de.mpg.escidoc.pubman.appbase.FacesBean

Post

 
 Vis
  Byfortætning stationsnært: med byrummet som omdrejningspunkt
Item is

Ophav

 Ophav:
Lund, Henriette1, Forfatter
Lund, Dennis1, Vejleder
Elle, Morten1, Vejleder
Tilknytninger:
1Det Biovidenskabelige Fakultet, København, Danmark
skjul Ophav
Vis Ophav

Indhold

Ukontrollerede emneord: -
 Abstract: Dencification is an applied tool, for example when planning of dencification or reconstruction of a city. But the use of dencification as a tool is delt with differently by every organizer. The project therefore rotates around the factors or variables that have directly or indirectly influence on density and through that on dencification. To study density the project analyses suburban tube (s-train) stations since several of these stations appear indeed let down resulting in a low station activity. To solve this problem we have to use a method which will be able to embrace the whole issue. The project is using an empirical method consisting of: A perspective explanation, a study of density, an interpretation and selection of a type of citystation and models for analysing. All of this will be used in a close up station analysis which incircles Valby, Herlev and Åmarken stations. The close up station analysis of the station areas leads to an understanding of suitable dencification of the different types of suburban city stations: Provincial town, city of modernism, city of single family houses and city of block/ and single family houses. This is done through the use of the following topics: The density study, urbanisme, close by station area, the doings of the city and other topics of the project. Together this leads to a method of solution to ‚citydencification‘.
 Abstract: Fortætning er et anvendt redskab, når der fx planlægges en byudvidelse eller omdannelse, men brugen af fortætning er vidt forskellig fra planlægger til planlægger. Projektets omdrejningspunkt tager derfor fat på, hvilke faktorer og/eller variabler, som har direkte eller indirekte indvirkning på tæthed og derigennem fortætning. For at undersøge tæthed analyserer projektet på s-tognettets forstadsstationer, da netop flere af disse stationer virker svigtet med lav stationsbenyttelse til følge. For at løse denne problematik må vi benytte en metode, som kan favne hele emnet. Projektet gør brug af en empirisk metode indeholdende: En begrebsafklaring, et tæthedsstudie, en stationsbytype fortolkning/udvælgelse og analysemodeller, der tilsammen benyttes i en stationsnær analyse, som sluttes omkring det 500 meter stationsnære område for hhv. Valby, Herlev og Åmarken station. Den stationsnære analyse der omslutter stationerne udleder en forståelsesramme for hensigtsmæssig fortætning af de i projektet forskellige forstadsstationsbytyper: købstadsby, modernismeby, parcelshusby og karré/parcelhusby. Dette gøres gennem brugen af: Tæthedsstudiet, bymæssighed, stationsnærhed, byens gøremål, og projektets andre emner. Tilsammen udmønter det sig i en løsningsmetode til ’fortætning af by’.
skjul Indhold
Vis Indhold

Filer

Bemærkninger:
-
Tilgængelighed:
Offentlig
Mime-type / størrelse:
application/pdf / 20MB
Copyright dato:
-
Copyright information:
De fulde rettigheder til dette materiale tilhører forfatteren.
skjul Filer
Vis Filer

Basal

Bogmærk denne post: https://diskurs.kb.dk/item/diskurs:12765:1
 Type: Speciale
Alternativ titel: Citydencification by the station: with the centerspace as rotation point
skjul Basal
Vis Basal

Links

Vis Links

Detaljer

Sprog: Danish - dan
 Datoer: 2009
 Sider: 132 pages
 Publiceringsinfo: København, Danmark : Skov & landskab
 Indholdsfortegnelse: -
 Note: Landscape Architecture, Landskabsarkitekt
 Type: Speciale
skjul Detaljer
Vis Detaljer

Kilde

Vis Kilde