de.mpg.escidoc.pubman.appbase.FacesBean

Post

 
 Vis
  Prævalens og risikofaktorer for strongylideinfektioner hos zebraer i skandinaviske dyreparker
Item is

Ophav

 Ophav:
Moberg, Frida Susanna1, Forfatter
Nielsen, Martin Krarup1, Vejleder
Bertelsen, Mads Frost1, Vejleder
Tilknytninger:
1Det Biovidenskabelige Fakultet, København, Danmark
skjul Ophav
Vis Ophav

Indhold

Ukontrollerede emneord: -
 Abstract: Strongyleinfections in zebraes and other animals from the family Equidae are commonly occurring and of pathological significance. There was previously done some studies of intestinal parasites in wild animals in captivity, for example in different parts of Africa, but there are no previous studies on prevalence and intensity of strongyleinfections with zebras in the Scandinavian countries. The purpose of this study was to obtain information on the prevalence and intensity of strongyleinfections to the climatic conditions prevailing in spring in Scandinavia as well as to identify possible risk factors for such infections. As a start there was performed a literaturestudie to find out what was previously examined for parasites of zebras globaly. Fecal samples were collected from zebras in the 13 participating zoos in March-May 2010. The participating zoos also filled out a questionnaire on their zebras. Fecal samples were studied by the McMaster method, larval culture and PCR analysis. The results from the questionnaire was used for a risk factor analysis. There were found strongyle eggs in 54% of the studied samples. By larval culture the most prevalent larvae was cyathostomes, but there were also found Trichostrongylus axei, Triodontophorus spp., Gyalocephalus capitatus and larvae that could not be identified. PCR analysis showed that all samples tested were negative for Strongylus vulgaris. In addition to strongyle eggs, there were found Parascaris equorum eggs in 22% of the samples. There can from this study be concluded that parasite prevalence among zebras in Scandinavian zoos are in agreement with previous studies of equids in other parts of the world. This applies both to the most prevalent (cyathostomes) and other observed larvae. However the results from earlier studies cannot be directly compared with the results from this study according to climate, environmental and management differences and different investigationperiods. There may also be concluded that the zebras investigated in this study are free from the most pathogenic of the strongyles, S. vulgaris. Risk factor analysis showed that none of the investigated factors species, age, sex and "time from last deworming" was of significant importance to the EPG count of strongyles and that the only factor significant for the P. equorum EPG count was the zebra species.
 Abstract: Strongylideinfektioner hos zebraer og andre dyr af familien Equidae er almindeligt forekommende og har stor patologisk betydning. Der er tidligere lavet studier om intestinale parasitter hos zebraer i fangenskab, bland andet i forskellige dele af Afrika, men ingen der vedrører prævalens og intensitet af strongylideinfektioner hos zebraer i Skandinavien. Formålet med dette studie er at skaffe information om prævalens og intensitet af strongylideinfektion under de klimatiske forhold om foråret i Skandinavien, samt at identificere mulige risikofaktorer for disse infektioner. Indledende blev der lavet et litteraturstudie med fokus på tidligere undersøgelser vedrørende parasitter hos zebraer globalt set. Fæces prøver blev indsamlet fra zebraerne i 13 skandinaviske dyreparker i perioden marts-maj 2010. Fæcesprøverne blev undersøgt ved McMaster, larvedyrkning samt PCR-analyse. De deltagende dyreparker udfyldte desuden et spørgeskema vedrørende zebrabestanden til statistisk analyse af risikofaktorer. Der blev fundetstrongylideæg i 54 % af fæcesprøverne, hvoraf cyathostomer var de mest prævalente, men der observeredes også Trichostrongylus axei, Triodontophorus spp., Gyalocephalus capitatus samt nogle larver der ikke kunne identificeres . PCR analysen viste at alle undersøgte prøver var negative for Strongylus vulgaris. Foruden strongylideæg blev der fundet Parascaris equorum æg i 22 % af prøverne. Det kan konkluderes at parasitforekomsten hos zebraer i skandinaviske dyreparker er i overensstemmelse med tidligere undersøgelser af equider i andre dele af verden. Dette gælder både med henblik på cyathostomer og de øvrige observerede larver. Man kan dog ikke sammenligne resultaterne i det nuværende studie direkte med tidligere studier grundet forskellige klimatiske, miljø og management forhold samt forskellige forsøgsperioder. Desuden kan der konkluderes at de undersøgte zebraer ikke er inficeret med den mest patogene af strongyliderne, S. vulgaris. Risikofaktoranalysen af faktorerne art, alder, køn og ”tid fra sidste ormekur” viste at den eneste faktor af signifikant betydning for infektionsniveauet af P. equorum er zebraens art. For infektionsniveaut af strongylider var ingen af de undersøgte faktorer af signifikant betydning.
skjul Indhold
Vis Indhold

Filer

Navn:
Speciale.pdf (Hovedtekst)
Bemærkninger:
-
Tilgængelighed:
Offentlig
Mime-type / størrelse:
application/pdf / 2MB
Copyright dato:
-
Copyright information:
De fulde rettigheder til dette materiale tilhører forfatteren.
skjul Filer
Vis Filer

Basal

Bogmærk denne post: https://diskurs.kb.dk/item/diskurs:12705:1
 Type: Speciale
Alternativ titel: Prevalence and risk factors for strongyle infection in zebras in Skandinavian zoos
skjul Basal
Vis Basal

Links

Vis Links

Detaljer

Sprog: Danish - dan
 Datoer: 2010
 Sider: 101 pages
 Publiceringsinfo: København, Danmark : Institut for Produktionsdyr og Heste
 Indholdsfortegnelse: -
 Note: Veterinary Medicine, Veterinærmedicin
 Type: Speciale
skjul Detaljer
Vis Detaljer

Kilde

Vis Kilde