de.mpg.escidoc.pubman.appbase.FacesBean

Post

 
 Vis
  Kulhydratmetabolismen hos hest - og dens betydning for udvikling af equint metabolisk syndrom
Item is

Ophav

 Ophav:
Tonsberg, Heidi Skov1, Forfatter
Tauson, Anne-Helene1, Vejleder
Tilknytninger:
1Det Biovidenskabelige Fakultet, København, Danmark
skjul Ophav
Vis Ophav

Indhold

Ukontrollerede emneord: -
 Abstract: Carbohydrates have always constituted the majority of horse feed but the composition has changed from being mainly fibres to now including an essential part of easy digestible carbo-hydrates such as glucose and starch. These non-structural carbohydrates are quickly absorbed and result in a pronounced increase in the blood sugar. The extent of the blood sugar rise, that a feeding stuff causes, can be measured with the aid of the glycemic index that compares the influence of different feeds on the blood glucose concentration. The rise in glucose stimulates the release of insulin, which is necessary for the absorption of glucose into the cells. The con-centrated feeds, we use today, can easily lead to overfeeding and the excessive carbohydrates will be stored as fat tissue. Obesity disposes for impaired insulin sensitivity, perhaps because fat tissue is an active endocrine organ that forms substances, which can cause insulin resis-tance. The pancreas will try to compensate for the lacking effect of the insulin by increasing the secretion and the result is hyperinsulinaemia. Insulin resistant horses are at greater risk of developing laminitis. The simultaneously occurrence of the factors obesity, insulin resistance and risk of laminitis has given rise to a new diagnosis called equine metabolic syndrome (EMS). Obesity is common among thrifty horses and it is possible that there is a genetic pre-disposition for obesity among these horses that through evolution have accustomed to surviv-ing in harsh environments. The symptoms of EMS are regional, lumpy fat deposits, poly-phagia and problems with reproduction. Clinically you may see hyperglycaemia and hyperin-sulinaemia. The diagnosis is made up from the symptoms and from blood tests to confirm the insulin resistance. The treatment of EMS is composed of correction of the feeding and exer-cise and perhaps extra supply of antioxidants. In this study I have made an examination of the glucose level of 20 different horses to investigate how the level is affected by different feed-ing stuffs as well as the body condition and working level of the horses. I was able to con-clude that the glucose level peaks around an hour after feeding concentrates and that there is great individual differences in the levels for the individual horses. There is substantial variety in both the fasted glucose level and the rise in glucose after feeding. The spread in the num-bers is so pronounced that it has not been possible to find a significant coherence between the rise in glucose and the body condition or work level. Likewise I have not been able to find a significant difference in the way that different feedings stuffs affect the blood sugar. In further examinations of the way in which the factors feeding, body condition and working level affect the glucose level, it should be attempted to keep all the remaining parameters the same for all the horses used for measurement, so that you only test for one factor at a time.
 Abstract: Kulhydrater har altid udgjort hovedparten af hestes føde, men sammensætningen har ændret sig fra oprindeligt at bestå af primært fibre til nu også at omfatte en væsentlig andel af letfor-døjelige kulhydrater som glukose og stivelse. Disse non-strukturelle kulhydrater optages hur-tigt og giver anledning til en markant blodsukkerstigning. Omfanget af den blodsukkerstig-ning, som et fodermiddel giver anledning til, kan gradueres vha. det glykæmiske indeks, som sammenligner forskellige fodermidlers påvirkning af glukosekoncentrationen i blodet. Gluko-sestigningen stimulerer frigivelsen af insulin, som er nødvendigt for, at glukosen kan absorbe-res ind i cellerne. Med de koncentrerede fodermidler, der anvendes i dag, er det let at overfod-re, og de overskydende kulhydrater vil lagres som fedtvæv. Overvægt disponerer for nedsat insulinfølsomhed, dette kan evt. skyldes, at fedtvævet er et aktivt endokrint organ, som danner stoffer, der kan bevirke insulinresistens. Pancreas vil forsøge at kompensere for insulinets manglende effekt ved at øge sekretionen, og der opstår hyperinsulinæmi. Insulinresistente heste har større risiko for at udvikle laminitis. Samtidig tilstedeværelse af faktorerne over-vægt, insulinresistens og risiko for laminitis har givet ophav til en ny diagnose kaldet equint metabolisk syndrom (EMS). Overvægt er hyppigt forekommende hos nøjsomme heste, og det er muligt, at der er en genetisk disponering for overvægt hos disse heste, som gennem tiderne har tilpasset sig til at skulle overleve i barske miljøer. Symptomerne på EMS er regionale, bulede fedtaflejringer, polyphagi og reproduktionsproblemer. Klinisk kan der ses hypergly-kæmi og hyperinsulinæmi. Diagnosen stilles ud fra symptombilledet og blodprøver til at be-kræfte insulinresistensen. Behandlingen af EMS består af foderkorrektion og motionering samt evt. tilskud af antioxidanter. Med dette speciale har jeg lavet en undersøgelse af gluko-seniveauet hos 20 forskellige heste for at se på, hvorledes niveauet blev påvirket af forskellige fodermidler, hestenes huld og arbejdsniveau. Jeg har kunnet konkludere, at glukoseniveauet topper ca. en time efter udfodringen af kraftfoder, og at der er store individuelle forskelle i niveauet hos de enkelte heste. Der er både betydelige variationer i hestenes faste blodsukker-niveau og i glukosestigningen efter fodring. Spredningen i tallene er så markant, at det ikke har været muligt at finde nogen signifikant sammenhæng mellem glukosestigningen og huld eller arbejdsniveau. Ligeledes har jeg heller ikke fundet en signifikant forskel på, hvordan de forskellige fodermidler påvirker blodsukkeret. Ved yderligere undersøgelser af, hvorledes faktorerne fodring, huld og arbejdsniveau påvirker glukoseniveauet bør man forsøge at holde alle øvrige parametre ens for de heste, der måles på, således at man kun tester for en faktor ad gangen.
skjul Indhold
Vis Indhold

Filer

Navn:
Speciale_-_Komplet.pdf (Hovedtekst)
Bemærkninger:
-
Tilgængelighed:
Offentlig
Mime-type / størrelse:
application/pdf / 344KB
Copyright dato:
-
Copyright information:
De fulde rettigheder til dette materiale tilhører forfatteren.
skjul Filer
Vis Filer

Basal

Bogmærk denne post: https://diskurs.kb.dk/item/diskurs:12757:1
 Type: Speciale
Alternativ titel: Carbohydrate metabolism in the horse - and its influence on the development of equine metabolic syndrome
skjul Basal
Vis Basal

Links

Vis Links

Detaljer

Sprog: Danish - dan
 Datoer: 2009
 Sider: 72 pages
 Publiceringsinfo: København, Danmark : Institut for Basal Husdyr- og Veterinærvidenskab
 Indholdsfortegnelse: -
 Note: Veterinary Medicine, Veterinærmedicin
 Type: Speciale
skjul Detaljer
Vis Detaljer

Kilde

Vis Kilde