de.mpg.escidoc.pubman.appbase.FacesBean

Post

 
 Vis
  En analyse af retlige virkemidler med betydning for vandløbenes fysiske forhold: med udgangspunkt i vandrammedirektivets forpligtelser
Item is

Ophav

 Ophav:
Stampe Petersen, Thomas1, Forfatter
Anker, Helle Tegner1, Vejleder
Tilknytninger:
1Det Biovidenskabelige Fakultet, København, Danmark
skjul Ophav
Vis Ophav

Indhold

Ukontrollerede emneord: -
 Abstract: The European Water Framework Directive makes new demands concerning the Danish maintenance of watercourses, and there are demands for an elucidation of the Danish legislation regarding water streams, and it is necessary to investigate how this legislation copes with the demands of the Water Frame Directive. On the basis of ruling from the European Court of Law the characteristics of the Water Frame Directive is analysed and interpreted. Subsequent the Danish legislations is analysed in order to identify existing means regulating the Danish water streams. Finally the report analyses how the demands of the Water Frame Directive complies with the existing Danish legislations. Furthermore the report suggests how to optimize the implementation of the Water Frame Directive.
 Abstract: EU’s Vandrammedirektivet stiller nye krav til den danske vandløbsvedligeholdelse, og i den forbindelse er der behov for en tydeliggørelse af de danske retlige virkemidler på vandløbsområdet, og en undersøgelse af hvordan disse virkemidler harmonerer med vandrammedirektivets forpligtelser. På grundlag af en gennemgang af europæisk retspraksis analyseres karakteren af vandrammedirektivets forpligtelser på vandløbsområdet. Efterfølgende analyseres den danske vandløbslovgivning/-forvaltning med henblik på identifikation af eksisterende virkemidler på vandløbsområdet med betydning for vandløbenes fysiske forhold. Det søges efterfølgende fastlagt, om og evt. hvordan vandrammedirektivets forpligtelser kan efterkommes af den nuværende danske vandløbslovgivning/-forvaltning. Desuden gives forslag til hvordan gældende lovgivning kan effektiviseres i forhold til realisering af vandkvalitetsmålsætninger.
skjul Indhold
Vis Indhold

Filer

Navn:
Speciale_til_kvl_upload.pdf (Hovedtekst)
Bemærkninger:
-
Tilgængelighed:
Offentlig
Mime-type / størrelse:
application/pdf / 842KB
Copyright dato:
-
Copyright information:
De fulde rettigheder til dette materiale tilhører forfatteren.
skjul Filer
Vis Filer

Basal

Bogmærk denne post: https://diskurs.kb.dk/item/diskurs:12923:1
 Type: Speciale
skjul Basal
Vis Basal

Links

Vis Links

Detaljer

Sprog: Danish - dan
 Datoer: 2008
 Sider: 101 pages
 Publiceringsinfo: København, Danmark : Fødevareøkonomisk Institut
 Indholdsfortegnelse: -
 Note: Landscape Management, Landskabsforvaltning
 Type: Speciale
skjul Detaljer
Vis Detaljer

Kilde

Vis Kilde