de.mpg.escidoc.pubman.appbase.FacesBean

Post

 
 Vis
  Flyvestation Værløse: et restlandskab transformeres
Item is

Ophav

 Ophav:
Andersen, Randi Lahn1, Forfatter
Post, Helle1, Forfatter
Braae, Ellen Marie1, Vejleder
Tilknytninger:
1Det Biovidenskabelige Fakultet, København, Danmark
skjul Ophav
Vis Ophav

Indhold

Ukontrollerede emneord: -
 Abstract: We find it absurd that a 440-acre, beautiful, quirky and fascinating drosscape such as Air Base Værløse, currently remains unused, unassimilated and inaccessible to the public. Since the air base decommissioning in 2008, the takeover of the area between the defense Ministry and Furesø Municipality remains in deadlock due to planning constraints and large economic challenges due to the extensive pollution - a relic from the time that the area was used as an air base. The air base is located in one of the green wedges of the Fingerplan which prevents the majority of the area to be utilized for residential and business purposes- a potential revenue source for the otherwise indebted municipality. In this thesis we have the assumption that the Fingerplan does not work locally, since its aim of maintaining a sharp edge between the open land and the urban area is out of date - in an age where we seek the borderless city. The sooner the takeover process is pushed through, the sooner the area can be opened to the public - the premise is that there must be room for houses. The purpose of our thesis is to illustrate how a residual landscape as the air base can be transformed and integrated so that the area finds ‘new life’ and becomes an asset for Furesø municipality and its citizens regardless of the Fingerplan, taking into account the area’s history and scenic qualities. The task is translated into a strategic plan with a division into eight districts on the basis of their own diverse elements and characteristics - from which we have deducted their primary strengths, weaknesses and potentials - A strategic plan where pollution problems are no obstacle, but instead involved constructively in the form of landscaping solutions. The strategic plan is intended as a constructive contribution, a breath of fresh air to the transfer process - this by demonstrating the establishment of an area of town and countryside without borders - where housing takes advantage of the attractive scenery and nature takes advantage of the buildings. Where a ‘new’ road across the area connects the southern part of the municipality and the area’s recreational potential is brought to life.
 Abstract: Vi finder det absurd, at et 440 hektar stort, smukt, finurligt og fascinerende restlandskab, som Flyvestation Værløse er, i dag ligger ubenyttet, uintegreret og utilgængeligt hen. Siden Flyvestationens nedlæggelse i 2008 har overtagelsen af området mellem Forsvaret og Furesø Kommune ligget i dødvande, grundet planlægningsmæssige bindinger samt større økonomiske udfordringer i forbindelse med den omfangsrige forurening – et levn fra tiden som flyvestation. Flyvestationen ligger i en af fingerplanens grønne kiler, der hindrer, største delen af området i, at blive udnyttet til bolig og erhverv – en mulig indtjeningskilde for den ellers gældstyngede Kommune. Vi tager i denne opgave afsæt i, at Fingerplanen ikke fungerer på lokalplan, idet dens formål om at opretholde en skarp grænse mellem land og by ikke er tidssvarende – i en tid, hvor vi søger den grænseløse by. Jo før der sættes skub i overtagelsesprocessen jo før kan der åbnes op for offentligheden - præmissen er derfor, at her skal være plads til boliger. Formålet med vores speciale er at belyse, hvordan et restlandskab som Flyvestation Værløse kan transformeres og integreres således, at området finder ’nyt liv’ og bliver et aktiv for Furesø Kommune og dens borgere uagtet Fingerplanens bindinger, under hensyntagen til områdets historie og landskabelige kvaliteter. Opgaven er udmøntet i en strategiplan med en opdeling i otte distrikter med udgangspunkt, i hver deres forskelligartede elementer og egenskaber – ud fra hvilke vi har klarlagt deres primære styrker, svagheder og potentialer. En strategiplan, hvor forureningsproblematikken ikke er nogen hindring, men i stedet inddrages konstruktivt i form af landskabsarkitektoniske løsninger. Strategiplanen er tænkt som et konstruktivt bidrag, et frisk pust til overdragelsesprocessen Dette ved at demonstrerer etablering af et område med by- og landskab uden grænser – hvor boliger driver nytte af den attraktive natur og naturen driver nytte af bebyggelsen. Hvor en ’ny’ vej på tværs af områder skaber forbindelse i den sydlige del af kommunen og områdets rekreative potentiale kommer i spil.
skjul Indhold
Vis Indhold

Filer

Navn:
Flyvestation_v_rl_se.pdf (Hovedtekst)
Bemærkninger:
-
Tilgængelighed:
Offentlig
Mime-type / størrelse:
application/pdf / 27MB
Copyright dato:
-
Copyright information:
De fulde rettigheder til dette materiale tilhører forfatteren.
skjul Filer
Vis Filer

Basal

Bogmærk denne post: https://diskurs.kb.dk/item/diskurs:12929:1
 Type: Speciale
Alternativ titel: Air Base Værløse: the transformation of a drosscape
skjul Basal
Vis Basal

Links

Vis Links

Detaljer

Sprog: Danish - dan
 Datoer: 2010
 Sider: 155 pages
 Publiceringsinfo: København, Danmark : Skov & Landskab
 Indholdsfortegnelse: -
 Note: Landscape Architecture, Landskabsarkitekt
 Type: Speciale
skjul Detaljer
Vis Detaljer

Kilde

Vis Kilde