de.mpg.escidoc.pubman.appbase.FacesBean

Post

 
 Vis
  Kreditvurdering af danske landmænd: kreditkriterier, udvikling og betydning
Item is

Ophav

 Ophav:
Jakobsen, Margit Søndergaard1, Forfatter
Hansen, Henning Otte1, Vejleder
Tilknytninger:
1Det Biovidenskabelige Fakultet, København, Danmark
skjul Ophav
Vis Ophav

Indhold

Ukontrollerede emneord: -
 Abstract: In the recent decades Danish agriculture has developed into a highly capital-heavy industry. In the end of 2009 the agricultural debt was 349 billion Danish kroner. The good economic conditions and the rising farm land prices in the previous years have led to that the Danish farmers have been able to act relatively freely in relation to new investments. Danish agriculture has like the rest of the world been affected by the financial crisis and the resulting credit crisis, which caused that banks and mortgage companies since the summer of 2008 to become more risk-averse when it comes to lending money to Danish farmers. In regard to this, it has been interesting to examine the criteria and methodology contained in the banks’ credit rating of the Danish farmers, and whether, in relation to the financial crisis has been a change or tightening of the credit assessment. Furthermore it is examined whether one can rank the credit criteria in relation to what is most important. In addition an analysis of the agro-economic situation has been made to evaluate whether the Danish farmers actually are less creditworthy than before the crisis. Moreover, the theoretical approach to credit rating is reviewed. The thesis is based on interviews with banks and mortgage companies, farmers and consultants from the Danish Agricultural Advisory Service. Additionally, the thesis is also partly based on a literature study. When the banks make a credit rating of a Danish farmer, the evaluation is based on several factors. Overall, these rating criteria are divided into groups, which respectively are the economic of the farmer, the farm, personal skills and competencies as well as other credit assessment criteria and methods. In relation to amendment of the credit rating in connection with the financial crisis, there are differing opinions among the three parties involved. All three parties agreed that today there is much more emphasis on the ability of the farmer to generate profit and liquidity, where the attention was directed towards the size of the equity of the farmer before the financial crisis. Beyond that, the interviewed farmers and advisors state that there have been changes at the more practical level of the credit rating. There is thus generally increasing demands for documentation, while there has been a tightening of requirements for the economic conditions of the farmer and the more personal abilities and skills. As regards the ranking of the credit criteria it has been difficult to come up with a clear interpretation of which criteria is most important. The reason for this is, that farmers, their farms and their economic circumstances and hence their areas of risk generally are very different.
 Abstract: Dansk landbrug har gennem de seneste årtier udviklet sig til et meget kapitaltungt erhverv. Landbrugets gæld rundede i slutningen af 2009 349 mia. kr.. De foregående års gode konjunkturer og stigende jordpriser har betydet, at de danske landmænd i høj grad har kunnet handle relativt frit i forhold til at foretage nye investeringer. Dansk landbrug er dog ligesom resten af verden blevet ramt af den finansielle krise og den heraf afledte kreditkrise, som har betydet, at bankerne og realkreditinstitutterne siden sommeren 2008 er blevet mindre risikovillige i forhold til at låne penge ud til landbruget. I den henseende har det været interessant at undersøge, hvilke kriterier og metoder der indgår i pengeinstitutternes kreditvurdering af de danske landmænd samt, om der i forbindelse med den finansielle krise er sket en ændring eller skærpelse af kreditvurderingen. Dertil er det undersøgt, om man kan rangere kreditkriterierne i forhold til, hvilke der er vigtigst. Hertil er der desuden lavet en analyse af landbrugets økonomiske situation for hermed at foretage en vurdering af, om de danske landmænd reelt er blevet mindre kreditværdige i forbindelse med krisen. Desuden er den teoretiske tilgang til kreditvurdering belyst. Specialet tager udgangspunkt i interviews med banker og realkreditinstitutter, landmænd og konsulenter fra Dansk Landbrugsrådgivning. Derudover er specialet desuden delvist baseret på et litteraturstudium. Når pengeinstitutterne skal foretage en kreditvurdering af en dansk landmand, vurderes landmanden ud fra flere faktorer. Overordnet kan disse kreditvurderingskriterier inddeles i grupper, som vedrører henholdsvis landmandens økonomi, landbrugsbedriften, de personlige kvalifikationer og kompetencer samt andre kreditvurderingskriterier og -metoder. I forhold til ændring af kreditvurderingen i forbindelse med finanskrisen er der delte meninger blandt de medvirkende parter. Alle tre parter er enige om, at der i dag lægges meget mere vægt på landmandens evne til at skabe en indtjening og skabe likviditet, hvor fokus før finanskrisen var rettet mere mod størrelsen af landmandens egenkapital. Derudover mener landmændene og rådgiverne, at der er sket ændringer på det mere praktiske niveau i kreditvurderingen. Der stilles således generelt større krav til dokumentation samtidig med, at der er sket en skærpelse af kravene til landmandens økonomiske forhold og de mere personlige evner og kompetencer. Omkring rangeringen af kreditkriterierne har det været svært at komme med en klar udlægning af, hvad der er vigtigst. Dette begrundes med, at landmænd, deres bedrifter samt deres økonomiske forhold og dermed deres risikobetonede områder generelt er meget forskellige.
skjul Indhold
Vis Indhold

Filer

Navn:
Speciale_-_f_rdigt.pdf (Hovedtekst)
Bemærkninger:
-
Tilgængelighed:
Offentlig
Mime-type / størrelse:
application/pdf / 5MB
Copyright dato:
-
Copyright information:
De fulde rettigheder til dette materiale tilhører forfatteren.
skjul Filer
Vis Filer

Basal

Bogmærk denne post: https://diskurs.kb.dk/item/diskurs:12736:1
 Type: Speciale
skjul Basal
Vis Basal

Links

Vis Links

Detaljer

Sprog: Danish - dan
 Datoer: 2010
 Sider: 141 pages
 Publiceringsinfo: København, Danmark : Fødevareøkonomisk Institut
 Indholdsfortegnelse: -
 Note: Agricultural Economics, Jordbrugsøkonomi
 Type: Speciale
skjul Detaljer
Vis Detaljer

Kilde

Vis Kilde