de.mpg.escidoc.pubman.appbase.FacesBean

Post

 
 Vis
  Do PAI-1 and TIMP-1 participate in the differentiation of preadipocytes?
Item is

Ophav

 Ophav:
Bayer Andersen, Kirsten1, Forfatter
Rømer, Nunni1, Vejleder
Brünner, Nils1, Vejleder
Tilknytninger:
1Det Biovidenskabelige Fakultet, København, Danmark
skjul Ophav
Vis Ophav

Indhold

Ukontrollerede emneord: -
 Abstract: PAI-1 and TIMP-1 are up-regulated with obesity in humans and mice, and in recent years a number of studies have been undertaken to investigate the role of these genes in fat cell differentiation and adipose tissue development. My studies were carried out to investigate the role of PAI-1 and TIMP-1 respectively, and of a possible interaction of the two genes in this respect. The hypothesis included that PAI-1 and TIMP-1 promote fat cell differentiation, and the presence of both PAI-1 and TIMP-1 results in a synergistic promotion of fat cell differentiation.The hypothesis was first tested on a clonal cell line with cells wild type for both PAI-1 and TIMP-1, a cell line knockout for one of the genes, and a cell line knockout for both genes. However, the genotypes of these cell lines turned out to be uncertain.Thereafter it became the intention to create a model of fat cell differentiation on primary fibroblasts from lung tissue explants of mice wild type for both PAI-1 and TIMP-1, knockout for one of the genes, or knockout for both genes.Fat cell differentiation of cells from female mice showed no clear differences among genotypes. However, cells from male wild type for both PAI-1 and TIMP-1 seemed to differentiate better than the remaining genotypes.In conclusion there seem to be a gender-dependent difference in the effect of PAI-1 and TIMP-1 in fat cell differentiation. Moreover it was not possible to establish a model of fat cell differentiation from primary murine lung tissue fibroblasts. Revision of the protocol in certain aspects is needed to clarify if this model can be used for future investigation on the role of PAI-1 and TIMP-1 in fat cell differentiation.
 Abstract: PAI-1 og TIMP-1 er opregulerede i forbindelse med human og murin fedme, og i de seneste år har flere studier undersøgt disse geners rolle i fedtcelledifferentiering og udvikling af fedtvæv. Mine forsøg blev udført for at undersøge denne rolle yderligere for henholdsvis PAI-1 og TIMP-1, og for en eventuel interaktion mellem de to gener i denne henseende. Hypotesen indeholdt, at PAI-1 og TIMP-1 fremmer fedtcelledifferentiering, og at tilstedeværelse af både PAI-1 og TIMP-1 synergistisk fremmer fedtcelledifferentiering.Hypotesen blev først testet på en klonal cellelinje med celler vildtype for både PAI-1 og TIMP-1, knockout for et af generne eller med knockouts for begge gener. Genotyperne for disse celler viste sig desværre at være forbundet med usikkerhed.Intentionen blev derefter at skabe en model for fedtcelledifferentiering på primære fibroblaster fra lungevæv fra mus med genotyper vildtype for både PAI-1 og TIMP-1, knockout for et af generne eller med knockouts for begge gener. Fedtcelledifferentiering af celler fra hunmus viste ingen klare forskelle mellem genotyper. Celler fra hanmus differentierede tilsyneladende bedre med en genotype vildtype for både PAI-1 og TIMP-1.Konklusivt er der tilsyneladende en artsspecifik forskel i effekten af PAI-1 og TIMP-1 på fedtcelledifferentiering.Derudover var det ikke muligt at etablere en model i uddifferentiering af fedtceller ud fra primære murine fibroblaster fra lungevæv. Revision, af visse aspekter af protokollen er nødvendig, for at klarlægge om denne model kan anvendes til fremtidig udforskning af PAI-1 og TIMP-1s rolle i fedtcelledifferentiering.
skjul Indhold
Vis Indhold

Filer

Navn:
Speciale_samlet2rettetpdf.pdf (Hovedtekst)
Bemærkninger:
-
Tilgængelighed:
Offentlig
Mime-type / størrelse:
application/pdf / 36MB
Copyright dato:
-
Copyright information:
De fulde rettigheder til dette materiale tilhører forfatteren.
skjul Filer
Vis Filer

Basal

Bogmærk denne post: https://diskurs.kb.dk/item/diskurs:12626:1
 Type: Speciale
Alternativ titel: Spiller PAI-1 og TIMP-1 en rolle i fedtcelledifferentiering?
skjul Basal
Vis Basal

Links

Vis Links

Detaljer

Sprog: English - eng
 Datoer: 2009
 Sider: 81 pages
 Publiceringsinfo: København, Danmark : Institut for Veterinær Sygdomsbiologi
 Indholdsfortegnelse: -
 Note: Veterinary Medicine, Veterinærmedicin
 Type: Speciale
skjul Detaljer
Vis Detaljer

Kilde

Vis Kilde