de.mpg.escidoc.pubman.appbase.FacesBean

Post

 
 Vis
  Prissætning af aktier: en statistisk analyse af Gordons growth model på dansk og amerikansk aggregeret aktiedata
Item is

Ophav

 Ophav:
Ventzelsen, Henning1, Forfatter
Kærgård, Niels1, Vejleder
Tilknytninger:
1Det Biovidenskabelige Fakultet, København, Danmark
skjul Ophav
Vis Ophav

Indhold

Ukontrollerede emneord: -
 Abstract: Abstract Introduction In recent years the private Danish investor has invested more and more in the Danish and in-ternational stock market. This causes an increasing demand for methods and models to, as simply as possible, estimate the stock price. If there are relatively simple models to estimate the stock price, then the private investor has a better basis for deciding which stocks to buy or sell, and he will thereby be less dependent on advice from financial advisors, etc. Problem This paper investigates whether the trend in stock prices can be explained by models in avail-able literature, and how the models fit the latest available data for stocks in 2007. Method The four models for valuation of stocks have been chosen for examination on the basis of the available literature, and one of the models has been chosen for a survey on aggregated data for US and Danish stocks. The test for co integration has been used as statistical method in the survey. Results On the basis of the examination of the four models, Gordon’s Growth Model has been chosen for the survey of US and Danish stock data. Since the beginning of 1990s the stock prices in the US as well as in Denmark have experienced an increase in real prices not seen earlier in the observed period. The examination of the data shows that stock prices and dividends are probably the result of a stochastic I(1) process. ADF, PP and ECM tests for cointegration show that there is probably a long termed relationship between the observed stock prices and the estimated stock prices in Gordon’s Growth Model. Further examination of the model shows that it is crucial for the coherence in Gordon’s Growth Model, that there is a relationship between stock prices and dividends. Results in this paper and results in literature suggest that there is a relationship between dividends and stock prices for US and Danish stocks. Conclusion The results show that Gordon’s Growth Model is probably a good model to estimate the long termed trend in stock prices, if one looks at the relationship between dividends and stock pric-es. The effect of the discount factor in the model is unclear.
 Abstract: Resumé Indledning Med den private danske investors indtog på det danske og internationale aktiemarked, øges efterspørgselen også på metoder og modeller, hvor prisen på en aktie kan estimeres så enkelt som muligt. Hvis der findes relativt enkle modeller til at estimere aktiekursen, så har den pri-vate investor et bedre beslutningsgrundlag for køb og salg af aktier og vil således være mindre afhængig af råd fra finansielle rådgivere mv. Problemstilling Problemstillingen i denne rapport er, hvorvidt udviklingen i aktiekurser kan forklares ud fra modeller oplistet i tilgængeligt litteratur, og hvordan modellerne passer med nyeste tilgænge-lige aktiedata i 2007. Metode Fire modeller til prissætning af aktier er blevet undersøgt på baggrund af tilgængelig litteratur, og én af modellerne er blevet undersøgt på opdateret aggregeret data for amerikanske og dan-ske aktier. Kointegrationstest er anvendt som statistisk metode til den empiriske undersøgelse. Resultater På baggrund af undersøgelsen af de fire valgte modeller udvælges Gordons Growth Model til videre undersøgelse af amerikansk og dansk aktiedata. Siden starten af 1990erne har aktiekur-serne i både Danmark og USA oplevet en stigning i reale priser, der ikke er set tidligere i den betragtede periode. Undersøgelsen af data viser, at aktiekurser og dividendebetalinger sand-synligvis er resultatet af en I(1) stokastisk proces. ADF, PP og ECM test for kointegration, viser, at der sandsynligvis er en langsigtet sammenhæng mellem de observerede aktiekurser og de estimerede aktiekurser i Gordons Growth Model. Videre undersøgelser af modellen viser, at det afgørende for sammenhængen i Gordons Growth Model er, hvorvidt der er sammenhæng mellem dividendebetalinger og aktiekurser. Resultater i denne rapport og undersøgelser i litteraturen tyder på, at der er en sammenhæng mellem dividendebetalinger og aktiekurser for både danske og amerikanske aktier. Konklusion Resultaterne tyder på at, Gordons Growth Model er en retvisende model til at estimere udvik-lingen i aktiekurser på langt sigt, hvis der ses på sammenhængen mellem dividendebetalinger og aktiekurser. Diskonteringsfaktorens betydning i modellen er usikker.
skjul Indhold
Vis Indhold

Filer

Navn:
Priss__tning_af_aktier.pdf (Hovedtekst)
Bemærkninger:
-
Tilgængelighed:
Offentlig
Mime-type / størrelse:
application/pdf / 3MB
Copyright dato:
-
Copyright information:
De fulde rettigheder til dette materiale tilhører forfatteren.
skjul Filer
Vis Filer

Basal

Bogmærk denne post: https://diskurs.kb.dk/item/diskurs:12799:1
 Type: Speciale
Alternativ titel: Stock valuation: a statistical analysis of Gordon's growth model based on Danish and US aggregated stock data
skjul Basal
Vis Basal

Links

Vis Links

Detaljer

Sprog: Danish - dan
 Datoer: 2007
 Sider: 85 pages
 Publiceringsinfo: København, Danmark : Fødevareøkonomisk Institut
 Indholdsfortegnelse: -
 Note: Agricultural Economics, Jordbrugsøkonomi
 Type: Speciale
skjul Detaljer
Vis Detaljer

Kilde

Vis Kilde