de.mpg.escidoc.pubman.appbase.FacesBean

Post

 
 Vis
  Differentieret beskatning af fødevarer ud fra klimahensyn
Item is

Ophav

 Ophav:
Edjabou, Louise Dyhr1, Forfatter
Smed, Sinne1, Vejleder
Tilknytninger:
1Det Biovidenskabelige Fakultet, København, Danmark
skjul Ophav
Vis Ophav

Indhold

Ukontrollerede emneord: -
 Abstract: På verdensplan er landbrugets udledning af drivhusgasser estimeret til at udgøre mellem 17 og 32 % afden samlede udledning, hvoraf en meget stor del af denne udledning er knyttet til husdyrproduktionen.Produktionen af fødevarer, herunder i særdeleshed kød og andre animalske fødevarer, spiller således enstor rolle for den samlede globale udledning af drivhusgasser. Danskerne har et forholdsvist højt forbrugaf kød i forhold til befolkninger i andre lande, og danskernes fødevareefterspørgsel må derfor formodesat være årsag til en relativt stor udledning af drivhusgasser. Med henblik på at begrænseklimabelastningen forårsaget af den danske fødevareefterspørgsel ønskes det undersøgt, hvordanbeskatning af fødevarer kan påvirke forbruget af fødevarer i en mere klimavenlig retning.Med udgangspunkt i eksternalitetsteorien og ønsket om at internalisere de samfundsmæssigeomkostninger forbundet med udledning af drivhusgasser i forbindelse med produktion af fødevareropstilles ti forskellige scenarier på baggrund af de forskellige fødevarers klimabelastning og toforskellige CO2-priser på henholdsvis 0,26 og 0,76 kr. pr kg CO2-ækvivalent. For disse scenarierberegnes ved anvendelse af krydspriselasticiteter for 23 varegrupper de potentielle reduktioner iklimabelastningen fra fødevareforbruget i Danmark som resultat af differentiering af fødevareprisernefor følgende fem fødevaregrupper: 1) oksekød, 2) alle typer kød, 3) mejeriprodukter, 4) allefødevaregrupper og 5) skatteprovenuneutrale prisændringer på alle fødevaregrupper.Analysen af konsekvenserne af de ti scenarier viser, at den største reduktion i udledningen afdrivhusgasser opnås under scenariet med differentierede prisstigninger på alle fødevaregrupper. Ved enantaget CO2-pris på 0,76 kr. pr kg CO2-ækvivalent er reduktionen i den årlige klimabelastning fradanskernes fødevareforbrug under dette scenarie estimeret til 1,2 millioner tons CO2-ækvivalenter. Dettesvarer til en samlet reduktion på 17 % i udledningen af drivhusgasser forårsaget af det danskefødevareforbrug. Scenariet er samtidig estimeret at medføre et årligt fald i forbrugernes udgifter tilfødevarer på 573 kr. pr dansker og en samlet forøgelse af skatteprovenuet fra klimaskatter på omtrent 3milliarder kr. årligt. Resultatet af analysen er således, at betydelige reduktioner i udledningen afdrivhusgasser fra det danske fødevareforbrug kan opnås gennem anvendelse af differentieret beskatningaf fødevarepriserne, og at den største effekt opnås, når klimaskatten påføres alle varegrupper.
skjul Indhold
Vis Indhold

Filer

Bemærkninger:
-
Tilgængelighed:
Offentlig
Mime-type / størrelse:
application/pdf / 2MB
Copyright dato:
-
Copyright information:
De fulde rettigheder til dette materiale tilhører forfatteren.
skjul Filer
Vis Filer

Basal

Bogmærk denne post: https://diskurs.kb.dk/item/diskurs:12707:1
 Type: Speciale
skjul Basal
Vis Basal

Links

Vis Links

Detaljer

Sprog: Danish - dan
 Datoer: 2011
 Sider: 98 pages
 Publiceringsinfo: København, Danmark : Fødevareøkonomisk Institut
 Indholdsfortegnelse: -
 Note: Agricultural Economics, Jordbrugsøkonomi
 Type: Speciale
skjul Detaljer
Vis Detaljer

Kilde

Vis Kilde