de.mpg.escidoc.pubman.appbase.FacesBean

Post

 
 Vis
  Danskdyrkede proteinfodermidler til økologiske smågrise: dosis-respons forsøg med hestebønner
Item is

Ophav

 Ophav:
Zenia Svendsen, Stine1, Forfatter
Riber Kristiansen, Inga1, Forfatter
Kristensen, Anders Ringgaard1, Vejleder
Maribo, Hanne1, Vejleder
Tilknytninger:
1Det Biovidenskabelige Fakultet, København, Danmark, diskurs:18              
skjul Ophav
Vis Ophav

Indhold

Ukontrollerede emneord: -
 Abstract: There is an urgent need for alternative protein sources in the Danish ecological swine production due to EU regulations. This project will examine the ecological legal requirements and will coverthe problems and limitations, by producing ecological protein sources in Denmark. On the basis of this, the most promising protein source will be assessed. These three protein sources are horse beans, lupine and peas, and they will be examined in relation to their nutritive value for piglets,and the possibility of growing these in Denmark. This project will focus on the content of antinutritional factors (ANFs) in these protein sources, in order to assess their impact on thenutritional value.Horse beans, lupines and peas can be grown in Denmark with a varying yield. These crops contain different ANFs which reduces the nutritive value of the protein sources. A common character is a low biological value due to low content of methionine. On behalf of this, peas are the most promising protein source.An experiment evaluating the possible inclusion level of horse beans to piglets has been conducted. In conclusion, the production value, daily weight gain and feed conversion rate was not reduced with an increasing inclusion levels of horse beans with horse bean levels at 10, 15, 20 or 25 % (P > 0,05). The actual production value estimated for conventional and ecological swine producers, revealed a decline in production value for both types of swine producers. On the basis of literature and the conducted experiment, the inclusion level of horse beans, lupines and peas can be increased with removal of their ANF content, or choosing a cultivar with a low ANF content.
 Abstract: Der er et presserende behov for at producere alternative proteinafgrøder i den danske økologiske svineproduktion som følge af EU lovgivning. Dette projekt vil undersøge økologiske lovkrav og afdække problemer og begrænsninger ved at producere økologiske proteinafgrøder i Danmark. På baggrund af dette, vil den mest lovende proteinkilde blive udvalgt. De tre proteinkilder hestebønner, lupin og ærter vil blive undersøgt i relation til deres næringsværdi for smågrise og muligheden for at dyrke dem i Danmark. Dette projekt vil fokusere på indholdet af antinutritionelle forbindelser (ANF) for at kunne vurdere deres indflydelse på næringsværdien.Hestebønner, lupin og ærter kan dyrkes i Danmark med et varierende udbytte. Disse afgrøder indeholder forskellige ANF, som reducerer næringsværdien af proteinkilden. Et fællestræk er en lav biologisk værdi pga. et lavt methioninindhold. På baggrund af dette er ærter den mest lovende proteinkilde.Et forsøg, der evaluerede den mulige dosering af hestebønner til smågrise, er blevet udført. Som konklusion herpå blev produktionsværdi, daglig tilvækst og foderudnyttelse ikke reduceret ved en stigende dosering af hestebønner på 10, 15, 20 og 25 % (p > 0,05). Den faktiske produktionsværdi blev estimeret for konventionelle og økologiske svineproducenter, den afslørede et fald i faktisk produktionsværdi hos begge typer svineproducenter ved en stigende hestebønnedosering.På baggrund af litteraturen og det udførte forsøg kan dosering af hestebønner, lupin og ærter øges ved en reduktion af indholdet af ANF eller ved valg af sorter med et lavt indhold af disse.
skjul Indhold
Vis Indhold

Filer

Navn:
SPECIALE.pdf (Hovedtekst)
Bemærkninger:
-
Tilgængelighed:
Offentlig
Mime-type / størrelse:
application/pdf / 5MB
Copyright dato:
-
Copyright information:
De fulde rettigheder til dette materiale tilhører forfatteren.
skjul Filer
Vis Filer

Basal

Bogmærk denne post: https://diskurs.kb.dk/item/diskurs:12628:2
 Type: Speciale
skjul Basal
Vis Basal

Links

Vis Links

Detaljer

Sprog: Danish - dan
 Datoer: 2008
 Sider: 120 pages
 Publiceringsinfo: København, Danmark : Institut for Produktionsdyr og Heste
 Indholdsfortegnelse: -
 Note: Agricultural Science, Agronom
 Type: Speciale
skjul Detaljer
Vis Detaljer

Kilde

Vis Kilde