de.mpg.escidoc.pubman.appbase.FacesBean

Post

 
 Vis
  Investigation of the HPF method for detection of hydroxyl/peroxynitrite in S. cervisiae and study of the intracellular levels of these ROS during synthetic wine fermentations: the effect of addition of buffer and sterol/unsaturated fatty acids to fermentation medium
Item is

Ophav

 Ophav:
Larsen, Jane Vaagelund1, Forfatter
Arneborg, Nils1, Vejleder
Tilknytninger:
1Det Biovidenskabelige Fakultet, København, Danmark
skjul Ophav
Vis Ophav

Indhold

Ukontrollerede emneord: -
 Abstract: Vin fermenteringer kræver tilstedeværelsen af gær til at omdanne sukker i druemosten tilalkohol. Det er en forudsætning at den anvendte gær er i stand til at klare sig under de stressendebetingelser der er i druemosten. Man har fundet ud af at forskellige former for stress påvirkerniveauet af intracellulære reaktiv oxygen forbindelser i gær. Det er derfor interessant atundersøge om betingelserne under vin fermentering med Saccharomyces cerevisiae leder til øgetniveau af disse oxygen forbindelser i gæren. Fermenteringer blev udført i tre forskellige medier(YNB med 200g/l glukose uden yderligere tilsætning, samt medier hvor henholdsvis buffer ogbuffer samt steroler og umættede fedtsyrer blev tilsat) og med to forskellige stammer. Til atundersøge for reaktive oxygen forbindelser blev stoffet hydroxyphenyl fluorescein (HPF)anvendt. Via reaktion med hydroxyl radikaler og peroxynitrit anioner bliver dette spaltet tilfluorescein, der blev detekteret i gærcellerne vha. fluorescens mikroskopi. Celle membranernestilstand blev ligeledes undersøgt med propidium iodid farvning. Derudover blev fermenteringenfulgt ud fra hyppigt anvendte metoder, så som CFU, pH, samt glukose og ethanol indhold.Desuden blev anvendeligheden af HPF i gær forsøg undersøgt, for at sikre at HPF rent faktiskkunne passere cellemembranen.Resultaterne af forsøg med S. cerevisiae, S101 (opformeret ved pH 5.6) viste at HPF kunneoptages i gærcellerne. Dette blev påvist vha. varmedrab der resultere i øget hydroxyl/peroxynitritindhold og dermed stigning i fluorescens intenistet. Det så dog ud til at HPF optaget varafhængigt af cellemembranens tilstand, når inkubering med HPF fandt sted ved pH 5.6 og 7.0,hvorimod optaget ved pH 2.6 og 3.5 så ud til at være mere uafhængigt af membranens tilstand.Ved pH 2.6 og 3.5 blev der observeret et øget niveau af hydroxyl/peroxynitrit sammenlignet medpH 5.6 og 7.0, hvilket kan tyde på at cellerne stresses under skiftet fra pH 5.6 i opformeringsmediet til lavere pH under HPF inkubering. Fermenterings forsøg viste at et pH fald fra 3.5 – 2.2i medie uden buffer tilsat førte til øget niveau af hydroxyl/peroxynitrit, membran ødelæggelse,reduktion i CFU samt lav slut ethanol indhold. Effekten af tilsætning af buffer og steroler samtumættede fedtsyrer kunne måles som en forbedring i alle parametre, som f.eks. lavere niveau afhydroxyl/peroxynitrit i cellerne samt højere slut ethanol indhold. Effekten af stamme type varinteressant idet S101 sammenlignet med s288c var tilstede i mindre antal (målt ud fra CFU) og atflere celler af denne stamme viste øgede indhold af hydroxyl/peroxynitrit, mens det endeligeethanol indhold var ens for de to fermenteringer.
skjul Indhold
Vis Indhold

Filer

Navn:
Rapport_pdf.pdf (Hovedtekst)
Bemærkninger:
-
Tilgængelighed:
Offentlig
Mime-type / størrelse:
application/pdf / 1004KB
Copyright dato:
-
Copyright information:
De fulde rettigheder til dette materiale tilhører forfatteren.
skjul Filer
Vis Filer

Basal

Bogmærk denne post: https://diskurs.kb.dk/item/diskurs:12747:1
 Type: Speciale
skjul Basal
Vis Basal

Links

Vis Links

Detaljer

Sprog: English - eng
 Datoer: 2011
 Sider: 103 pages
 Publiceringsinfo: København, Danmark : Institut for Fødevarevidenskab
 Indholdsfortegnelse: -
 Note: Food Science, Fødevarevidenskab
 Type: Speciale
skjul Detaljer
Vis Detaljer

Kilde

Vis Kilde