de.mpg.escidoc.pubman.appbase.FacesBean

Post

 
 Vis
  Inactivation of Listeria on sliced ready-to-eat meat products by means of cold atmospheric pressure plasma technology
Item is

Ophav

 Ophav:
Röd, Sara Katrine1, Forfatter
Knøchel, Susanne1, Vejleder
Hansen, Flemming1, Vejleder
Leipold, Frank1, Vejleder
Tilknytninger:
1Det Biovidenskabelige Fakultet, København, Danmark
skjul Ophav
Vis Ophav

Indhold

Ukontrollerede emneord: -
 Abstract: In recent years the number of cases of human listeriosis in European countries has increased. Listeriosis is caused by the foodborne pathogenic bacterium Listeria monocytogenes. Consumption of contaminated sliced ready-to-eat (RTE) meat products has shown to be one of the major causes of listeriosis. The application of cold atmospheric pressure plasma (CAPP) in surface decontamination of RTE meat products has been evaluated in present report. Ozone and other reactive oxygen species are found to be the major antimicrobial factors of CAPP¿s. Antimicrobial mechanisms include disruption of the cell membrane leading to leakage of cytoplasmic content or lysis, non-disruptive damages altering membrane properties, and damages to genetic material. The effect of indirect CAPP treatment on L. monocytogenes (represented by L. innocua) on the surface of bresaola (dry-cured beef) inside sealed linear low-density polyethylene (LLDPE) bags containing 30% oxygen and 70% argon was investigated. Samples were treated at 15.5, 31, and 62 watts for 2, 5, 10, 20, and 60 seconds. The results showed a reduction of L. innocua ranging from 0.8±0.4 to 1.6±0.5 log cfu/g with no significant difference resulting from variations of power and treatment time. Multiple plasma treatments of 20 seconds with a pause between treatments of 10 min at 15.5 and 62 watts resulted in an increase in average reduction with increasing number of treatments with the highest reductions ranging at 1.5±0.7 and 1.6±0.6 log cfu/g at 15.5 and 62 watts, respectively. Ozone concentrations measured inside packages rapidly increased within few seconds of plasma treatment after which the concentration remained relatively stable or decreased. Oxidative quality of plasma treated bresaola was assessed through measurement of surface colour and quantitative analysis of thiobarbituric acid reactive substances (TBARS). TBARS values of all plasma treated samples were significantly higher than those of samples stored in original commercial packages after both 1 and 14 days of storage. In general values seemed to increase slightly with increasing plasma power, treatment time and storage. Ranging at 0.1-0.4 mg/kg all TBARS values were below the organoleptic detectable thresholds of off-flavour in meat of 0.5-2.0 mg/kg. Surface colour changes of the bresaola primarily included significant loss of redness which increased during storage. Results of present report indicate that plasma may be applicable in decontamination of some prepacked ready-to-eat meat products in regard to L. monocytogenes. This could open up the possibility of on-line decontamination of products in the food industry. However, further investigation is needed, including effects in each individual application.
 Abstract: I de seneste år er antallet af tilfælde af listeriose i de europæiske lande steget. Listeriose er forårsaget af den fødevarebårne patogene bakterie Listeria monocytogenes. Indtagelse af kontamineret skiveskårede kødprodukter har vist sig at være en af de hyppigste årsager til listeriose. Anvendelsen af koldt plasma dannet under atmosfærisk tryk til overflade dekontaminering af spiseklare kødprodukter er blevet evalueret i denne rapport. Ozon og andre reaktive oxygen arter har vist sig at udgøre centrale antimikrobielle faktorer i koldt plasma. Antimikrobielle mekanismer omfatter beskadigelse af cellemembranen, der fører til lækage af cytoplasmatiske komponenter eller lysering, ændringer i membranegenskaber og skader på genetisk materiale. Effekten af indirekte koldt plasma behandling mod L. monocytogenes (repræsenteret af L. innocua) på overfladen af bresaola (tør-saltet oksekød) i lukkede lineær lav-densitets polyethylen (LLDPE) poser indeholdende 30% ilt og 70% argon blev undersøgt. Prøverne blev behandlet ved 15,5, 31 og 62 watt i 2, 5, 10, 20 og 60 sekunder. Resultaterne viste en reduktion af L. innocua varierende fra 0,8±0,4 til 1,6±0,5 log cfu/g med ingen signifikant forskel som følge af variation af energi og behandlingstid. Flere plasma behandlinger på 20 sekunder med en pause af 10 min mellem behandlingerne ved 15,5 og 62 watt resulterede i en stigning i de gennemsnitlige reduktion med stigende antal behandlinger med højeste reduktioner på hhv. 1.5±0.7 og 1.6±0.6 log cfu/g ved 15,5 og 62 watt. Ozonkoncentrationer målt indeni LLDPE poserne hurtigt steg i løbet af få sekunders plasmabehandling hvorefter koncentrationerne forblev forholdsvis stabile eller aftog. Oxidativ kvalitet af plasma behandlet bresaola blev vurderet gennem måling af overfladefarve og kvantitativ analyse af thiobarbitursyre-reaktive stoffer (TBARS). TBARS værdier for alle plasma behandlede prøver var betydeligt højere end prøver lagret i den originale kommercielle emballage efter 1 og 14 dages kølelagring. Generelt syntes TBARS-værdierne at stige svagt med stigende plasmaenergi, behandlingstid og lagringstid. Alle TBARS-værdier målte mellem 0,1 og 0,4 mg/kg og lå derved under den organoleptiske detektionsgrænse for bismag i kød på 0,5-2,0 mg/kg. Overfladefarveændringer af bresaola omfattede hovedsageligt betydelige tab af rødhed, der tiltog under lagring. Denne rapports resultater viser at plasma muligvis kan anvendes i dekontaminering af nogle færdigpakkede spiseklare kødprodukter i forhold til L. monocytogenes. Dette kunne åbne op for muligheden for online dekontaminering af produkter i fødevareindustrien. Der er dog behov for yderligere undersøgelser, herunder effekt i den enkelte anvendelse.
skjul Indhold
Vis Indhold

Filer

Bemærkninger:
-
Tilgængelighed:
Offentlig
Mime-type / størrelse:
application/pdf / 2MB
Copyright dato:
-
Copyright information:
De fulde rettigheder til dette materiale tilhører forfatteren.
skjul Filer
Vis Filer

Basal

Bogmærk denne post: https://diskurs.kb.dk/item/diskurs:12955:1
 Type: Speciale
skjul Basal
Vis Basal

Links

Vis Links

Detaljer

Sprog: English - eng
 Datoer: 2011
 Sider: 106 pages
 Publiceringsinfo: København, Danmark : Institut for Fødevarevidenskab
 Indholdsfortegnelse: -
 Note: Food Science, Fødevarevidenskab
 Type: Speciale
skjul Detaljer
Vis Detaljer

Kilde

Vis Kilde