de.mpg.escidoc.pubman.appbase.FacesBean

Post

 
 Vis
  Mimersgade, Guldbergsgade & Elmegade: gaderum til færdsel og ophold
Item is

Ophav

 Ophav:
Lunde, Ane Wille1, Forfatter
Jørgensen, Gertrud1, Vejleder
Sick Nielsen, Thomas1, Vejleder
Tilknytninger:
1Det Biovidenskabelige Fakultet, København, Danmark, diskurs:18              
skjul Ophav
Vis Ophav

Indhold

Ukontrollerede emneord: -
 Abstract: The municipality of Copenhagen did an adjustment of the traffic in the quarter of Nørrebro during a trial period from October to December 2008. The aim of the adjustment was to better the recreational values and the conditions for cyclists and busses at the quarter main street, Nørrebrogade, through a reduction of car traffic. Though not all reactions on the adjustment were positive, it was decided to prolong the trial period with the purpose of making the traffic adjustment permanent. One point of criticism was the increased amount of car traffic in the by-streets of Nørrebrogade. This thesis discusses the problem that some of these by-streets (Mimersgade, Guldbergsgade and Elmegade) are fa-cing and gives a proposal of how to manage the new situation caused by the traffic adjustment at Nørrebrogade. Through literature studies and analysis I reach the conclusion that people and their coming and going gives value to an urban space and attracts shopkeepers to a street. Shops and human activity attracts evenmore people who will contribute to a surveillance of the street which causes a greater feeling of security. The amount of people depends on the accessibility of the street. Therefore this thesis suggests raising some of the traffic barriers in the streets concerned, and to avoid new ones. The main function of the street is to lead traffic, but the new design will decrease conflicts between different types of street users. Simultaneously, the quarter of Nørrebro has a very high population density, and the recreational value of the streets must not be underestimated. Green spaces and plazas of different size offer good possibilities for recreational stays in the streetscape. The proposal is a design strategy for the area with examples of more detailed solutions. Collages and other illustrations show the desired ambiance of the redesign.
 Abstract: I perioden 1. oktober til 31. december 2008 afprøvede Københavns Kommune en trafikregulering på Nørrebro med henblik på at reducere biltrafikken på Nørrebrogade. Målet var at skabe bedre betingelser for byliv, cyklisme og offentlig transport i gaden. Meningerne om trafikreguleringen har været delte, men efter endt forsøgsperiode besluttede Teknik- og Miljøudvalget dog at gøre løsningen permanent. Kritikken af forsøget har blandt andet gået på, at der har været en markant stigning i biltrafikken i Nørrebrogades bag- og sidegader. Denne opgave behandler problemstillingen med den øgede trafikmængde på strækningen Mimersgade, Guldbergsgade og Elmegade. Gennem litteraturstudier og analyser kommer jeg frem til, at mennesker og deres færden i et byrum skaber attraktionsværdi og tiltrækker handel. Derved tiltrækkes endnu flere mennesker, og der genereres mere liv. Jo flere mennesker, der er i et byrum, des bedre opsyn er der desuden med rummet, og derved øges tryghedsfølelsen hos de, der færdes her. Gaders tilgængelighed har stor betydning for, hvor mange mennesker, der færdes i gaden. Derfor bliver en del af løsningsforslaget til opgavestrækningen, at ophæve nogle af strækningens trafikhæmmende foranstaltninger og undgå yderligere vejspærringer. Forslaget holder således fast i, at gadens primære funktion er at lede færdselsstrømme. Det nye design afhjælper de konflikter, der opstår mellem forskellige typer af trafikanter i det trange gaderum. Denne type konflikter er blevet optrappet med trafikreguleringen af Nørrebrogade. Samtidig lægges der vægt på, at gaden også skal kunne bruges som rekreativt udeareal – særligt i en bydel som Nørrebro med en sparsom andel af grønne områder og landets største befolkningstæthed. Gadens ophold foregår primært på større og mindre pladsdannelser og grønne områder langs strækningen. Løsningsforslaget er i forholdsvis stor skala og giver således et bud på en designstrategi for området. Planudsnit og diagrammer viser mere detaljerede løsninger, mens collager og andre illustrationer viser de stemninger, der ønskes opnået med forslaget.
skjul Indhold
Vis Indhold

Filer

Navn:
speciale_awl_lille.pdf (Hovedtekst)
Bemærkninger:
-
Tilgængelighed:
Offentlig
Mime-type / størrelse:
application/pdf / 28MB
Copyright dato:
-
Copyright information:
De fulde rettigheder til dette materiale tilhører forfatteren.
skjul Filer
Vis Filer

Basal

Bogmærk denne post: https://diskurs.kb.dk/item/diskurs:12819:2
 Type: Speciale
Alternativ titel: Mimersgade, Guldbergsgade & Elmegade: traffic and stay in the streetscape
skjul Basal
Vis Basal

Links

Vis Links

Detaljer

Sprog: Danish - dan
 Datoer: 2009
 Sider: 108 pages
 Publiceringsinfo: København, Danmark : Skov & Landskab
 Indholdsfortegnelse: -
 Note: Landscape Architecture, Landskabsarkitekt
 Type: Speciale
skjul Detaljer
Vis Detaljer

Kilde

Vis Kilde