de.mpg.escidoc.pubman.appbase.FacesBean

Post

 
 Vis
  Smertelindring med NSAID ved kastration af grise: betydning af behandlingstrategi for blødningstendens
Item is

Ophav

 Ophav:
Mortensen, Elizabeth1, Forfatter
Stege, Helle1, Vejleder
Nielsen, Jens Peter1, Vejleder
Busch, Marie Erika1, Vejleder
Tilknytninger:
1Det Biovidenskabelige Fakultet, København, Danmark
skjul Ophav
Vis Ophav

Indhold

Ukontrollerede emneord: -
 Abstract: The following thesis is divided up into two parts: A literary study that reviews published articles about bleeding tendencies at the use of NSAIDs and the use of NSAIDs in very young animals, and an experimental study where bleeding connected to castration is investigated after administration of NSAID. There is relatively little literature about the use of NSAIDs and bleeding. Most research is done in the human medicine, and it has only been possible to find one single article that deals with this subject in pigs. The literature about the use of NSAIDs in very young animals is sparse as well. In the literary study it was found that meloxicam doesn’t disturb the function of the blood platelets in dogs and humans and therefore doesn’t cause bleeding. However, in pigs the function of the blood platelets is almost completely inhibited, and this might cause a disorder of hemostasis. Flunixin meglumine inhibit the function of the blood platelets in horses and sheep. NSAIDs have been developed in the human medicine,which doesn’t influence the blood platelets. Similar drugs in the veterinary medicine probably wouldn’t cause bleeding. Effect and side effects at the use of NSAIDs in very young animals isn’t studied in depth. Young animals are often treated with the same dosage regime as adult animals, which isn’t appropriate. Newborn animals have different pharmacokinetics than adult animals, which results in e.g. prolonged elimination half-life. Still it might be necessary to administrate a higher dose to young animals due to a higher distribution volume. It was also found that parallels shouldn’t be made between the different species of animals, because the liver and kidneys among other things develop very differently in the different species. Since there has been no more research in this area it will be relevant to examine the influence of NSAIDs on hemostasis for each animal species and determine correct dosage levels for use of NSAIDs in young animals for each species. The main purpose of the experimental study was to examine whether different strategies of treatment had an influence on post castration bleeding. The background for this was that pig producers believe to have observed that their pigs bleed more after castration with pain relief compared to castration without pain relief. Two strategies of treatment were examined: treatment at the same time as the castration and treatment 15-60 minutes before castration. The pigs were treated with flunixin. Besides bleeding, weight gain and mortality rate during the first week after castration was examined. A simple behavioural observation was also performed during the first hour after castration. The study was a prospective cohort study with two randomized parallel groups, and was conducted in one herd. There were 231 pigs in each group. A statistical significant difference in bleeding right after castration was not found between pigs treated right after castration and pigs treated in advance. There was a statistical significant difference in bleeding after 1 hour between the two groups. This is probably not the reason for the increased bleeding that pig producers believe to have observed. However, there is reason to suspect that flunixin has an influence on hemostasis in pigs. The two strategies of treatment didn’t cause any difference in weight gain, mortality rate or behaviour.
 Abstract: Følgende speciale er opdelt i to dele: Et litteraturstudie, der gennemgår publicerede artikler om blødningstendenser ved brug af NSAIDs samt brugen af NSAIDs hos helt unge dyr, og et eksperimentelt studie hvor blødning i forbindelse med kastration er undersøgt efter tildeling af NSAID. Der findes relativt lidt litteratur om brugen af NSAIDs og blødning. De fleste undersøgelser er udført i den humane medicin, og det har kun været muligt at finde en enkelt artikel, der behandler dette emne inden for svin. Også litteraturen om brug af NSAIDs hos helt unge dyr er sparsom. I litteraturstudiet blev det fundet, at meloxicam ikke forstyrrer blodpladernes funktion hos hunde og mennesker og dermed heller ikke forårsager blødning. Hos grise bliver blodpladernes funktion dog næsten fuldstændig hæmmet, og dette kan medføre en forstyrrelse af hæmostase. Flunixin meglumine hæmmer blodpladernes funktion hos heste og får. Der er udviklet NSAIDs i den humane medicin, der ikke har betydning for blodpladerne. Lignende stoffer i den veterinære praksis ville formentlig ikke medføre blødning. Effekt og bivirkninger ved brug af NSAIDs hos helt unge dyr er ikke undersøgt i dybden. Unge dyr behandles ofte efter samme dosering som voksne dyr, hvilket dog ikke er hensigtsmæssigt. Nyfødte dyr har en anderledes farmakokinetik end voksne dyr, hvilket resulterer i f.eks. forlænget halveringstid. Alligevel kan det være nødvendigt at give en højere dosis til unge dyr på grund af et øget fordelingsvolumen. Det fandtes desuden, at man ikke bør drage paralleller mellem de forskellige dyrearter, da bl.a. lever og nyrer udvikler sig meget forskelligt hos de enkelte dyrearter. Da der ikke er udført mere forskning på området vil det være relevant at undersøge NSAIDs’ indflydelse på hæmostase for hver enkelte dyreart samt bestemme korrekte doser for brug af NSAIDs hos unge dyr for den enkelte dyreart. Hovedformålet i det eksperimentelle studie var at undersøge, om behandlingsstrategi havde indflydelse på blødning efter kastration. Baggrunden for dette var, at landmænd mener at have observeret, at grisene bløder mere efter kastration med smertelindring i forhold til kastration uden smertelindring. To behandlingsstrategier blev undersøgt: behandling samtidig med kastration og behandling 15-60 minutter inden kastration. Der blev behandlet med flunixin. Udover blødning blev også tilvækst og dødelighed i den første uge efter kastration undersøgt. En simpel adfærdsobservation blev ligeledes udført i den første time efter kastration. Undersøgelsen var et prospektivt kohortestudie med to randomiserede parallelle grupper, og blev foretaget i en enkelt besætning. Der indgik 231 grise i hver gruppe. Der kunne ikke påvises en statistisk signifikant forskel i blødning lige efter kastrationen mellem grise behandlet forud for kastrationen og grise behandlet i forbindelse hermed. Der sås en statistisk signifikant forskel i blødning efter 1 time mellem de to grupper. Dette er næppe årsagen til den øgede blødning, som landmænd mener at have observeret. Der er dog grund til mistanke om, at flunixin har en indflydelse på hæmostase hos grise. De to behandlingsstrategier gav ikke anledning til nogen forskel i hverken tilvækst, dødelighed eller adfærd.
skjul Indhold
Vis Indhold

Filer

Navn:
Elizabeth-speciale-samlet.pdf (Hovedtekst)
Bemærkninger:
-
Tilgængelighed:
Offentlig
Mime-type / størrelse:
application/pdf / 3MB
Copyright dato:
-
Copyright information:
De fulde rettigheder til dette materiale tilhører forfatteren.
skjul Filer
Vis Filer

Basal

Bogmærk denne post: https://diskurs.kb.dk/item/diskurs:12871:1
 Type: Speciale
skjul Basal
Vis Basal

Links

Vis Links

Detaljer

Sprog: Danish - dan
 Datoer: 2010
 Sider: 95 pages
 Publiceringsinfo: København, Danmark : Institut for Produktionsdyr & Heste
 Indholdsfortegnelse: -
 Note: Veterinary Medicine, Veterinærmedicin
 Type: Speciale
skjul Detaljer
Vis Detaljer

Kilde

Vis Kilde