animals including dairy cows. The aim of this veterinary thesis is to investigate whether pain sensitivity – measured by laser technique on tarsus/metatarsus and caudal udder – changes in dairy cows during induced E. coli mastitis. To the author’s knowledge, there have never before been reported results from studies using laser stimulation on udders of dairy cows in order to quantify pain sensitivity. In the current experiment behavioural responses to thermal nociceptive stimulation from a computer-controlled CO2 laser were investigated in seven dairy cows kept in tie-stalls. Responses to the laser beam day 0, before the mastitis was induced, were included as a control observation. After evening milking on day 0 each cow received an intramammary injection with 20 CFU E. coli in the left front quarter. Behavioural responses toward laser stimulation applied to the tarsus/metatarsus (1.8 Watt) and caudal udder (1.1 Watt) were registered according to a predescribed ethogram on day 1, 2, 3, 6, & 10.The cows became clinically ill (P<0.001), and showed a tendency to react less toward the painful laser stimulation on day 1 & day 2, where they were clinically affected by mastitis. Latencies to respond day 1 & day 2 increased correspondingly. There was no sign of hyperalgesia, but tendencies to hypoalgesia day 1+2. This was only statistic significant for percentage of observations with trip (P=0.009 in the udder-test & P=0.018 in the leg-test) and frequency of moving hind leg in 30 sec. breaks (P=0.05 in the leg-test). Furthermore there was no statistic significance between the two test sides – healthy (right) and ill (left).A generalized change in pain sensitivity during induced E. coli mastitis could therefore not be shown unequivocal in the present study. Laser stimulation on udder and tarsus/metatarsus to measure pain sensitivity was assessed as being usable.
 Abstract: Smerter er et vigtigt aspekt i vurderingen af dyrevelfærd. Det formodes, at klinisk mastitis medfører en grad af smerte, og at dette vil kunne påvirke koens almentilstand. Laserstimulation været anvendt som redskab til at inducere kortvarig smerte på mennesker og dyr herunder malkekøer, hvorefter smertefølsomheden har kunne kvantificeres. Formålet med nærværende veterinære speciale har været, at undersøge om smertefølsomhed målt med laser på hhv. den caudale flade af tarsus/metatarsus og caudale flade af yveret ændres i forbindelse med induceret E. coli mastitis hos malkekøer. Der har ikke været rapporteret resultater, hvor laserstimulering af yvere har været anvendt til måling af smertefølsomhed på køer. Syv malkekøer, opstaldet i bindestald, indgik i forsøget, hvor en computer-kontrolleret CO2-laser anvendtes til nociceptiv stimulering. Køernes adfærdsmæssige reaktion på laserstimuleringen dag 0, hvor de var klinisk raske, indgik som kontrolobservationer. Køerne blev inokuleret gennem pattekanalen i venstreforkirtel med 20 CFU E. coli bakterier dag 0 efter aftenmalkningen, og blev herefter undersøgt klinisk og laserstimuleret på dag 1, 2, 3, 6 & 10 på caudale flade af metatarsus/tarsus og caudale flade af yveret med hhv. 1.8 Watt og 1.1 Watt. Køernes adfærdsmæssige nociceptive reaktion på laserstimuleringen blev vurderet ud fra et fastlagt etogram.Dyrene blev klinisk syge (P<0.001) ved vores indgreb, og der sås generelt et fald i køernes reaktivitet på nociceptiv laserstimulering dag 1 & dag 2, forårsaget af påvirket almenbefindende, hvor latenstiden til første benløft tilsvarende steg. Der sås ingen tegn på hyperalgesi, men snarere tendenser til hypoalgesi dag 1 & dag 2, dog var dette kun statistisk signifikant for andel af observationer med trip (P=0.009 i yvertest & P=0.018 i bentest) samt frekvens af bagbenflyt i 30 sek. pauser (P=0.05 i bentest). Der var ligeledes ingen statistisk signifikant forskel mellem rask (højre) og syg (vestre) testside i forsøget.En generaliseret ændret smertefølsomhed i forbindelse med induceret E. coli mastitis kunne dermed ikke entydigt påvises. Det vurderedes, at laserstimulering til måling af smertefølsomhed kunne anvendes på både yver og tarsus/metatarsus.
skjul Indhold
Vis Indhold

Filer

Bemærkninger:
-
Tilgængelighed:
Offentlig
Mime-type / størrelse:
application/pdf / 3MB
Copyright dato:
-
Copyright information:
De fulde rettigheder til dette materiale tilhører forfatteren.
skjul Filer
Vis Filer

Basal

Bogmærk denne post: https://diskurs.kb.dk/item/diskurs:19012:1
 Type: Speciale
skjul Basal
Vis Basal

Links

Vis Links

Detaljer

Sprog: Danish - dan
 Datoer: 2008
 Sider: 92 pages
 Publiceringsinfo: København, Danmark : Institut for Produktionsdyr og Heste
 Indholdsfortegnelse: -
 Note: Veterinary Medicine, Veterinærmedicin
 Type: Speciale
skjul Detaljer
Vis Detaljer

Kilde

Vis Kilde