de.mpg.escidoc.pubman.appbase.FacesBean

Post

 
 Vis
  Dyrlægers håndtering af 354 dystokitilfælde hos hund: et retrospektivt studie fra Danmark og Sverige
Item is

Ophav

 Ophav:
Madsen, Cecilie Ambo1, Forfatter
Johansson, Josefine1, Forfatter
Pedersen, Hanne Gervi1, Vejleder
Eriksen, Thomas1, Vejleder
Tilknytninger:
1Det Biovidenskabelige Fakultet, København, Danmark, diskurs:18              
skjul Ophav
Vis Ophav

Indhold

Ukontrollerede emneord: -
 Abstract: The objective of this study was to show how veterinarians in clinical practice treat dystocia and to compare the handling of dystocias to recommendations in the literature. The authors wished to investigate whether there was correlation between veterinary choice of treatment, including the choice of diagnostic aids, and puppy survival rate. In addition, frequency distributions regarding reason for presentation and use of diagnostic aids and antibiotics in Denmark and Sweden were made. The reasons for presentation were compared to choice of treatment to clarify the veterinarian’s reasons for abandoning medical therapy and proceeding to surgery. The data included 354 retrospectively collected journals of bitches with dystocia from six clinics in Skåne, Sweden, and Copenhagen, Denmark. The bitches were treated at the clinics between 5 November 2002 and 18 March 2011. The statistical tests used in this study were Wilcoxon signed rank test, Kruskal-Wallis and Fisher’s exact test. A p-value of less than 0.05 was considered significant. We found neither a significant correlation between puppy survival rate and choice of treatment (p=0.238) nor between puppy survival rate and the use of diagnostic aids (p=0.818). The most common reasons for presentation were prolonged labour without delivery of puppies (36.3 %) and ceased or weak uterine contractions (26.3 %). The Swedish clinics used x-ray more frequently than the Danish clinics (p < 0.0001). In Denmark ultrasound alone was used in 27 % of the cases, but only in 7 % of the cases in Sweden. However this difference was not significant (p=0.312). Antibiotic treatment was administered more often in Denmark than in Sweden (p < 0.0001). Bitches with a weak positive Ferguson’s reflex were treated medically significantly more often than bitches with a strong or negative reflex, which were commonly treated surgically. Three administrations of oxytocin without response, malformed fetuses, puppies with a slow heart rate in utero (&lt;150 beats/minut) or malpresented puppies commonly made the veterinarian abandon medical treatment and proceed to caesarean section. Poor aseptic technique, retained placentae, dead fetuses were reasons for the veterinarians to give antibiotic therapy in relation to obstetric aid. It turned out that some veterinarians seemed to use antibiotic treatment on a routine basis, especially in Denmark
 Abstract: Formålet med dette studie var at få et indblik i, hvordan praktiserende dyrlæger håndterede dystoki hos hund og at sammenligne dette med de retningslinjer, der forelå i litteraturen. Studiets forfattere ønskede at undersøge sammenhængen mellem dyrlægens valg af behandling, inklusive valg af diagnostiske hjælpemidler, og hvalpenes overlevelsesfrekvens. Herudover blev henvendelsesårsager samt brug af diagnostiske hjælpemidler og antibiotika i Danmark og Sverige registreret. Henvendelsesårsagerne blev sammenholdt med dyrlægens valg af intervention. Det blev forsøgt klarlagt i hvilke situationer dyrlægen opgav medicinsk behandling og udførte kejsersnit. Data blev udgjort af 354 patientjournaler på tæver med dystoki og blev indsamlet retrospektivt i perioden 05.11.2002-18.03.2011 fra udvalgte klinikker i Skåne og Københavnsområdet. De statistiske tests som blev anvendt var Wilcoxon signed rank test, Kruskal Wallis test og Fisher’s exact test. En p-værdi under 0,05 blev betragtet som signifikant. Vi fandt ingen signifikant sammenhæng mellem andelen af overlevende hvalpe og behandlingsform (p=0,238), eller mellem hvalpenes overlevelsesfrekvens og brug af ultralyd (p=0,883). De mest almindelige henvendelsesårsager var presseveer uden resultat (36,2 %) og ophørte eller svage veer (26,3 %). De svenske klinikker brugte røntgen i forbindelse med dystoki oftere end de danske klinikker (p < 0,0001). I Danmark blev ultralyd anvendt alene til 27 % af tæver med dystoki, mens det kun var 7 % af tilfældene i Sverige. Denne forskel var dog ikke signifikant (p=0,312). Signifikant flere tæver blev behandlet med antibiotika i Danmark end i Sverige (p < 0,0001). Tæver med svagt positiv Ferguson’s refleks blev oftere behandlet medicinsk end dem med stærkt positiv og negativ refleks, der oftere endte med kejsersnit. Tre oxytocininjektioner uden respons, misdannede fostre, hvalpe med lav puls in utero (&lt;150 slag/minut), en stærkt positiv eller negativ Ferguson’s refleks, eller hvalpe i lejefejl fik dyrlægerne til at udføre kejsersnit. Brud på aseptikken, tilbageholdt efterbyrd og døde fostre fik dyrlægerne til at behandle tæverne med antibiotika i forbindelse med fødselshjælp. Der viste sig, især i Danmark, at være en vis grad af rutinemæssig antibiotikabehandling i forbindelse med kejsersnit.
skjul Indhold
Vis Indhold

Filer

Navn:
dystokispeciale_inkl_bilag.pdf (Hovedtekst)
Bemærkninger:
-
Tilgængelighed:
Offentlig
Mime-type / størrelse:
application/pdf / 2MB
Copyright dato:
-
Copyright information:
De fulde rettigheder til dette materiale tilhører forfatteren.
skjul Filer
Vis Filer

Basal

Bogmærk denne post: https://diskurs.kb.dk/item/diskurs:12634:3
 Type: Speciale
skjul Basal
Vis Basal

Links

Vis Links

Detaljer

Sprog: Danish - dan
 Datoer: 2011
 Sider: 47 pages
 Publiceringsinfo: København, Danmark : Institut for Produktionsdyr og Heste
 Indholdsfortegnelse: -
 Note: Veterinary Medicine, Veterinærmedicin
 Type: Speciale
skjul Detaljer
Vis Detaljer

Kilde

Vis Kilde