de.mpg.escidoc.pubman.appbase.FacesBean

Post

 
 Vis
  Svineinfluenza hos søer og pattegrise: infektionsdynamik og klinisk påvirkning i én dansk farestald
Item is

Ophav

 Ophav:
Knattrup Nielsen, Carsten1, Forfatter
Åkerblom, Karl Simon Alexander1, Forfatter
Nielsen, Jens Peter1, Vejleder
Tilknytninger:
1Det Biovidenskabelige Fakultet, København, Danmark
skjul Ophav
Vis Ophav

Indhold

Ukontrollerede emneord: -
 Abstract: The aim of this master thesis “Swine Influenza in Sows and Piglets - Infection and Affect in a Danish Farrowing Site” was to demonstrate the clinical affect and dynamics of swine influenza in lactating sows and piglets in a Danish herd. The study examined whether the sows infect the piglets or the piglets are infected by another route. Furthermore, it examined whether young sows and their piglets more frequently become infected with swine influenza. Daily weight gain of piglets from both swine influenza positive and negative litters were compared and the correlation of certain clinical signs and virus excretion was investigated.The study was done as a prospective longitudinal observation study and the design was cross sectional with follow-up. The study included 43 sows of Danish Landrace and Yorkshire crossbreeds and 214 Danish Landrace, Yorkshire and Duroc crossbreed piglets. After farrowing, 5 randomly chosen piglets form each litter were ear tagged and observed until weaning. They were nose swabbed and clinical symptoms and weight was registered during the study period. From the sows, paired blood samples and nose swabs were taken and clinical symptoms of swine influenza were registered.Swine influenza virus of the subtype H1N2 was isolated from nose swabs of the piglets. No virus was isolated from the sows; however a two step increase in antibody titers was found in paired blood samples. The study showed that first and second litter sows more frequently had a two step titer increase and more frequently had piglets excreting virus than older sows. It was not the same sows that had a two step titer increase and piglets with virus excretion, consequently it could not be concluded that the sows infect the piglets. Piglets from virus positive litters had a higher frequency of sneezing/coughing than piglets from virus negative litters. On the other hand there was no significant difference in the symptoms high temperature, nasal discharge, eye discharge and high respiration ratio between the two groups. The individual symptoms were scored (1-4) and united as a total litter score. The total litter score was significantly higher in the litters with swine influenza excretion. The average daily weight gain was not different between the two groups of piglets.The thesis begins with a literary study examining swine influenza including virus structure, clinical symptoms, pathology, epidemiology, prevention and diagnostics.
 Abstract: Dette speciale har til formål at klarlægge svineinfluenzas kliniske påvirkning og infektionsdynamik hos lakterende søer og pattegrise i en dansk farestald. Det undersøges, om søerne smitter pattegrisene, eller om disse smittes af anden vej, samt om det hovedsageligt er unge søer og deres pattegrise, der får influenza. Den daglige tilvækst hos pattegrise fra kuld med og uden svineinfluenza sammenlignes og det undersøges, hvor godt forskellige kliniske symptomer er korreleret med virusudskillelse. Studiet blev foretaget som et prospektivt longitudinelt observationsstudie, og designet var cross-sectional med follow-up. I undersøgelsen indgik 43 søer af landrace og yorkshire krydsning samt 214 pattegrise af landrace, yorkshire og duroc krydsning. Ved faring blev 5 tilfældige pattegrise fra hvert kuld øremærket og observeret til fravænning. Der blev udtaget næsesvabere, og kliniske symptomer og vægt blev registreret i løbet af undersøgelsesperioden. På søerne blev der taget parrede blodprøver, næsesvabere og kliniske symptomer på svineinfluenza blev registreret. I besætningen blev der isoleret svineinfluenzavirus af subtypen H1N2 ved næsesvab af pattegrisene. Hos søerne blev der ikke isoleret virus, men der fandtes en titerstigning i antistofniveau i de parrede blodprøver. Undersøgelsen viste, at 1. og 2. lægs søer oftere fik en 2-trins titerstigning i parrede blodprøver, og at de oftere havde grise, der udskilte virus end søer med højere lægnummer. Da det ikke nødvendigvis var de samme søer, der fik 2-trins titerstigning og havde pattegrise, der udskilte virus, kunne det ikke konkluderes, at pattegrisene blev smittet af søerne. Hos pattegrise, der kom fra kuld, der udskilte svineinfluenza, fandtes en højere frekvens af host/nys end ved pattegrise, der kom fra kuld, der ikke udskilte virus. Derimod var der ikke signifikant forskel på symptomerne høj temperatur, næseflåd, tåreflåd og høj respirationsfrekvens mellem grupperne. De enkelte symptomer blev scoret (1-4) og adderet til en samlet kuldscore, hvor der ved kuld med svineinfluenza fandtes en højere score end ved influenzanegative kuld. Den gennemsnitlige daglige tilvækst var ikke forskellig mellem pattegrise fra influenzapositive og negative kuld. Specialet indledes med et litteraturstudie, der omhandler svineinfluenza, hvor emner som virusopbygning, klinik, patologi, epidemiologi, forebyggelse og diagnostik gennemgås.
skjul Indhold
Vis Indhold

Filer

Navn:
Influenzaspeciale.pdf (Hovedtekst)
Bemærkninger:
-
Tilgængelighed:
Offentlig
Mime-type / størrelse:
application/pdf / 3MB
Copyright dato:
-
Copyright information:
De fulde rettigheder til dette materiale tilhører forfatteren.
skjul Filer
Vis Filer

Basal

Bogmærk denne post: https://diskurs.kb.dk/item/diskurs:12831:1
 Type: Speciale
Alternativ titel: Swine influenza in sows and piglets: infection and affect in a Danish farrowing site
skjul Basal
Vis Basal

Links

Vis Links

Detaljer

Sprog: Danish - dan
 Datoer: 2009
 Sider: 112 pages
 Publiceringsinfo: København, Danmark : Institut for Produktionsdyr og Heste
 Indholdsfortegnelse: -
 Note: Veterinary Medicine, Veterinærmedicin
 Type: Speciale
skjul Detaljer
Vis Detaljer

Kilde

Vis Kilde